Konferens: Arbetsmarknad & mångfald 30 september 2020

Framgångsrika arbetssätt och den senaste forskningen om insatser som leder till jobb

• Personliga möten med arbetssökande som leder till jobb – är det mer matchning som behövs?

• Hur kan man utforma effektiva matchningsinsatser för utrikesfödda kvinnor?

• Senaste forskningen om förstärkta förmedlingsinsatser och undanträngningseffekter

Magnus Rödin, Analytiker, Arbetsförmedlingen

Under detta anförande kommer Magnus Rödin presentera senaste forskningen kring hur förstärkt förmedlingsverksamhet gör att arbetslösa snabbare hittar jobb. Forskningsprojektet som han genomförde tillsammans med IFAU var ett storskaligt försök och resultatet visade att fler möten med en arbetsförmedlare leder till en lägre arbetslöshet bland dem som får ta del av dem.

 

Utrikes födda kvinnor med kort skolbakgrund – utbildningsinsatser som ger resultat

Mer än var fjärde utrikes född kvinna i arbetsför ålder står idag utanför arbetsmarknaden. Störst är problemet bland nyanlända kvinnor med låg utbildning där arbetslösheten är betydligt större. Vux Huddinges satsning, Sky, att få utrikesfödda kvinnor med kort skolbakgrund in i yrkeslivet har lett till goda resultat i kommunen samt även att de har vunnit europeiskt pris 2019 för bästa integrationsprojektplan. Genom individanpassade insatser och med ett arbetslag är målsättningen att deltagarna efter avslutad process ska ha en tydlig plan att nå ut i arbetslivet.

• Skapa en tydlig plan för vägen till arbete eller studier för utrikes födda kvinnor med kort skolbakgrund

• Hur kan man i en kollegial samverkan skapa en mer meningsfull undervisning samt stärka individens självkänsla, motivation och inre driv att utvecklas?

• Så uppnår vi högre elevdelaktighet med anpassad SVA undervisningen för kvinnor med kort skolbakgrund utifrån individens målsättning och behov

Sabah Göransson, Samordnare Vux & specialpedagog, Huddinge kommun
Annelie Forsstedt, SVA-lärare, Huddinge kommun

 

Arbetsmarknadspolitik i förändring

Arbetsmarknadspolitiken befinner sig i en stark förändring. Det gäller inte minst omstöpningen av Arbetsförmedlingen och kommunernas förutsättningar att medverka i utförandet av den statliga arbetsmarknadspolitiken. Det här ställer tuffa krav på kommunerna samtidigt som det är många som saknar jobb och rätt kompetens bland nyanlända och utrikesfödda svenskar. Bristfällig matchning på arbetsmarknaden och svårigheter att hitta kvalificerad kompetens är ett av Sveriges största samhällsekonomiska problem. Under detta anförande kommer Roger Mörtvik från Arbetsmarknadsdepartementet presentera regeringens mål med arbetsmarknadspolitiken, reformeringen av Arbetsförmedlingen samt hålla en frågestund med deltagarna.

Roger Mörtvik, Statssekreterare, Regeringskansliet

 

Developing an inclusive entrepreneurship support ecosystem: lessons from research and best practice

• How to successfully increase the entrepreneurship level among ethnic minorities and refugees

• Building an inclusive business support ecosystem in marginalised areas

• How municipal and local agencies can improve migrants and ethnic minority entrepreneurs’ access to finance, markets and business support

Monder Ram (OBE), Professor & Director Centre for Research in Ethnic Minority Entrepreneurship, Aston University UK

Professor Monder Ram is the leading authority in Europe on ethnic minority entrepreneurship research and has published widely on the subject. Monder will present a groundbreaking approach revealing how to support and create an inclusive ecosystem for migrant and ethnic minority entrepreneurs.

 

Kompetensförsörjningsprojekt som effektivt matchar resurser och arbetsgivares behov

Sedan 2017 driver Kristinehamns kommunen ett framgångsrikt utbildningsprojekt, Match2Job, tillsammans med andra kommuner och Arbetsförmedlingen. Från projektstart har närmare 90% av de nyanlända som har genomgått deras olika utbildningsprogram lyckats få riktiga arbeten. Framgångarna ligger i ett helt nytt arbetssätt som framförallt fokuserar på om varje individ passar till utbildningen den söker samt det nära samarbetet med det lokala näringslivet.

• Så utformar vi skräddarsydda utbildningar tillsammans med näringslivet som leder till riktiga anställningar för nyanlända och utrikesfödda

• Utveckla en urvalsprocess för sökande i nära samarbete med arbetsgivare för att utreda individuella förutsättningar att lyckas med utbildningen och yrket

• Relationsbyggande och ökad samverkan med arbetsgivare för att fler invånare skall bli självförsörjande

Berndt Jendrny, Projektledare, Kristinehamns kommun
Lars Tanner, Rektor, Kristinehamns kommun