Diskrimineringsfrågor i praktiken

12 november 2019, Stockholm
Heldagskurs om hur man arbetar konkret med diskrimineringsfrågor på arbetsplatsen.

Flerspråkighet i förskolan

13 november 2019, Stockholm
Heldagskurs om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskolan.

Forum om Hederskultur

19 november 2019, Stockholm
Årets viktigaste utbildningsdag om hederskultur samt hedersrelaterat våld och förtryck.

PATRIARK

20 november 2019, Stockholm
Heldagskurs om hur du använder dig av bedömningsverktyget PATRIARK för att avgöra risken för patriarkalt våld med hedern som motiv.

SARA

21 november 2019, Stockholm
Heldagskurs om hur du använder dig av bedömningsverktyget SARA:SV för att avgöra risker vid partnervåld.

Språkintrodagen

27 november 2019, Stockholm
Årets viktigaste konferens om språkintroduktionsprogrammet och hur du kan öka elevernas möjligheter att finna andra utbildningsvägar efter avslutad språkintroduktion.

Flerspråkiga Elever Lärare

4 februari 2020, Stockholm
Årets viktigaste konferens om flerspråkiga elever för lärare och pedagoger. Här får du verktyg för att utveckla den klassrumsnära undervisningen utifrån förutsättningarna på just din skola.

Flerspråkiga Elever Skolledare

5 februari 2020, Stockholm
Lär dig skapa goda förutsättningar för flerspråkiga elevers skolgång och måluppfyllelse med särskilt fokus på organisation och samverkan respektive undervisningens utformning och innehåll.

Elevhälsa Nyanlända Elever

6 februari 2020, Stockholm
Praktiska arbetssätt som hjälper dig i utvecklandet av ett elevhälsoarbete som möter nyanlända elevers behov på årets viktigaste elevhälsokonferens.

Citat från tidigare deltagare

 • En strålande dag med möjlighet till nya viktiga kontakter och många nya tankar om hur vi kan hjälpa våra nya medmänniskor i vårt land.

  Johan Karlsson Sundsvalls kommun
 • Jag fick med mig idéer som jag kommer att kopiera och delge med mina kollegor

  Anita Cole Uppsala stad
 • En inspirerande dag med proffsiga föreläsare. Jag åkte hem med många nya tankar och idéer.

  Jenny Nilsson Östra Göinges kommun
 • Bra plattform för personer som arbetar med integrationsfrågor.

  Jan-Olof Wallentin Jönköpings kommun
 • Fantastisk lärorik och kunskapsgivande föreläsning. Ett måste till alla som är intresserade utav integration.

  Toni Haddo Hyresbostäder i Norrköping

3000+
medverkande årligen

97%
nöjda deltagare