Konferens: Kommunikation & mångfald 13 november 2018

Vad är mångfald och varför ska vi göra det?

I en värld som blir mer och mer ihopkopplad och människor som rör sig fritt mellan kontinenter blir det allt viktigare att förstå hur vi kan arbeta med olikheter som en styrka. För att kunna göra det behöver vi förstå vad vi menar när vi pratar om mångfald, och vinsterna med att arbeta med begreppet som en kontinuerlig process och inte bara som en kul sak.

• Vad menar vi när vi pratar om mångfald?

• Varför är det viktigt att arbeta med mångfald och hur utvecklar du ett hållbart mångfaldsarbete som är en konstant del av verksamheten?

Navid Modiri, Kommunikatör & inspirationsföreläsare

Navid Modiri är föreläsare, författare och poddare och arbetar med samtalet som verktyg för att hjälpa oss att bli bättre på att prata med och lyssna på varandra. Hösten 2017 släppte han boken ”Hej Syster” där hand med utgångspunkt i sitt eget liv berättar om Sverige idag – om integration, flykt och utanförskap.

 

Framgångsrik målgruppsanpassad kommunikation

Med drygt 20 procent av Sveriges befolkning som har utländsk bakgrund ställs högre krav på kommuner och myndigheter att nå ut till nya och etablerade målgrupper. I offentliga organisationer ska kommunikatörer inkludera alla målgrupper, oavsett kultur eller bakgrund. Som kommunikatör har du därmed en central roll i att skapa relationer och dialoger med samhällets alla medborgare.

• Så når du ut med kommunikation till mångkulturella målgrupper

• Vad är viktigt att tänka på i utformandet av kommunikation och kampanjer som ska nå mångkulturella målgrupper?

• Tips på kanaler och tillvägagångssätt som når ut till personer med utländsk bakgrund och utrikes födda

• Framgångsrika exempel

Amjad Aloul, Specialist på mångkulturell kommunikation, Crossborder communication

Amjad Aloul har lång erfarenhet av att arbeta med målgruppsanpassad kommunikation som når ut till mångkulturella målgrupper. Sedan 1997 driver han Crossborder Communications som hjälper myndigheter och företag att nå ut till personer med utländsk bakgrund. I detta anförande pratar Amjad Aloul om hur du skapar kommunikation som mångkulturella målgrupper bättre kan identifiera sig med.

 

Combating hate speech and extremism online

• Create successful online counterspeech campaigns that combat hate speech and extremism online

• Which methods and practical strategies have proved most efficient in challenging and engaging groups that promote hate and fear?

• What are the creative challenges organisations face when creating counterspeech campaigns?

Jacob Davey, Project Manager, Institute of Strategic Dialogue

In partnership with Facebook, the OCCI is the first strategic nongovernmental effort to mount a proportional response to the propagation of hate, violence and terrorism online, across Europe. Jacob Davey, Project Manager at the Institute for Strategic Dialogue, is an extremism researcher specialising on right-wing mobilisation strategies and online counter-narrative work. He also works on a counter-narrative dissemination programme in partnership with tech companies such as Microsoft.

 

Utveckla kommunikation som bidrar till bredare representation

• Så har vi tagit fram en handbok för inkluderande kommunikation som bidrar till en bred representation i all vår kommunikation

• Utforma inkluderande visuell kommunikation

• Att tänka på vid möten samt utformning av webb och grafik

• Ta del av lärdomar och resultat från Stångastadens arbete med inkluderande kommunikation

Heidi Berger, Marknadschef, Stångastaden
Marie Aktö, F.d. marknadschef, Stångastaden

I fjol lanserade Stångastaden, Linköpings största bostadsbolag, en handbok för inkluderande kommunikation. Boken är en viktig del i ett pågående förbättringsarbete där bostadsbolaget vill tydliggöra sina önskemål för hur kommunikation och marknadsföring ska se ut. Målet är att visa att det finns många olika sätt att leva och vara, och om man vill skapa kommunikation som når fram oavsett personens individuella förutsättningar, språkkunskaper eller bakgrund behöver man en bred representation av detta i både text och bild.

 

Interkulturell internkommunikation som främjar det interna mångfaldsarbetet

• Vad innebär interkulturell kommunikation?

• Så utvecklar du internkommunikation som förbättrar den interkulturella kompetensen och främjar mångfaldsarbetet internt

• Verktyg och förutstättningar för framgångsrik inkluderande internkommunikation

Yael Tågerud, Utvecklingskonsult & universitetslärare, Linnéuniversitetet

Yael Tågerud är utvecklingskonsult och adjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Yael undervisar huvudsakligen i interkulturell kommunikation.