Genom våra konferenser och kurser kan vi hjälpa dig och din organisation med att hantera utmaningar och prestera goda resultat.

Praktiskt arbete mot religiös extremism

17 oktober 2018, Stockholm
Heldagskurs som ger dig redskapen att bemöta religiös extremism.

Forum mot Extremism

18 oktober 2018, Stockholm
Det aktuella kunskapsläget och innovativa satsningar i arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism.

Språkintrodagen

24 oktober 2018, Stockholm
Under konferensen kommer du att få de verktyg du söker för att skapa en lärande skolmiljö för nyanlända elever i språkintroduktion.

SFI-Forum Etablering

6 november 2018, Stockholm
Utbildningsdag för rektorer och skolledare som söker verktygen för att utveckla en hållbar och behovsanpassad sfi-utbildning som uppnår de pedagogiska målen.

SFI-Forum Lärare

7 november 2018, Stockholm
Heldagskonferens för lärare och pedagogisk personal inom sfi med fokus på att skapa en lärande skolmiljö där flerspråkighet och mångfald ses som en tillgång.

PATRIARK

13 november 2018, Stockholm
Heldagskurs om hur du använder dig av bedömningsverktyget PATRIARK för att avgöra risken för patriarkalt våld med hedern som motiv.

Kommunikation & Mångfald

13 november 2018, Stockholm
Årets viktigaste konferens om inkluderande kommunikation i ett mångkulturellt samhälle.

Forum om Hederskultur

14 november 2018, Stockholm
Årets viktigaste utbildningsdag om hur du förebygger hedersförtryck och våld samt få till attitydförändring kring heder och jämställdhet.

Elevhälsa Nyanlända Elever

20 november 2018, Stockholm
Under denna lärorika heldagskonferens kommer du få de verktyg och arbetssätt du behöver för att främja nyanlända elevers hälsa och lärande.

Citat från tidigare deltagare

 • En strålande dag med möjlighet till nya viktiga kontakter och många nya tankar om hur vi kan hjälpa våra nya medmänniskor i vårt land.

  Johan Karlsson Sundsvalls kommun
 • Jag fick med mig idéer som jag kommer att kopiera och delge med mina kollegor

  Anita Cole Uppsala stad
 • En inspirerande dag med proffsiga föreläsare. Jag åkte hem med många nya tankar och idéer.

  Jenny Nilsson Östra Göinges kommun
 • Bra plattform för personer som arbetar med integrationsfrågor.

  Jan-Olof Wallentin Jönköpings kommun
 • Fantastisk lärorik och kunskapsgivande föreläsning. Ett måste till alla som är intresserade utav integration.

  Toni Haddo Hyresbostäder i Norrköping

3000+
medverkande årligen

97%
nöjda deltagare