Konferens: Forum mot rasism 16 maj 2017

The Anti-Rumour Strategy for the Prevention of Racism

The Anti-Rumour Strategy is a compehensive program that raises awareness about the importance of countering diversity-related prejudices and rumours that lay the foundations of racists attitudes. Since its conception in 2010 it has been exported to more than 20 cities across the world to challenge stereotypes, prejudices and false rumours about diversity issues and social groups.

• Why is a comprehensive Anti-Rumour Strategy important to combat unfounded but widespread rumours and misconceptions about migrants and foreigners?

• How to launch awareness-raising campaigns and get citizens proactively involved?

• Some of the city participants best and most effective practices

• How to build an Anti-Rumour Strategy in your city?

Dani de Torres, Advisor & Project manager of the Anti-Rumours Strategy, Council of Europe

 

 

Botkyrka kommuns interkulturella strategi i arbetet mot rasismen

• Hur har satsningen på en Antirykteskampanj fungerat och fallit ut? Lärdomar, framgångsfaktorer och förbättringspotential

• Så kan ni som organisation skapa ett forum för medarbetare att diskutera interkulturella dilemman samt kritisk reflektera över egna kulturella uttryck?

• Hur kan ni praktiskt verka för möten mellan invånare från grupper som lever sida vid sida men är främmande och okunniga om varandra?

Helena Rojas, Utvecklingschef , Botkyrka kommun

Som Sveriges mest etniskt blandade kommun finns Botkyrka kommun i framkanten av det interkulturella arbetet. Helena Rojas berättar om Botkyrka kommuns interkulturella strategi i arbetet mot rasismen.

 

 

Hatbudskap i digitala miljöer ett hot mot det demokratiska samtalet

De radikal nationalistiska rörelserna har en stor närvaro på internet där de öppet rasistiska ideologierna sömlöst tycks glida över i en mer allmänt accepterad högerpopulism. Genom att förstå hur högerextrema budskap sprids i digitala miljöer och når olika samhällsgrupper kan vi också värna det demokratiska samtalet. I en ny rapport från FOI undersöks hatbudskap och våldsbejakande extremism i digitala miljöer.

• Vad är det som utmärker propagandan, tankegodset och jargongen i våldsbejakande radikal nationalistiska digitala forum?

• Hur ser det egentligen ut på nätet både internationellt och nationellt?

• Vad menar man egentligen med radikalisering från ett psykologiskt perspektiv? Vad erbjuder radikala grupper och kan vi erbjuda något bättre?

Lisa Kaati, Doktor datavetenskap, Totalförsvarets forskningsinstitut
Katie Cohen, Psykolog, Totalförsvarets forskningsinstitut

 

 

Organize to challenge and defeat far right extremism and hate

Hope Not Hate combines research with community organising and grassroots actions to defeat hate groups and to build community resilience against extremism. Hope Not Hate can take big credit for the collapse of the far-right British National Party’s (BNP) thanks to its successful campaigning and community organising in 2010.

• How do we proactively campaign and educate the public about hate groups and counter racism in the public sphere?

• How do we provide positive antidote to build community resilience against far right extremism at a national and grassroots level?

• Which methods and practical strategies have proved most efficient in challenging and engaging groups that promote hate and fear?

• How do we meet the challenges following Brexit?

Dr Joe Mulhall, Senior Researcher, Hope Not Hate UK

 

 

Toleransprojektet – när konflikter kommer in i skolan

• Så har vi strukturerat Toleransprojektet för att stärka ungdomars motstånd mot destruktiva beteendemönster

• Så har vi med Borlängeperspektivet främjat möten mellan ungdomar med olika kulturell bakgrund för att diskutera djupa frågor kring demokrati, ansvar och fördomar

• Hur kan skolan undervisa i konfliktfyllda ämnen i en tid när extremism, populism och polarisering ställer krav på att lärare inte backar från undervisning i kontroversiella frågor?

Helena Hermansson, Lärare & Projektledare Toleransprojektet , Borlänge kommun

Prisbelönta pedagogen Helena Hermansson från Borlänge kommun berättar om arbetet med Toleransprojektet i en kommun där vit makt-rörelsen länge har haft en aktiv närvaro.

 

 

Vägen ut ur högerextrema miljöer: När tvivlen börja komma

Kimmie Åhlén, idag brottsförebyggande antirasist, är före detta nazist och kommer prata om sin livsresa och vad det var som gjorde att han till slut valde att ta sig ur de kriminella och nazistiska kretsarna. Vi får följa med på hans resa från barn till vuxen i en värld kantad av våld, rasism och främlingsfientlighet. Kimmie Åhlen arbetar idag som ungdomssamordnare och är aktiv i arbetet att stävja uppkomsten av våldsbejakande extremism främst ur vit-maktmiljön.

Kimmie Åhlén, Tidigare nazist