Konferens: Forum om hederskultur 16 november 2021

Bryta sig fri från hedersnormer

• Hur kan man samtala och diskutera med sin familj om värderingar och rätten till självbestämmande?

• Vilka behov och stöd behöver unga som lever med hedersnormer

• Hur kan yrkesverksamma förbättra sitt bemötande gentemot utsatta unga?

• Acceptans och förändring – hur kan man uppnå det?

Elaf Ali, Författare – “Vem har sagt något om kärlek?”

Elaf Alis uppväxt präglades av förtryck och förbud. När hon får sin första mens som 10-åring vänds hela hennes tillvaro upp och ned och friheten begränsas. I den mycket populära och gripande självbiografiska romanen ”Vem har sagt något om kärlek?” får man följa hennes mångåriga kamp för att bryta sig fri från hedersnormer och förtryck. Klara balansgången med att försöka leva på sina egna villkor och självbestämmande, men samtidigt aldrig göra föräldrarna det minsta misstänksamma.

 

Hedersrelaterade ärenden – tillämpning i socialt utredningsarbete

• Så utför du ett kvalitetssäkrat utredningsarbete med fokus på handläggning och insatser utifrån lagstiftning och relevanta paragrafer

• Vad är viktigt att tänka på i arbetet med hedersrelaterat våld utifrån ett barnperspektiv?

• Varför skadliga sedvänjor upprätthålls och förstärks av yrkesverksamma

Maria Hagberg, Utbildare och författare

Maria Hagberg har magisterexamen i socialt arbete. Hon har trettio års erfarenhet av arbete inom socialtjänsten och därav tjugo års erfarenhet av arbete mot våld och hedersrelaterat våld och förtryck. Maria ger analys och expertutlåtande i juridiska och sociala utredningar vid hedersrelaterat våld.

 

Familjebehandlingsarbete som metod i hedersrelaterade ärenden

Som ett led i den nationella handlingsplanen för att förebygga hedersförtryck och våld så satsar danska regeringen på att utveckla en familjebehandlingsmetod för familjer med hedersnormer och negativ social kontroll. Syftet med metoden är att bygga broar mellan parter och skapa rum där man kan arbeta med familjens värderingar och förväntningar på ungas önskningar och val av livstil. Metoden skall även vara stöd till relevanta yrkespersoner som möter unga och deras familjer som lever i hedersnormer och innan konflikterna får en våldsam karaktär. • Varför satsar danska regeringen på att utveckla ett familjebehandlingsarbete?

• Så har vi tagit fram och utformat en metodutveckling till familjebehandling i hedersrelaterade ärenden

• Erfarenheter och resultat från dem första familjerna som fått ta del av behandlingsinsatser

Rana Sérida, Projektansvarig, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Danmark
Rikke Cecilie Bjerrum Refsgård, Lektor, University CollegeCopenhagen

 

Medlingsarbete och rådgivning i hederskontexter

RED Rådgivning är en landstäckande rådgivningsinsats i Danmark som erbjuder stöd dygnet runt. Målgruppen är barn, unga och vuxna som lever med hedersrelaterade konflikter och professionella som arbetar med målgruppen. Verksamheten har under många år framgångsrikt arbetat med stödsamtal, riskvärderingar, traumabehandling, psykologhjälp och familjerådgivning. Verksamheten är delvis finansierad av Udlændinge- og Integrationsminsteriet.

• Medlingsarbete för att skapa dialog mellan unga utsatta och föräldrar i hedersrelaterade konflikter

• Stödsamtal och familjerådgivning för att stötta föräldrar i frågor om hedersnormer och negativ social kontroll

Annelise Murakami, Verksamhetschef, RED Rådgivning

 

Skolans arbetssätt mot hedersnormer och förtryck

Skolan har en nyckelroll när det gäller att förebygga och följa upp ungdomars utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck. Studier visar att ungdomar utsatta för hedersförtryck har stort förtroende för lärare och skolhälsan. Om de behöver stöd vänder de sig helst till dessa och inte till instanser som arbetar specifikt med hedersvåld eller socialtjänsten. Gränby i Uppsala är ett socioekonomiskt utsatt område där hedersnormer existerar. På Gränbyskolan arbetar 2 socionomer som aktivt är ute bland eleverna för att fånga upp och stötta elever som upplever negativ social kontroll av deras familj.

• Så utvecklar vi rutiner där vi arbetar med skolpersonal och elever i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

• Hur tar vi kontakt, inleder samtal och dialog kring hedersnormer i mötet med elever på ett sätt som präglas av tillit och förtroende?

• Hur fångar vi upp samt ger stöd till elever som lever i en hederskontext och hur hanterar vi akuta ärenden?

Lisa Blom, Elevhälsochef, Uppsala kommun
Åsa Skogö Vestberg, Skolkurator, Uppsala kommun