Genom våra konferenser och kurser kan vi hjälpa dig och din organisation med att hantera utmaningar och prestera goda resultat.

Elevhälsa Nyanlända Elever

20 november 2018, Stockholm
Under denna lärorika heldagskonferens kommer du få de verktyg och arbetssätt du behöver för att främja nyanlända elevers hälsa och lärande.

Forum om Nyanlända Elever Lärare

30 januari 2019, Stockholm
På denna lärorika heldagskonferens kommer du att få verktygen du söker för att utveckla den klassrumsnära undervisningssituationen utifrån förutsättningarna på just din skola.

Forum om Nyanlända Elever Skolledare

31 januari 2019, Stockholm
Få verktygen du behöver för att skapa förutsättningar för en god skolgång med särskilt fokus på organisering, samverkan samt undervisningens utformning och innehåll.

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

31 januari 2019, Stockholm
Heldagskurs som syftar till att ge dig som lärare verktyg för att arbeta språk- och kunskapsutvecklande.

EKB-Dagen

6 februari 2019, Stockholm
Årets viktigaste konferens om ensamkommande ungdomar och det senaste nytt om gymnasielagen och asylprocessen.

Interkulturellt skolledarskap

27 mars 2019, Stockholm
Heldagskurs om interkulturell kompetens i skolledarskap och främjandet av en interkulturell lärandemiljö i skola och förskola.

Mångkulturell Förskola

28 mars 2019, Stockholm
Årets viktigaste utbildningsdag om den mångkulturella förskolan om hur du förverkligar förskolans interkulturella uppdrag.

Citat från tidigare deltagare

 • En strålande dag med möjlighet till nya viktiga kontakter och många nya tankar om hur vi kan hjälpa våra nya medmänniskor i vårt land.

  Johan Karlsson Sundsvalls kommun
 • Jag fick med mig idéer som jag kommer att kopiera och delge med mina kollegor

  Anita Cole Uppsala stad
 • En inspirerande dag med proffsiga föreläsare. Jag åkte hem med många nya tankar och idéer.

  Jenny Nilsson Östra Göinges kommun
 • Bra plattform för personer som arbetar med integrationsfrågor.

  Jan-Olof Wallentin Jönköpings kommun
 • Fantastisk lärorik och kunskapsgivande föreläsning. Ett måste till alla som är intresserade utav integration.

  Toni Haddo Hyresbostäder i Norrköping

3000+
medverkande årligen

97%
nöjda deltagare