Ledarskap & Mångfald

8 oktober 2019, Stockholm
Årets viktigaste dag för dig som ledare om interkulturellt ledarskap och mångfald inom offentlig sektor.

Interkulturellt ledarskap

9 oktober 2019, Stockholm
Heldagskurs om hur du som ledare förbättrar dina interkulturella kunskaper samt utvecklar arbetssätt som leder till ökad inkludering.

SFI-Forum Lärare

15 oktober 2019, Stockholm
Årets viktigaste konferens för lärare och pedagogisk personal inom sfi och vuxenutbildning

SFI-Forum Etablering

16 oktober 2019, Stockholm
Årets viktigaste utbildningsdag för rektorer och skolledare inom sfi och vuxenutbildning

Kommunikation & Mångfald

6 november 2019, Stockholm
Årets viktigaste konferens om inkluderande kommunikation i ett mångkulturellt samhälle.

Mångkulturell kommunikation

7 november 2019, Stockholm
Heldagskurs om hur man skapar inkluderande kommunikation som når ut till mångkulturella målgrupper.

Diskrimineringsfrågor i praktiken

12 november 2019, Stockholm
Heldagskurs om hur man arbetar konkret med diskrimineringsfrågor på arbetsplatsen.

Flerspråkighet i förskolan

13 november 2019, Stockholm
Heldagskurs om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskolan.

Forum om Hederskultur

19 november 2019, Stockholm
Årets viktigaste utbildningsdag om hederskultur samt hedersrelaterat våld och förtryck

PATRIARK

20 november 2019, Stockholm
Heldagskurs om hur du använder dig av bedömningsverktyget PATRIARK för att avgöra risken för patriarkalt våld med hedern som motiv.

SARA

21 november 2019, Stockholm
Heldagskurs om hur du använder dig av bedömningsverktyget SARA:SV för att avgöra risker vid partnervåld.

IS-Återvändare

27 november 2019, Stockholm
Heldagskurs om IS-återvändare, avradikalisering och återintegrering i samhället.

Språkintrodagen

27 november 2019, Stockholm
Årets viktigaste konferens om språkintroduktionsprogrammet och hur du kan öka elevernas möjligheter att finna andra utbildningsvägar efter avslutad språkintroduktion

Citat från tidigare deltagare

 • En strålande dag med möjlighet till nya viktiga kontakter och många nya tankar om hur vi kan hjälpa våra nya medmänniskor i vårt land.

  Johan Karlsson Sundsvalls kommun
 • Jag fick med mig idéer som jag kommer att kopiera och delge med mina kollegor

  Anita Cole Uppsala stad
 • En inspirerande dag med proffsiga föreläsare. Jag åkte hem med många nya tankar och idéer.

  Jenny Nilsson Östra Göinges kommun
 • Bra plattform för personer som arbetar med integrationsfrågor.

  Jan-Olof Wallentin Jönköpings kommun
 • Fantastisk lärorik och kunskapsgivande föreläsning. Ett måste till alla som är intresserade utav integration.

  Toni Haddo Hyresbostäder i Norrköping

3000+
medverkande årligen

97%
nöjda deltagare