Integrationsforum

Konferenser, kurser och nyheter.

 

Kompetensutveckling för dig som arbetar med integration, flyktingmottagning och mångfald.

Urval av våra konferenser och kurser
Forum om Nyanlända Elever Lärare
Datum: 2018-01-31
Stad: Stockholm
Aktivitet: Konferens
Pris: 3990 kr – gå 2 betala för 1. Gäller till 15 december

Forum om Nyanlända Elever Skolledare
Datum: 2018-02-01
Stad: Stockholm
Aktivitet: Konferens
Pris: 3990 kr – gå 2 betala för 1. Gäller till 15 december

EKB-dagen
Datum: 2018-02-07
Stad: Stockholm
Aktivitet: Konferens
Pris: 3990 kr – gå 2 betala för 1. Gäller till 21 december

Mångkulturella Bostadsområden
Datum: 2018-03-21
Stad: Stockholm
Aktivitet: Konferens
Pris: 3990 kr – gå 2 betala för 1. Gäller till 26 januari