Årets viktigaste utbildningsdag om hederskultur och hedersrelaterat förtryck och våld – 4:e året i rad

Bonnier Conference Center, Stockholm

Talare

Jämställdhetsmyndigheten
Mikael Thörn,
Senior utredare

Socialstyrelsen
Hanne Martinek,
Projektledare kunskapsstöd

Mjölby kommun
Marie Ramstedt,
Socialsekreterare

Kriminalvården
Lina Grip,
Utredare forsknings- och utvärderingsenheten

Botkyrka kommun
Marie Christou-Kressner,
Socialsekreterare & familjebehandlare

Botkyrka kommun
Samiran Ishak,
Socialsekreterare & familjebehandlare

Botkyrka kommun
Simon Branting,
Socialsekreterare & familjebehandlare

Ur innehållet:

 • Senaste kunskapsstödet för att upptäcka och bedöma hedersrelaterat våld
 • Framgångsrikt familjebehandlingsarbete mot hedersproblematik som leder till attitydförändring
 • Hur skall man agera i det direkta mötet och i enskilda fallen för att upptäcka det osynliga hedersförtrycket?
 • Praktiska arbetssätt och metoder för att diskutera och förhindra könsstympning av flickor
 • Motiv och drivkrafter till våldsbrott i hederskontext utifrån förövares perspektiv
 • Hur planerar och möjliggör man för återförening mellan den utsatta och familjen utan att göra avkall på skyddsbehovet för den utsatta?
 • Utforma kvalitetssäkrade rutiner för hantering av hedersrelaterade ärenden inom socialtjänsten
 • Effektiva samtalsmetoder och tillvägagångssätt för att uppnå förändringsarbete och utmana tankar, normer och värderingar kring jämställdhet och självbestämmande
Pris och målgrupp

Anmäl dig redan idag för att säkra din plats.

Priset är exkl. moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset. Ställs konferensen in återbetalas hela fakturerade beloppet.

Önskar du delta via webben? Mejla mohamed.elmi@integrationsforum.se för mer information.

Konferensen vänder sig till yrkespersoner som arbetar med/inom:
– Socialtjänst
– Skola
– Kultur och fritid
– HVB och boende
– Flyktingmottagning
– Sjukvård och elevhälsa
– Polis

Tid och plats

Start: kl
Slut: kl

Konferensen arrangeras enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Visitas riktlinjer kring säkra och trygga konferenser. Konferensen arrangeras i en stor luftig lokal med gott om utrymme, för att säkerställa avstånd mellan deltagarna.

Bonnier Conference Centre
Torsgatan 21, Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 08-33 66 86

Delta på distans?

Citat från tidigare deltagare

 • En mycket lärorik dag som skapar möjlighet till förändring i vårt samhälle och samtidigt kunskap till likheter och skillnader i olika kulturer

  Anette Aveling Familjehemsguiden
 • Inspiration, kunskap, klokskap, engagemang och värme

  Monica Jonsson Landskrona stad
 • Idag fick jag mer energi på konferens än på Friends Arena där mina idoler sedan 1973, Queen, höll en fantastisk konsert, det säger mer om konferensen än om konserten

  Katarina Adolfsson Landstinget Sörmland
 • Lärorikt, informativt och inspirerade. Hög professionalitet

  Marie Karlsson Hjo kommun
LIKNANDE KONFERENSER & KURSER

Anmäl dig idag!