Interkulturellt skolledarskap

27 mars 2019, Stockholm
Heldagskurs om interkulturell kompetens i skolledarskap och främjandet av en interkulturell lärandemiljö i skola och förskola.

Mångkulturell Förskola

28 mars 2019, Stockholm
Årets viktigaste utbildningsdag om den mångkulturella förskolan om hur du förverkligar förskolans interkulturella uppdrag.

Patriark

3 april 2019, Stockholm
Heldagskurs om hur du använder dig av bedömningsverktyget PATRIARK för att avgöra risken för patriarkalt våld med hedern som motiv.

SARA

4 april 2019, Stockholm
Heldagskurs om hur du använder dig av bedömningsverktyget SARA:SV för att avgöra risker vid partnervåld.

Demokrati & Mångfald

9 april 2019, Stockholm
Årets viktigaste seminarium om politiskt ledarskap som främjar social hållbarhet.

HR & Mångfald

8 maj 2019, Stockholm
Årets viktigaste konferens om inkludering och mångfald på arbetsplatsen i offentliga sektorn.

Mångfald i praktiken

9 maj 2019, Stockholm
Heldagskurs som ger förståelse för både hur och varför man kan arbeta konkret med mångfald och inkludering på arbetsplatsen.

Arbetsmarknad & Mångfald

9 maj 2019, Stockholm
Konkreta metoder och strategier som ökar nyanländas och utrikes födda etablering på arbetsmarknaden.

Mångkulturella Bostadsområden

21 maj 2019, Stockholm
Årets viktigaste utbildningsdag för dig som verkar i mångkulturella bostadsområden

Citat från tidigare deltagare

 • En strålande dag med möjlighet till nya viktiga kontakter och många nya tankar om hur vi kan hjälpa våra nya medmänniskor i vårt land.

  Johan Karlsson Sundsvalls kommun
 • Jag fick med mig idéer som jag kommer att kopiera och delge med mina kollegor

  Anita Cole Uppsala stad
 • En inspirerande dag med proffsiga föreläsare. Jag åkte hem med många nya tankar och idéer.

  Jenny Nilsson Östra Göinges kommun
 • Bra plattform för personer som arbetar med integrationsfrågor.

  Jan-Olof Wallentin Jönköpings kommun
 • Fantastisk lärorik och kunskapsgivande föreläsning. Ett måste till alla som är intresserade utav integration.

  Toni Haddo Hyresbostäder i Norrköping

3000+
medverkande årligen

97%
nöjda deltagare