Kurs: Digitala & webbaserade verktyg för språkutveckling 26 april 2018

Kursbeskrivning:
Oavsett tidigare utbildningsbakgrund och kursnivå ägnar elever med svenska som andraspråk mycket tid åt att utveckla sina färdigheter i att uttrycka sig i skrift. Hur kan du som lärare på ett effektivt sätt stötta dina elever på deras väg mot skrivmålen och vilka digitala resurser kan du med fördel använda i undervisningen i samband med skrivandet?

Med hjälp av genrepedagogik och cirkelmodellen kan du för dina elever synlig- och tydliggöra språkets olika system i skrift. Genrepedagogik är en pedagogisk modell som ger dig som lärare struktur och stöd i undervisningen och verktyg för stöttning av elever på alla nivåer inom sfi. Eleverna får i sin tur konkreta redskap för språkanvändning utifrån texternas olika kommunikativa syfte och sammanhang. Användandet av digitala och webbaserade verktyg under cirkelmodellens fyra faser påverkar din undervisning positivt bl.a. genom tydlig visualisering av textstrukturer och språkets system, multimodalitet, variation, repetition, återkoppling, tillgänglighet utanför klassrummet, individanpassad stöttning och läs- och skrivstöd.

Ivana kommer att ge dig konkreta klassrumsexempel på hur du kan stötta elever med svenska som andraspråk i deras skrivutveckling med hjälp av genrepedagogikens cirkelmodell och digitala och webbaserade verktyg.

Ur innehållet:
– Hur du kan stötta eleverna på bästa sätt i deras skrivutveckling
– Hur du kan individualisera stöttning med hjälp av digitala resurser
– Vilket arbetssätt kan utmana eleverna kognitivt?
– Redskapen varje elev behöver för att utvecklas i tal och skrift
– Vad genrepedagogik och cirkelmodellen med sina fyra faser handlar om
– Hur du kan göra cirkelmodellen mer effektiv med hjälp av digitala och webbaserade verktyg
– Hur du med hjälp av digitala och webbaserade verktyg kombinerar genrepedagogikens cirkelmodell med formativa arbetssätt

Kursledare:
Ivana Eklund – utbildare och läromedelsförfattare

Ivana är välkänd bland sfi-lärare för sitt sätt att använda sig av digitala och webbaserade verktyg i sfi-undervisningen och för sina inspirerande och klassrumsnära föreläsningar.