Konferens: Utanförskap & gängkriminalitet 17 maj 2022

Hur ojämlikhet och social orättvisa skapar det samhälle vi har idag

Organisationen Helamalmö som startade 2004 verkar för social rättvisa och hållbarhet med särskilt fokus på barn och unga i socialt utsatta områden i Malmö. Målet är att öka de ungas självkänsla och tillgodose dem fler av sina rättigheter. Organisationen driver flertalet mötesplatser för unga och har ca 250 medarbetare samt flertalet samarbeten med resursstarka aktörer i staden. Genom att förbättra tillvaron för unga människor i socioekonomiskt svaga områden bidrar Helamalmö till att motverka att unga dras in i kriminalitet.

• Hur skapas ojämlika uppväxtvillkor och vad är dess långsiktiga effekter

• Hur social orättvisa och klasstillhörighet hör ihop med kriminalitet

• Vad är viktigt att tänka på när man jobbar med barn och unga samt hur kan man öka deras självkänsla?

• Så arbetar vi för att skapa bättre levnadsförhållanden och en mer meningsfull fritid för unga

Nicolas Lunabba, Verksamhetsledare, Helamalmö

Nicolas Lunabba har arbetat i utsatta områden under 20 års tid genom föreningen Helamalmö. Hans medverkan på Sommar i P1 blev en av förra årets mest hyllade sommarprat där han lyfter upp hur social orättvisa och ojämlikheten i samhället drabbar barn och unga i utanförskapsområden. Nicolas röst hörs ofta i den offentliga debatten, där han är en viktig motröst som bidrar med kunskap och nya perspektiv. Nicolas och Helamalmö har fått flertalet utmärkelser för deras sociala insatser.

 

Livet som kriminell och vägen ut ur gänget

• Maskulinitetsnormer och machokulturens roll inom gängsammanhang

• Vägen ut ur gäng och kriminellt liv samt hur jag bröt destruktiva mönster

• Motivationsfönstret och upphörandeprocessen – hur kan man stötta individer när de är som mest mottagliga för avhopp?

Mehdi Adnan Mossa, Skolkurator och f.d. gängkriminell

Mehdi Adnan Mossa, idag skolkurator och samordnare för förebyggande insatser, kommer prata om livet som gängkriminell och vad det var som gjorde att han till slut valde att ta sig ur gänget och ett kriminellt liv. Vi får följa med på hans resa från en värld kantad av utanförskap och kriminalitet till nutid, där han arbetar med förebyggande insatser för att förhindra att barn och unga hamnar i kriminella miljöer.

 

Föräldrastöd och tillitsskapande åtgärder för att minska rädslan för socialtjänsten

Brist på tillit till samhället pekas ofta ut som en av de största utmaningarna i de utsatta områdena. I området Lövgärdet, ett särskilt utsatt område, i Angered har rädslan för socialtjänsten varit så stor att en del hellre lämnat landet än att ha kontakt med myndigheten. Rädslan bland föräldrarna kan leda till att familjer inte tackar ja till de insatser de behöver eller att föräldrarna blir osäkra på sig själva och backar alldeles för mycket i sin föräldraroll.

I detta område verkar föreningen Tidigt föräldrastöd med att stärka mammor i området i föräldraskap samt bygger broar och hjälper till i kontakten mellan människor från andra kulturer och svenska myndigheter.

• Hur kan man öka tilliten till myndigheter och få bättre möjligheter att nå fram till familjer med förebyggande insatser?

• Så ökar vi föräldrars kunskap om deras rättigheter och skyldigheter i föräldraskap samt stärker dem i deras roll

• Hur synliggör vi och inkluderar föräldrar i utanförskapsområden som en viktig resurs och samarbetspartner för att förhindra att barn och unga dras in i gäng?

Bodil Frey, Verksamhetsledare, Föreningen Tidigt föräldrastöd
Rafif Saleh, Kulturtolk, Föreningen Tidigt föräldrastöd

 

Award winning public health approach to preventing gang-related crimes

In 2005, Glasgow in Scotland was named the “murder capital of Europe” by the WHO with increasing rates of violent gang-related crime. It pushed law enforcement to rethink their approach to the problem. The Scottish Violence Reduction Unit (SVRU) was launched in 2005, in response to the alarming rates of homicide and gang violence.

SVRU adopted a public-health approach, which treats violence as a preventable disease, and not just a policing issue. A groundbreaking initiative which saw homicide rates dropped by more than 50% a decade later. Police authorities across the UK and around the world took inspiration from the award winning SVRU’s empathetic approach.

• How we implemented a public health approach and partnered with the health, education and social services sectors to reduce and prevent gang-related crimes

• Capacity building and supporting the implementation of local prevention work to tackle serious violence

Niven Rennie, Director, Scottish Violence Reduction Unit