Kurs: Interkulturellt ledarskap 9 oktober 2019

Kursbeskrivning:
I tider av växande kompetensbrist har mångfaldsfrågan blivit verksamhetskritisk hos allt fler organisationer. Dagens mångkulturella samhälle förutsätter ny kunskap om ledarskap i mångkulturella och multietniska sammanhang. Ledare inom mångkulturella verksamheter arbetar i kunskapsmässigt, socialt och emotionellt komplexa miljöer. Det kräver beredskap att ompröva sina ställningstaganden, förutfattade meningar och värderingar. Med rätt förutsättningar och ledarskap är blandade grupper mer innovativa och kreativa, och dessutom blir arbetsmiljön bevisat bättre av mångfald.

Att aktivt arbeta med och förstå interkulturella skillnader är en avgörande faktor för att nå framgång som ledare. Hur förbättrar du samarbetet mellan kollegor från olika kulturer? Hur uppnår du större förståelse för din egna och andras kulturella ramverk? Hur anpassar du ditt ledarskap i olika interkulturella kontexter för att nå ett bättre resultat.

Utmaningarna är många och under den här fullmatade kursen är fokus på interkulturell kompetens som ledare, skarpa insikter om eventuella kulturella skillnader och kunskapsluckor. Upplägget för dagen är med en dubbel infallsvinkel som utgår från “Hassans” respektive “Ann-Sofies” perspektiv.

Kursledarna kommer att ge dig som ledare konkreta verktyg för hur du utvecklar dina
interkulturella kunskaper samt utvecklar metoder och arbetssätt som leder till ökad inkludering.

Ur innehållet:
– Praktiska metoder och verktyg för att utveckla interkulturell kompetens i ledarskapet
– Interkulturella skillnader och hur det påverkar effektiviteten i ett team och framgången i det egna ledarskapet
– Kulturella filter och ramverk samt hur du kan sätta det i relation till dina och andra individers beteenden och preferenser för att uppnå ökad förståelse och inkludering
– Kognitiv mångfald som skapar bättre lösningar samt leder till positiv effekt i verksamheten
– Verktyg för att kunna effektivisera samarbetet mellan personer från olika kulturer
– Utgör diskrimineringsrisker och arbetsrätt hinder för ökad mångfald?

 

Kursledare:
Magnus Berg, Inkluderings- & mångfaldskonsult, Wise Professionals
Mouddar Koulli, Konsult, Mumtaz Integration