Konferens: SFI-forum etablering 6 november 2018

Digital kompetens för sfi – från vision till verklighet

Den digitala världen är inte längre en parallell värld. Den är vår vardag och verklighet. Med ökade digitala klyftor i samhället fyller sfi en viktig kompensatorisk roll. Hur kan sfi arbeta aktivt för att motverka ett digitalt utanförskap?

• Forma en sfi-utbildning med relevant och användbar kunskap för sfi-elever

• Skapa förutsättningar för sfi-lärare att utveckla sin digitala kompetens

• Leda digital transformation i organisationen: utmaningar, fallgropar och riktlinjer

Annsofie Engborg, Chefredaktör för Sfi-lärartidningen och författare till Digital kompetens för sfi-lärare

 

Utveckla sfi med yrkesutbildning för snabbare etablering på arbetsmarknaden

• Framgångsrik sfi med integrerad yrkesutbildning

• Skapa kollegial samverkan mellan yrkesläraren och sfi-läraren som främja elevernas språk- och yrkesinlärning

• Utveckla samarbete mellan kontaktpersoner för kommuner, Arbetsförmedlingen och utbildningssamordnare för snabbare etablering på arbetsmarknaden

• Framgångsrika exempel från Yrkes-sfi i Skåne

Mirlinda Iberdemaj, Regional processledare, Kommunförbundet Skåne

Yrkes-sfi är en modell där yrkesutbildning kombineras med sfi-undervisning. Verksamheten är ett samarbete mellan alla skånska kommuner, Sölvesborg, kompetenssamverkan Skåne, Arbetsförmedlingen, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Lärosäten Syd och Region Skåne.

 

Sfi-flex: Utforma undervisning anpassad till elever med andra åtaganden vid sidan om sfi

• Utforma undervisning anpassad till elever med andra åtaganden vid sidan om sfi

• Så har vi organiserat undervisningen för att möta elevernas behov

• Sfi-flex och andra myndigheter

• Metod, lärdomar och resultat från Sfi-flex

• Så arbetar vi nu med att utveckla undervisningen

Johanna Nordström, Rektor sfi, Malmö Stad
Yerk Liveröd, Rektor Sfi, Malmö Stad

Sfi-flex i Malmö stad är anpassat till elever som på grund av exempelvis arbete eller praktik inte kan studera sfi på heltid eller på regelbundna tider. Genom flexutbildningen bestämmer eleverna själva när de befinner sig på skolan och undervisningsgrupperna ser olika ut varje dag.

 

Sfi-utredningen: stärkt kvalité och likvärdighet för vuxna andraspråkselever

Förra året tog sfi emot drygt 163 000 elever. Alla huvudmän säkerställer inte att sfi och övrig vuxenutbildning har tillräckliga förutsättningar för att kunna möta andraspråkselevernas behov. För att se över hur kvalitén och likvärdigheten i sfi och även sfi i
kombination med annan utbildning kan förbättras, har regeringen nu tillsatt en utredning. Under detta anförande ges en presentation av utredningens arbete samt en frågestund.

Inger Bergendorff, Sekreterare Sfi-utredning , Regeringskansliet

 

Främja undervisningskvalitet inom sfi

• Vad menar vi med begreppet undervisningskvalitet?

• Hur får du pedagoger att prata pedagogik och om sin proffesion?

• Så kan du bidra till en konstriktiv sfi-kultur med kvalitet i centrum

John Steinberg, Utbildare & författare

John Steinberg är Fil dr i pedagogik och föreläsare och utbildare inom pedagogik, ledarskap och samtalsmetodik. Han är författare till över 50 böcker inom skolutveckling. 2014 utsågs han till Årets Eldsjäl av Swedish Learing Association.