Konferens: Kommunikation & mångfald 6 november 2019

Creating inclusion in a marginalized community using re-branding campaigns

• How we changed a predominantly negative narrative of our community through re-branding initiatives

• How to engage marginalised groups in the community through digital communication

• Best practice examples and learning experiences

Aslam Khan, City Council, Luton Council

The city of Luton is situated in the county of Bedfordshire 30 miles north west of London. The city has a diverse ethnic mix with a singificant population of Asian descent, mainly Pakistani and Bangladeshi. Luton has in recent years undergone a significant change in regards to self perception and outlook. Prior the community has struggled with extremism, hatred and exlusion thus suffering from negative predjudice. Through targeted campaigns on- and offline Luton has undergone a process of re-branding in order to create a new and more positive narrative of the city and its inhabitants. The communicative endeavors have proven successful to large extent and the city aims to further strengthen the community, marginalised groups and the external perception. Aslam Khan, city council of Luton, has been in the forefront during the re-branding process of Luton and will give insights to the methods and strategies used in the communication initiatives. He will also speak on the future and what lies ahead in the quest for inclusion and unity in Luton.

 

Skapa anpassade kommunikationsinsatser efter mångkulturella målgruppers behov

Sedan två år tillbaka har en förvaltningsövergripande grupp kommunikatörer i Malmö stad gjort en djupdykning i ämnet interkulturell kommunikation. Ambitionen är att bli bättre på att nå kommunens mångkulturella befolkning. Den primära målgruppen för kompetenshöjningen är kommunikatörskollegorna i Malmö stad. Målet är att öka förståelsen för befolkningens olika sätt att kommunicera och därmed tillämpa en interkulturell kommunikation.

• Så ökar du kunskapen om informationssökning hos invånare som inte använder traditionell media eller söker information genom myndigheters sidor

• Riktlinjer för att hantera och använda externa aktörer som medel för informationsspridning

• Tillämpa ett interkulturellt förhållningssätt för att skapa innehåll och tillgängliggöra information till kommunens invånare

Lena Englund, kommunikatör, Malmö stad

 

Kommunikation som främjar social hållbarhet och ekonomisk tillväxt

• Hur mångfald och inkluderings-frågor blir en naturlig del av kommunikationsprocessen

• Så ger inkluderande kommunikation förutsättningar för sociala hållbar och ekonomisk tillväxt

• Så hanterar du eventuella drev och motstånd från omgivningen

Johan Adolfsson, kommunikationsexpert

Johan Adolfsson är tidigare kommunikationschef på Gävle kommun. Han har även mångårig kommunikationserfarenhet från offentlig sektor. I sin roll kommunikationschef i Gävle skapade han tillsammans med Tomas Gunnarsson, Genusfotografen, handboken Bilder som förändrar världen som ger konkreta metoder för hur kommunikatörer kan arbeta visuellt inkluderande och normkreativt. 

 

Strategi för data driven inkludering

• Hur kan vi arbeta med data-drivna insikter för att inkludera fler grupper och perspektiv för att skapa tillit, kommunicera målgruppsanpassat, rekrytera framtidens kompetens och bygga inkluderande verksamheter, inte endast för den egna organisationen utan för hela Sverige?

• Segmentering för att nå specifika målgrupper och vilken kommunikationsinsats som passar bäst att tillämpa

• Goda exempel från offentlig sektor på inkluderande kommunikation på sociala medier

David Khabbazi, Kommunikationsexpert & konsult, The Social Few

David Khabbazi har över tio års erfarenhet av kommunikation inom offentlig sektor. Efter flera år som kommunikatör på Stockholms stad såg David ett behov som fanns hos kommuner och myndigheter att bättre förstå den interkulturella målgruppen, segmentering inom denna grupp samt hur man kan nå ut. David är i dag grundare av kommunikationsbyrån I am collective där man har specialiserat sig på extern kommunikation inom offentlig sektor mot en mångkulturell målgrupp. Han har sedan 2004 arbetat med utrikes födda målgrupper i olika kapaciteter och sitter även i Berghs inkluderingsråd. Lyssna till Davids anförande som ger dig förutsättningar att nå ut till och skapa dialog med mångkulturella målgrupper genom tvärkulturell kommunikation på sociala medier.

 

Normkreativ kommunikation som ökar inkludering och delaktighet

Med en normkreativ kommunikation vill Västerås stad utmana de normer och stereotyper som sällan ifrågasätts och på så sätt skapa en kommun som verkar för inkludering. Bland annat genom visuell kommunikation vill Västerås stad använda bilder som förvånar, utmanar och engagerar och på sikt ger förutsättningar för en socialt hållbar kommun som värnar mångfald.

• Vad innebär normkreativ kommunikation och hur du går tillväga för att tillämpa den i praktiken

• Bildval och utformning av text ur ett normkreativt perspektiv

• Varför normkreativ kommunikation lönar sig i längden och eventuella utmaningar längs vägen

Pia Andersson, Enhetschef kommunikationscenter, Västerås stad
Matilda Åkesson, Kommunikatör, Västerås stad