Allmänna villkor

Här kan du läsa mer om regler och villkor som gäller i samband med våra evenemang.

Betalningsvillkor

Alla priser anges exkl. moms. Fakturan skickas från MindVision AB (Org nr: 559003-3931) som äger och driver Integrationsforum. Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor eller enligt separat avtal. Om betalningsfristen överskrids har MindVision rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande diskonto plus ett tillägg om åtta procentenheter.

Avbokningsvillkor och överlåtelse av deltagarplats

Anmälan är bindande, men du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar före evenemangets startdatum får du ett värde­brev på fakturerat belopp med avdrag för en administrativ kostnad på 500 kr exkl. moms. Värdebrevet är giltigt två år från utfärdandet och kan nyttjas av dig eller en kollega från din organisation på annat av Integrationsforum anordnat evenemang. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar före evenemangsstart uteblir värdebrev och ersättning.

Behandling av personuppgifter

När du anmäler dig till våra arrangemang accepterar du Mindvision AB:s integritetspolicy. Här kan du ta del av Mindvision AB:s integritetspolicy.

Fotografering och filmning

Ibland fotograferar och filmar vi våra evenemang. Bilderna och filmerna kan komma att användas på webben eller i kommersiellt material. Som deltagare godkänner du att vi fotograferar och filmar våra evenemang och att bilderna och filmerna får användas på webben eller i kommersiellt material.

Övrigt

Integrationsforum reserverar sig för mindre ändringar i programmen som exempelvis ändringar av enskilda talare, programpunkter eller lokal för evenemanget. Integrationsforum förbehåller sig rätten att ställa in ett evenemang. Vid inställt evenemang erhåller beställaren ett värdebrev om motsvarande belopp. Värdebrevet är giltigt två år från utfärdandet och kan nyttjas av dig eller en kollega från din organisation på annat av Integrationsforum anordnat evenemang. Vi förbehåller oss rätten att neka deltagare från konkurrerande verksamhet.