Genom våra konferenser och kurser kan vi hjälpa dig och din organisation med att hantera utmaningar och prestera goda resultat.

Forum om Nyanlända Elever Lärare

30 januari 2019, Stockholm
På denna lärorika heldagskonferens kommer du att få verktygen du söker för att utveckla den klassrumsnära undervisningssituationen utifrån förutsättningarna på just din skola.

Forum om Nyanlända Elever Skolledare

31 januari 2019, Stockholm
Få verktygen du behöver för att skapa förutsättningar för en god skolgång med särskilt fokus på organisering, samverkan samt undervisningens utformning och innehåll.

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

31 januari 2019, Stockholm
Heldagskurs som syftar till att ge dig som lärare verktyg för att arbeta språk- och kunskapsutvecklande.

EKB-Dagen

6 februari 2019, Stockholm
Årets viktigaste konferens om ensamkommande ungdomar och det senaste nytt om gymnasielagen och asylprocessen.

Interkulturellt skolledarskap

27 mars 2019, Stockholm
Heldagskurs om interkulturell kompetens i skolledarskap och främjandet av en interkulturell lärandemiljö i skola och förskola.

Mångkulturell Förskola

28 mars 2019, Stockholm
Årets viktigaste utbildningsdag om den mångkulturella förskolan om hur du förverkligar förskolans interkulturella uppdrag.

Patriark

3 april 2019, Stockholm
Heldagskurs om hur du använder dig av bedömningsverktyget PATRIARK för att avgöra risken för patriarkalt våld med hedern som motiv.

SARA

4 april 2019, Stockholm
Heldagskurs om hur du använder dig av bedömningsverktyget SARA:SV för att avgöra risker vid partnervåld.

Demokrati & Mångfald

9 april 2019, Stockholm
Årets viktigaste seminarium om politiskt ledarskap som främjar social hållbarhet.

Digitala verktyg för språkutveckling

8 maj 2019, Stockholm
Heldagskurs om hur digitala verktyg kan bli en integrerad del av din språkundervisning

HR & Mångfald

8 maj 2019, Stockholm
Årets viktigaste konferens om inkludering och mångfald på arbetsplatsen i offentliga sektorn.

Mångfald i praktiken

9 maj 2019, Stockholm
Heldagskurs som ger förståelse för både hur och varför man kan arbeta konkret med mångfald och inkludering på arbetsplatsen.

Arbetsmarknad & Mångfald

9 maj 2019, Stockholm
Konkreta metoder och strategier som ökar nyanländas och utrikes födda etablering på arbetsmarknaden.

Mångkulturella Bostadsområden

21 maj 2019, Stockholm
Årets viktigaste utbildningsdag för dig som verkar i mångkulturella bostadsområden

Citat från tidigare deltagare

 • En strålande dag med möjlighet till nya viktiga kontakter och många nya tankar om hur vi kan hjälpa våra nya medmänniskor i vårt land.

  Johan Karlsson Sundsvalls kommun
 • Jag fick med mig idéer som jag kommer att kopiera och delge med mina kollegor

  Anita Cole Uppsala stad
 • En inspirerande dag med proffsiga föreläsare. Jag åkte hem med många nya tankar och idéer.

  Jenny Nilsson Östra Göinges kommun
 • Bra plattform för personer som arbetar med integrationsfrågor.

  Jan-Olof Wallentin Jönköpings kommun
 • Fantastisk lärorik och kunskapsgivande föreläsning. Ett måste till alla som är intresserade utav integration.

  Toni Haddo Hyresbostäder i Norrköping

3000+
medverkande årligen

97%
nöjda deltagare