Konferens: Forum mot extremism 18 oktober 2018

Utveckla arbetet mot våldsbejakande extremism

• Så arbetar Center mot våldsbejakande extremism (CVE) på nationell, regional och lokal nivå för att samordna och stötta arbetet mot våldsbejakande extremism

• Så arbetar CVE för att skapa rätt strukturer i arbetet mot den våldsbejakande extremismen

• Så stärker vi det lokala och regionala arbetet för att omsätta beprövade kunskaper och strategier till konkreta arbetssätt och metoder.

Jonas Trolle, Verksamhetschef, Center mot våldsbejakande extremism

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) är sedan januari 2018 en permanent verksamhet inrättad under Brottförebyggande rådet. CVE är en nationell och samordnade aktör som ska stärka det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i Sverige på nationell, regional och lokal nivå, och ytterst förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism. Med kunskap och metoder som bas arbetar centret förebyggande utifrån kriminalpolitiska grunder, bland annat genom att samla och sprida kunskap. Centret stöttar yrkesverksamma som i sitt arbete kommer i kontakt med våldsbejakande extremism och ger ett behovsanpassat stöd.

 

The manufacturing of hate in the digital space

The past two years have seen the extreme right raise their profile globally. ISD has mapped the ecosystem of the burgeoning ‘new’ extreme right across Europe and the US. It has also studied their attempts to influence national elections with hate, manipulation campaigns and trolling. In an effort to mount a response to the propagation of hate, violence and terrorism online ISD has partnered with Facebook and launced the Online Civil Courage Initiative (OCCI). The OCCI was launched in partnership with Facebook in 2016 in Germany, and then France and the UK in 2017.

• Election manipulation and disinformation operations in the Swedish general election 2018. Presentation of research findings.

• Which methods and practical strategies have proved most efficient in challenging and engaging groups that promote hate and fear?

• How to run a successful online counterspeech campaign and address the creative challenges organisations face when creating counterspeech? Evaluating impact and performance

Jacob Davey, Project Manager, Institute for Strategic Dialogue

Jacob Davey, Project Manager at the Institute for Strategic Dialogue, is an extremism researcher based in London specialising on right-wing mobilisation strategies and online counter-narrative work. He also works on a counter-narrative dissemination programme in partnership with tech companies such as Microsoft. Jacob has specialist knowledge on attempts by the far-right to influence national elections and develops strategies for identifying extremists.

 

Frontline perspective on preventing religious extremism

• The disproportionate incidences of psychological issues such as unresolved trauma, learning disabilities, Asperger’s or autism among young Muslims who have been convicted of terrorism offences. Presentation of case studies

• How can we engage vulnerable individuals in hard-to-reach spaces where they’re actually at risk?

• Ways of developing ”safe spaces” that encourages open, uninhibited debate and engage young people in ‘safe space’ discussions and the skills required in facilitating such discussions on subjects like jihad, violence and criminality.

Alyas Karmani, Imam & Psychologist, London Met University

Alyas Karmani is an imam, psychologist and Phd who works with young people considered at risk of extremism. Based on case work and real life examples, he will discuss the importance of understanding and addressing the forgotten psychological factors involved in making some young people vulnerable to radicalisation. Alyas is also Co-Director of STREET UK the award winning prevention campaign which has been been cited as a model case study and exemplar of best practice. 

 

Lokal samverkan kring unga i riskzonen

• Så kan ni samverka för att förebygga rekryteringen till våldsbejakande miljöer både på strategisk och operativ nivå. Lärdomar och fallgropar i arbetet.

• Hur upprättar ni en samlad lokal lägesbild mellan olika aktörer och mobiliserar kommunen, polisen och andra berörda aktörer för att bättre möta behoven hos unga i riskzonen?

• Så kan ni med ett fältnära demokratistärkande arbete engagera människor i utsatta miljöer samt öka tryggheten för såväl målgruppen för insatserna som medborgarna i området

Linus Dahlström, Projektledare Sociala Insatsgrupper, Stockholms stad

Forskning visar att andelen tidigare dömda bland våldsbejakande extremister är hög. Säkerhetspolisen rapporterar att det finns individer som har rekryterats till extremistiska miljöer med bakgrund i kriminella gäng. Linus Dahlström, projektledare Sociala Insatsgrupper, berättar om ett framgångsrikt arbetssätt som lett till att myndigheter kunnat samverka kring en målgrupp i riskzonen som samhället haft mycket svårt att nå med olika insatser. Insatser som långsiktigt bekämpar extremism och rekryteringen till våldsbejakande miljöer som vill etablera parallella antidemokratiska system utanför lagen.

 

Vitmaktmiljön idag och imorgon

• Vitmaktmiljön efter svenska valet 2018: Vad händer nu och vad kan vi vänta oss?

• Senaste trenderna i den rasideologiska rörelsen: aktiviteter och strategier

• Den svenska extremhögerns internationella kopplingar

Jonathan Leman, Researcher, Stiftelsen Expo

Vill man förstå den rasideologiska rörelsen, såväl idag som framöver, måste man också förstå extremhögerns organisering, idéer och strategier. En tydlig ökning av aktiviteter och en radikalisering med risk för våldsbejakande tendenser går att se i samtida rasideologiska rörelser. Jonathan Leman, researcher på Expo, berättar om hur vitmakt-miljön mobiliserade inför valet i september och hur aktivismen fortsatt under hösten. Han belyser de senaste trenderna inom de rasideologiska organisationerna och tar upp den svenska extremhögerns internationella kopplingar och påverkan. Jonathan tilldelades i augusti årets Raoul Wallenbergpris av Raoul Wallenberg Academy.