Skolledarskap i mångkulturella utbildningsmiljöer

Årets främsta konferens om ledarskap i mångkulturella skolmiljöer – 6:e upplagan
3 oktober – Bonnier Conference Center, Stockholm och digitalt
Talare
Göteborgs universitet
Åsa Hirsh
Universitetslektor
Huddinge kommun
Yvania Medina
Rektor Annerstaskolan РӁrets
rektor 2023”
Vesna Prekopic
Författare & journalist
Stockholms stad
Martin Malmberg
Rektor Rinkebyskolan
Mälardalens universitet
Pirjo Lahdenperä
Professor emerita i pedagogik med inriktning mot styrning och ledning
Ur innehållet:
 • Leda och stödja för likvärdig skola – vems behov avgör?
 • Organisera en skolledning som präglas av tydliga roller, tillitskultur och trygghet
 • Interkulturell kompetens för skolledare i skolor med kulturell och språklig mångfald
 • Hur kan tydliga förväntningar, klargjorda regler och konsekventa åtgärder öka tryggheten i skolan?
 • Integrera kompensatoriska insatser i det systematiska kvalitetsarbetet för att långsiktigt stärka alla elevers utbildningsmöjligheter
 • Hur kan skolförvaltningar stärka såväl sin egen som lokala rektorers kunskap och kapacitet att hantera komplexa utmaningar i skolmiljön
 • Så har stora delar av den svenska skolan blivit en otrygg och våldsam miljö – vad beror det på och vilka mekanismer är det som styr
 • Arbetssätt för att förbättra trygghet, studiero och välbefinnande för att stödja elever i skolmiljöer präglade av socioekonomiska utmaningar
Målgrupp:

Konferensen vänder sig till följande yrkesgrupper inom grundskola:

– Rektorer & huvudmän
– Skolledare & administrativa chefer
– Utvecklingsledare
– Förstelärare & arbetslagsledare
– Förvaltningspersonal

Praktisk info:

2990 kr – bokning senast 14 juni SPARA 2000 KR
3990 kr – bokning senast 23 augusti
4990 kr – bokning efter 23 augusti

Priset är exkl. moms och per deltagare. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset.

Önskar du delta digitalt? Mejla kundtjanst@integrationsforum.se för bokning.

Datum: 3 oktober 2024
Start: kl 09:15
Slut: kl 16:10

Bonnier Conference Center
Torsgatan 21, Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 08-336686

Spara 2000 kr
Gäller till 14 juni

Citat från tidigare deltagare

 • Många inputs och vi har även fått idéer om hur vi kan förbättra vår organisation på skolan.

  Therese Alwert Oxelösunds kommun
 • Jag fick med mig idéer som jag kommer att kopiera och delge med mina kollegor

  Anita Cole Uppsala stad
 • En inspirerande dag med proffsiga föreläsare. Jag åkte hem med många nya tankar och idéer.

  Jenny Nilsson Östra Göinges kommun
LIKNANDE KONFERENSER & KURSER
Anmäl dig idag!