Konferens: Forum om hederskultur 21 november 2017

Problematisering och fördjupad kunskap om begreppet hederskultur

• Det patriarkala systemet, familjestrukturer, kollektivet och individen

• Normkritiska förhållningssätt inom hederskultur

• Vad kännetecknar skuld-, heder- och skamkulturer?

Dr. Riyadh Al- Baldawi, Docent & specialist i psykiatri, Ersta Sköndal högskola & Orienthälsan

Dr Riyadh Al-Baldawi är psykiater och psykoterapeut. Förutom att vara docent på Ersta Sköndal högskola så är han även grundare av och verksamhetschef för Orienthälsan i Stockholm – ett multidisciplinärt center som arbetar med vuxna, barn och familjer. Dr. Riyadh har även skrivit två böcker – ”Familjen i exil” samt ”Migration och anpassning.

 

 

Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

Origo är Sveriges första myndighetsgemensamma resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld. Centret är ett samarbete mellan samtliga kommuner i Stockholms län, Stockholms läns landsting och Polismyndigheten i Stockholmsregionen. Origo har fokus på målgruppen unga 13-26 år som begränsas av hedersnormer i Stockholms län. Medvetenheten kring problemet har vuxit och antal ungdomar samt yrkesverksamma som söker stöd från verksamheten har ökat kraftigt de senaste åren.

• Vad är hedersrelaterat förtryck och våld samt hur tar det sig uttryck?

• Hur ser vardags- och livssituationen ut för tjejer, killar och HBTQ personer i en hederskontext?

• Så arbetar vi på Origo med att förebygga och motverka hedersrelaterat förtryck och våld

• Konkreta tips på hur du kan hjälpa när du möter en ungdom som lever under hedersrelaterat förtryck och våld

Dilek Baladiz, Enhetschef Origo, Stockholms län

Dilek Baladiz är socionom och har lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar i en hederskontext. Hon är enhetschef på Origo där flera yrkesverksamma från olika myndigheter arbetar under samma tak. Dilek är van föreläsare samt författare till boken ”I hederns skugga De unga männens perspektiv”.

 

 

Socialtjänstens arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld

Hedersrelaterat våld och förtryck kräver särskilda överväganden i handläggningen för socialtjänsten. I värsta fall försämras situationen ytterligare om ärendet hanteras på ordinarie sätt. Det är framför allt flickor och unga kvinnor som utsätts, men även pojkar och unga män.

• Hur tillämpar vi socialtjänstlagen i det enskilda ärendet när vi hanterar hedersrelaterat förtryck och våld?

• Förhållningssätt och viktiga faktorer att tänka på vid anmälningssituationen, förhandsbedömningen samt under utredningen

Azra Bonney, Gruppledare – Socialtjänsten, Botkyrka kommun
Katarina Lindström, Sektionschef – Socialtjänsten, Botkyrka kommun

Anija Johansson, Samordnare – våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck, Botkyrka kommun Sveriges mest etniskt blandade kommun Botkyrka kommun har lång erfarenhet utav att hantera samt förebygga hedersrelaterat förtryck och våld. I idag finns en samordnare i hedersrelaterat våld och förtryck som bl.a. ansvarar för att utbilda och stötta tjänstemän inom skola, vård och socialtjänst.

 

 

Om könsstympning av flickor och kvinnor – traditionen, prevalensen och konsekvenserna

• Så behandlar vi patienter med alla typer av besvär till följd av könsstympning

• Hur kan man upprätthålla ett professionellt förhållningssätt och samtala med flickor samt kvinnor om könsstympning?

• Hur ska jag våga fråga? Varför ska jag våga fråga?

Bita Eshraghi, Gynekolog, Södersjukhuset – Amel mottagningen

År 2003 öppnade Sveriges första och hittills enda specialistmottagning för könsstympade. På Amel-mottagningen på Södersjukhuset i Stockholm behandlas patienter med alla typer av besvär till följd av könsstympning. Sedan starten 2003 har de hjälpt emot drygt 1 400 kvinnor och flickor. Amel-mottagningen lägger stor vikt vid insikter i traditionens bakgrund. Detta i kombination med medicinska kunskaper gör att de kan tillgodose de speciella behov som finns och ge könsstympade kvinnor och flickor den vård de behöver.