Konferens: SFI-forum 26 oktober 2016

Så lyckas du med kartläggning av elever inom SFI

• Så har vi utformat kartläggningen för SFI-elever i Stockholms stad

• Framgångsfaktorer för en bra kartläggning och samarbete med utbildningsanordnare

• Vilka områden kan förbättras?

Anna-Zarah Kurucz-Cao, Pedagog – SFI Centrum, Stockholms stad
Ylva Verwijst, Pedagog – SFI Centrum, Stockholms stad

 

 

Så motiverar och engagerar du elever

• Ge eleverna chansen – med stöttning, struktur och hanterbara mål

• Innehåll på sfi – vad är det och hur blir det en motor för elevernas motivation?

• Hur kan framgångsfaktorer inom yrkes-sfi bli lärdomar för sfi utan yrkesinriktning?

Jenny Hostetter, Projektledare – Pedagogiskt Centrum, Göteborgsregionens kommunalförbund

Jenny Hostetter är projektledare på Pedagogiskt Centrum i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) med fokus på sfi och nyanländas lärande. I sin roll på Pedagogiskt Centrum arbetar hon bland annat med processtöd för sfi-anordnare i InVäst, ett treårigt utvecklingsprojekt för sfi i Västsverige.

 

 

Digitalisering inom SFI-undervisningen

• Så använder vi digitala verktyg som stärker elevens språkutveckling

• Så anpassar du din pedagogik till digitala verktyg

• Individanpassa undervisningen med hjälp av digitala verktyg

Kicki Hammarlund, IT-Pedagog, Hermods SFI Norrtälje

 

 

Så bedriver vi en interaktiv distansundervisning på individens villkor

• Så organiserar vi distansundervisningen med interaktiva verktyg och program som ökar elevens språkinlärning

• Lyhördhet och flexibilitet som ledord för att möta elevens studiebehov

• Tips och råd till sfi-lärare som bedriver distansundervisning

Johanna Eriksson, SFI-lärare, Örebro kommun Komvux SFI
Jonas Gunnarsson, SFI-lärare, Örebro kommun Komvux SFI

 

 

Så bedriver vi en framgångsrik SFI för elever med ingen eller kort utbildning

• Sfi-undervisning på suggestopedisk grund för högre inlärningstakt

• Så bedriver vi undervisning i omvärldskunskap, vardagsmatematik och arbetsmarknadsintroduktion för snabbare etablering i samhället

• Så underlättar vi språkinlärningen med hjälp av modersmålsstödjare

• Elever från Bas berättar om sina erfarenheter

Kerstin Petersson, SFI-lärare BAS, Södertälje kommun
Linda Säinas, SFI-lärare BAS, Södertälje kommun

Kerstin Petersson och Linda Säinas samt elever berättar om Bas, en grundläggande utbildning för nyanlända med ingen eller kort studiebakgrund.

 

 

Sfx – Svenska för yrkesutbildade

• Exempel på hur Stockholms Län arbetar med Sfx, Svenska för yrkesutbildade

• Så kan man som kommun och region ta tillvarata nyanländas yrkeskompetens

• Goda exempel på framgångsrika samarbeten med externa aktörer inom Sfx

Katarina Stiessel Fonseca, Samordnare, Sfx (svenska för yrkesutbildade i Stockholms län)