Årets viktigaste konferens om flerspråkiga elever för lärare och pedagoger – 5:e upplagan

4 februari 2020, Bonnier Conference Center, Stockholm

Talare

Järvaskolan
Milad Mohammadi
Grundare, inspiratör & årets talare 2017

Linnéuniversitetet
Gudrun Svensson,
Docent i svenska som andraspråk

Skånes universitetssjukhus
Eva-Kristina Salameh,
Författare, leg. logoped &
doktor i medicinsk vetenskap

Järfälla kommun
Lotta Lindström,
SYV

Stockholms stad
Lars Häggström,
No, MA-lärare

Stockholms stad
Pavlina Spanos,
Sv, So, Eng-lärare

Stockholm stad
Elsa Luthman,
Sv, So, Eng-lärare

Ur innehållet:

 • Utöka elevinflytandet och skapa tydligare struktur för att öka elevernas engagemangsnivå
 • Framgångsrik föräldrasamverkan trots språksvårigheter
 • Därför är du som lärare en förebild och extra viktig i socioekonomiskt utsatta områden
 • Transspråkande och samverkan med vårdnadshavare för att gynna elevers språkutveckling
 • Hur kan du bidra till elevers mod att utvecklas och nå sina drömmar?
 • Planering för övergång till gymnasiet trots brister i språk, begreppsförståelse och ämneskunskaper
 • Arbeta utifrån 3-lärarsystemet för att optimera lärare och elevers kompetens
 • Hur kan du stötta en flerspråkig elev med språkstörning?
 • Så frigör trelärarsystemet tid för individuell utveckling
 • Hur förbereder du bäst flerspråkiga elever genom vägledningssamtal kompletterat med individuell studieplan
Pris & Målgrupp

OBS! Specialpris – Gå 2 betala för 1. Gäller till 29 november. Ange 2för1 som bokningskod.

 • 3990 kr – bokning innan 19 december
 • 4990 kr – bokning efter 19 december

Priset är exkl. moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset. Om ni önskar så kan vi skicka fakturan till er redan nu eller januari 2020.

Konferensen vänder sig följande personal inom grundskolan:
– Lärare & Pedagoger
– Förstelärare
– Modersmålslärare
– Specialpedagoger
– Skol- och metodutvecklare
– Studiehandledare
– Administrativa funktioner

Tid och plats

4 februari 2020

Start: kl 09:15
Slut: kl 16:10

Bonnier Conference Centre
Torsgatan 21, Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 08-33 66 86

Gå 2 för 1
Gäller till 29 november

Citat från tidigare deltagare

 • Många inputs och vi har även fått idéer om hur vi kan förbättra vår organisation på skolan.

  Therese Alwert Oxelösunds kommun
 • Jag fick med mig idéer som jag kommer att kopiera och delge med mina kollegor

  Anita Cole Uppsala stad
 • En inspirerande dag med proffsiga föreläsare. Jag åkte hem med många nya tankar och idéer.

  Jenny Nilsson Östra Göinges kommun
LIKNANDE KONFERENSER & KURSER

Anmäl dig idag!