Konferens: SFI-forum lärare 7 november 2018

Undervisa illitterata och kortutbildade Del 1

En stor andel nyanlända som läser sfi är illitterata och kan varken läsa eller skriva när de påbörjar sina sfi-studier. Att anpassa undervisningen till målgruppen är för många skolor och lärare en utmaning.

• Undervisa i läsinlärning för illitterata

• Pedagogiska verktyg för det praktiska arbetet i klassrummet

• Praktisk grammatik för illitterata och kortutbildade

Margareta Mörling, Sfi-Lärare och författare, Stockholm stad

Margareta Mörling har arbetat som sfi-lärare för illitterata i elva år, på IVK-Gymnasiet (språkintroduktion) i tio år samt FA-Centret i Akalla. Idag är Margareta en uppskattad föreläsare samt författare till böckerna Färgresan, Framåt A, Omvärldskunskap och Att undervisa Analfabeter.

 

Utforma undervisning för elever som lärt sig läsa Del 2

• Praktiska tips för hur du fortsätter arbetet med elever som lärt sig läsa

• Tips på övningar i klassrummet som ökar elevernas läsförståelse

• Så kan du arbeta med ”omvärldskunskap” i klassrummet

Margareta Mörling, Sfi-Lärare och författare, Stockholm stad

Margareta Mörling har arbetat som sfi-lärare för illitterata i elva år, på IVK-Gymnasiet (språkintroduktion) i tio år samt FA-Centret i Akalla. Idag är Margareta en uppskattad föreläsare samt författare till böckerna Färgresan, Framåt A, Omvärldskunskap och Att undervisa Analfabeter.

 

Anpassa undervisningen till elever som lider av trauma

• Hur påverkas språkinlärningen av trauma?

• Praktiska tips på hur du kan utforma undervisningen anpassad till elever som lider av trauma

• Metoder för att anpassa klassrummet till elever som upplevt traumatiska händelser

Marianne Alenius , Psykolog, Röda korset

Psykologen Marianne Alenius jobbar på Röda Korsets center för tortyrskadade flyktingar. Under anförandet kommer hon ge tips och råd för hur du bemöter sfi-elever som lider av trauma.

 

Kollegial samverkan mellan sfi- och yrkeslärare

• Så samverkar sfi- och yrkesläraren för snabbare språk- och yrkesinlärning

• Framgångsrika exempel från yrkes-sfi i Sjöbo kommun

• Från teori och praktik till anställning

Marie Edvardsson-Hammar,Yrkeslärare, Sjöbo kommun
Anna-Maria Richard, Sfi-lärare, Sjöbo kommun

Yrkes-sfi är en modell där yrkesutbildning kombineras med sfi-undervisning. Verksamheten är ett samarbete mellan alla skånska kommuner, Sölvesborg, kompetenssamverkan Skåne, Arbetsförmedlingen, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Lärosäten Syd och Region Skåne.

 

Utveckla elevernas skriftliga och muntliga förmåga med genrepedagogikens cirkelmodell

Genrepedagogikens modell syftar till att stegvis, med hjälp av en explicit undervisning, stötta eleverna att utveckla inte bara sitt vardagsspråk utan även ett effektivt skolspråk. Modellens fyra faser ger eleverna den stöttning och vägledning som behövs för att kunna strukturera egna texter och utveckla sitt skrivande

• Så bedriver du varierande undervisning anpassad till det kontinuerliga intaget där alla elever får nödvändig repetition

• Struktur och stöd i din undervisning som utvecklar både elevernas skriftliga och muntliga språk

• Så kan du visa på elevernas progression med hjälp av cirkelmodellen

• Ta del av elevexempel kopplade till kunskapskraven

Camilla Nilsson , Sfi-lärare, Eskilstuna kommun

Camilla Nilsson är sfi-lärare och har lång erfarenhet av att undervisa nyanlända. 2016 skrev hon tillsammans med Ulrika Ekblad och Caroline Söderqvist boken Språkvägen A.