Forum om Hederskultur

Årets viktigaste utbildningsdag om hedersnormer samt hedersrelaterat förtryck och våld – 7:e året i rad
16 november 2023 – Bonnier Conference Center, Stockholm och digitalt
Talare
Åklagarmyndigheten
Jessica Wenna
Senior åklagare
Västerås stad
Jurgita Ravaityte Kristoffersson
Samordnare HRV
Göteborgs stad
Charlotte Persson
Förstelärare Angeredsgymnasiet
Maria Hagberg
Utbildare & författare
Marie Christou-Kressner
Familjebehandlare & författare
Västerås stad
Sara Jansson
Förskolerektor
Västerås stad
Karin Brangefält
Utvecklingsledare
Malmö stad
Sandra Blomqvist Albaida
Socialsekreterare & projektledare Resursteam Heder
Malmö stad
Silvija Reimer
Familjebehandlare
Ur innehållet:
 • Hur hanteras senaste årens lagstiftningsåtgärder om hedersbrottslighet i våra rättssalar?
 • Familjebehandling och förändringsarbete som fungerar inom hedersärenden
 • Nya skrivningar om heder i läroplanen – beprövad erfarenhet från klassrummet
 • Hedersproblematik i familjer inom öppenvården – så kan socialtjänsten verka för tidigare upptäckt och ett säkert familjearbete
 • Tidiga och förebyggande insatser mot hedersnormer i förskolans värld
 • Hur kan samhällsaktörer stötta rättsväsendet i bekämpandet av hedersbrott
 • Hur kan verksamma inom förskolan få bättre förutsättningar att hantera hedersproblematik
 • Samtalsmetoder för att uppnå förändringsarbete och utmana tankar, normer samt värderingar kring jämställdhet och självbestämmande
 • Hur gör man så att undervisningen om heder angår alla elever och inte är stigmatiserande
Pris och målgrupp:
 • 4990 kr

Priset är exkl. moms och per person. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset.

Önskar du delta digitalt? Mejla kundtjanst@integrationsforum.se för bokning.

Konferensen vänder sig till yrkespersoner som arbetar med/inom:
– Socialtjänst
– Skola, kultur och fritid
– Kvinnojour och skyddsboende
– Integration
– Vård och elevhälsa
– Polis
– Länsstyrelser

Tid och plats:

16 november 2023

Start: kl 09:15
Slut: kl 16:10

Bonnier Conference Centre
Torsgatan 21, Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 08-33 66 86

Delta på plats eller digitalt

Citat från tidigare deltagare

 • En konferens av hög toppklass

  Trelleborgs kommun
 • Inspiration, kunskap, klokskap, engagemang och värme

  Landskrona stad
 • Att få insyn i andra kommuners verksamheter och hur de jobbar kring HRV ger kraft och inspiration att fortsätta kämpa i sin egen för att frågan ska få fäste

  Botkyrka kommun
 • Lärorikt, informativt och inspirerade. Hög professionalitet

  Hjo kommun
LIKNANDE KONFERENSER & KURSER
Anmäl dig idag!