Ledarskap & Mångfald

3 oktober 2023, Stockholm och digitalt
Inspirationsdag som ger dig verktygen du behöver för att leda och främja mångfald – 3:e upplagan

Interkulturell Förskola

26 oktober 2023, Stockholm och digitalt
Årets viktigaste utbildningsdag om flerspråkighet och interkulturellt arbete i förskolan – 5:e året i rad

Forum om Hederskultur

16 november 2023, Stockholm och digitalt
Senaste kunskapen om rättsväsendets arbete med att bekämpa hedersbrott, familjearbete i hederskontext samt utbildningssektorns förebyggande arbete – 7:e året i rad

Mångkulturella Bostadsområden

28 november 2023, Stockholm och digitalt
Årets viktigaste utbildningsdag för bostadsbolag som verkar i mångkulturella bostadsområden – 8:e året i rad

Utanförskap & Gängkriminalitet

29 november 2023, Stockholm och digitalt
Årets viktigaste utbildningsdag om beprövade och framgångsrika insatser mot utanförskap och gängkriminalitet – 7:e upplagan

Handlägga och utreda hedersrelaterade ärenden

Webbkurs
Denna unika utbildning kommer att ge dig ökad kunskap om heder, kultur och traditioner ur ett handläggarperspektiv samt hur man utför ett kvalitetssäkrat utredningsarbete.

Citat från tidigare deltagare

 • En strålande dag med möjlighet till nya viktiga kontakter och många nya tankar om hur vi kan hjälpa våra nya medmänniskor i vårt land.

  Johan Karlsson Sundsvalls kommun
 • Jag fick med mig idéer som jag kommer att kopiera och delge med mina kollegor

  Anita Cole Uppsala stad
 • En inspirerande dag med proffsiga föreläsare. Jag åkte hem med många nya tankar och idéer.

  Jenny Nilsson Östra Göinges kommun
 • Bra plattform för personer som arbetar med integrationsfrågor.

  Jan-Olof Wallentin Jönköpings kommun
 • Fantastisk lärorik och kunskapsgivande föreläsning. Ett måste till alla som är intresserade utav integration.

  Toni Haddo Hyresbostäder i Norrköping

3000+
medverkande årligen

97%
nöjda deltagare