Konferens: Kunskapsdag Afghanistan 1 december 2016

Kultur och samhälle i Afghanistan – DEL 1

• Historia, geografi och sociala förhållanden

• Vilka språk och etniska folkgrupper existerar i Afghanistan?

Anders Fänge, Styrelseledamot, Svenska Afghanistankommittén

 

Kultur och samhälle i Afghanistan – DEL 2

• Vilka kulturella strukturer och seder kännetecknar afghaner?

• Vilka afghaner kommer till Sverige och vilka kulturkrockar kan uppstå?

Anders Fänge, Styrelseledamot, Svenska Afghanistankommittén

Anders Fänge har sedan början av 1980-talet arbetat sammanlagt 20 år i Afghanistan; främst som Landschef för Svenska Afghanistankommitténs biståndsverksamhet men också som journalist och anställd av FN. Han är pensionerad sedan 2011 men föreläser om Afghanistan och sitter i Afghanistankommitténs styrelse. 2012 utsågs han till hedersdoktor av Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet bl a för sina insatser inom biståndet till Afghanistan och analyser av den politiska situationen i landet.

 

 

Resan från att vara ensamkommande flyktingbarn till chef på HVB-boende

• Hur ser resan från Afghanistan till Sverige ut och vilka risker och hinder möter man på vägen?

• Den första tiden som ensamkommande flyktingbarn i Sverige

• Vilka kulturkrockar möter man i Sverige som ensamkommande ung afghan?

• Hur kan personer som möter nyanlända ungdomar stötta och motivera afghanska unga?

• Utmaningar som väntar de afghanska ensamkommande barnen i etableringen i det svenska samhället

Kasim Husseini, Verksamhetschef, Familjehemskonsulenter Sverige AB

Kasim Husseini var 14 år när han tvingades fly från Afghanistan till Sverige. Han kom som ensamkommande till Sverige år 2001. Idag är Kasim utbildad ekonom. Han har 10 års erfarenhet av arbete med ensamkommande flyktingbarn som bl.a. ungdomspedagog, föreståndare och verksamhetschef. Idag arbetar Kasim som verksamhetschef på HVB-boende samt åt Familjehemkonsulenter Sverige AB. Han är flitigt anlitad föreläsare om afghanskt samhälle och kultur.

 

 

Så skapar du ett bra bemötande och mottagning

• Så bemöter du afghanska ungdomar på ett sätt som skapar engagemang och ömsesidig tillit

• Hur förmedlar man sociala regler och mjuka värden i syfte att underlätta delaktighet i det svenska samhället?

• Hur kan man arbeta samhällsorienterande genom en dialog som är anpassad efter afghanska ungdomars egna förutsättningar och perspektiv?

Venous Sadeghnia, Modersmålslärare, Täby kommun

Venous Sadeghnia kom till Sverige från Iran 1984. Sedan 2005 har hon arbetat som modersmålslärare samt studiehandledare i grundskola och gymnasieskolan för nyanlända barn och ungdomar. Hon får även möta många afghanska barn och ungdomar genom sitt arbete på mottagningsenheten på kommunen. Venous bästa egenskaper är hennes förmåga att skapa relationer och en gemensam tillit till barn och ungdomar. Venous är extremt uppskattad i kommunen och av de ensamkommande.

 

 

Afghanska kvinnans roll i samhället

• Vad har kvinnan för roll i det afghanska samhället?

• Hur fungerar processen för familjebildningar?

• Hur ser den afghanska familjen ut och vilka förväntningar finns på familjemedlemmarna?

• Hur ser de socialt och kulturellt betingade skillnaderna mellan könen ut?

Freshta Dost, Styrelseledamot, Svenska Afghanistankommittén

Freshta Dost kom till Sverige från Afghanistan som tonåring i början av 2000-talet. Hon är utbildad inom Medie- och kommunikationsvetenskap och mänskliga rättigheter. År 2012 praktiserade Freshta i en antikorruptionsorganisation i Afghanistan. Hon brinner för att göra det afghanska folkets röst hörd i Sverige och uttalar sig i radio och TV, samt föreläser.

 

 

Kris och trauma hos flyktingbarn

• Hur reagerar barn i kris och svår stress?

• Hur förstår man att barnets reaktioner och beteenden handlar om traumasymtom?

• Hur möter man barn som har upplevt kris och trauma?

• Vad behöver ett barn som utsatts för trauma och befinner sig i kris?

Bitte Nordström Kinnaman, Socionom, Rädda Barnen