Konferens: Forum mot extremism 10 november 2016

Nationella strategin mot våldsbejakande extremism

De senaste åren har det skett en ökning av extremistiska miljöer i Sverige och i övriga Europa. Den Nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism har uppdraget av regeringen att aktivera samverkan samt utveckla det förebyggande arbetet i Sverige. Den nationella strategin som gäller fram till 2018 pekar ut riktningen, medan det viktigaste arbetet sker på lokal nivå.

• Den nationella lägesbilden av våldsbejakande extremism i Sverige

• Så leder vi arbetat på nationell nivå för att skapa ett motståndskraftigt samhälle och förhindra att fler ungdomar dras in i extrema våldsbejakande miljöer

• Så har vi utformat åtgärder som skall främja demokratin och förebygga samt förhindra rekrytering till våldsbejakande grupper

Hillevi Engström, Nationella samordnaren, Regeringskansliet

 

 

Radikaliseringsprocessen bland unga muslimer: bakgrund och drivkrafter

Shaykh Salahuddin Barakat från Malmö berättar om sitt arbete ute i muslimska församlingar och om sina möten med ungdomar som befinner sig i riskzonen för att hamna i våldsbejakande grupperingar. Shaykh Barakat kommer att berätta om extremism och Islam, kritiska faktorer i arbetet mot våldsbejakande extremism och om mekanismerna som gör att vissa ungdomar hamnar i extrema nätverk:

• Extremistisk tolkning av islam

• Så uppmärksammar man extremistiska tolkningar, ideologier och våldsbejakande nätverk

• Så förstår man vilka drivkrafter som ligger bakom att unga muslimer i riskzonen sympatiserar med våldsbejakande religiösa grupper

Salahuddin Barakat, Imam, Islamakademin

 

 

Så når ni ut till det muslimska civilsamhället och hindrar unga från att ansluta till extrema grupperingar

Salahuddin Barakat från Islamakademin i Malmö är en central figur i det muslimska civilsamhället i Malmö. Han är även delaktig i Malmö stads gränsöverskridande satsning, Våra Liv, som sammanför kompetenser och aktiviteter som inte tidigare prövats tillsammans i det förbyggande arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering.

• Så kan man forma förebyggande åtgärdsprogram speciellt framtaget för unga muslimer i riskzonen för radikalisering

• Hur kan man upprätta allianser mellan olika aktörer i samhället, däribland muslimska församlingar, i det förebyggande arbetet mot radikalisering?

• Så samarbetar Islamakademin med Malmö stads avdelning för Trygghet och Säkerhet i projektet Coexist, som belyser religionens positiva kraft för samhällsbyggnad

Salahuddin Barakat, Imam, Islamakademin

Salahuddin Barakat är svensk imam av libanesiskt ursprung som växt upp i Malmö. Han är grundare och ordförande i Sveriges främsta muslimska läroverk, Islamakademin. Han sitter även i SMFRs (muslimska fredsrörelsen) religiösa råd

 

 

Samtal och dialog som metod för att förhindra våldsbejakande och odemokratiskt beteende – Kungälvsmodellen

Toleransprojektet, som har sin bakgrund i det fruktansvärda mordet på John Hron i Kungälv, riktar sig till skolelever som rör sig i den högerextrema miljön eller som befunnit sig i gränslandet, men även till mer socialt trygga elever.

• Så har vi strukturerat Toleransprojektet för att stärka ungdomars motstånd mot destruktiva beteendemönster

• Så har vi minskat rekryteringen till högerextrema grupper i Kungälvs kommun

• Socioekonomisk kalkyl av Toleransprojektet som visar på tydliga ekonomiska besparingar genom mindre utanförskap, rättsprocesser och kriminalitet

Christer Mattsson, T.f. föreståndare, Göteborgs universitet

 

 

Så har vi utformat handlingsplanen och det operativa arbetet för att motverka radikalisering och extremism

• Kunskapsspridning och fungerande samverkan som en del av det förebyggande arbetet i en mindre kommun

• Hur agerar vi för att tidigt fånga upp personer som är i riskzonen för radikalisering?

• Så har vi utformat ett stödprogram för anhöriga och personal som arbetar med ungdomar

Peter Henriksson, Säkerhetschef, Katrineholms kommun

 

 

Socialt hållbart samhälle och strategisk handlingsplan mot våldsbejakande extremism – pilotkommun

• Så bedriver vi omvärldsbevakning och lokal kartläggning av hot miljöer i Borlänge

• Kunskapshus som samordnar kommunens samlade expertis och spetskompetens gällande våldsbejakande miljöer

• Vår strategi för ett socialt hållbart och interkulturellt samhälle Josefin Bergström, Samordnare, Borlänge kommun

Jan-Olof Lundberg, Tidigare samordnare, Borlänge kommun