Kurs: IS-återvändare 27 november 2019

En av Sveriges främsta kurser om IS-återvändare och återintegrering i samhället
Enligt Säpo har över hundratalet personer som rest till Syrien för att gå med i jihadistiska våldsbejakande organisationer återvänt till Sverige. Man misstänker att siffran kan vara högre och fler väntas återvända. Kursen vänder sig till dig som i din tjänst kommer i kontakt med individer som har återvänt från IS och andra våldsbejakande organisationer. Under dagen får du redskapen som krävs för att bemöta återvändare, motverka religiös radikalisering genom att med hjälp av stödjande och samtal stärka motståndskraften samt möjliggöra återintegrering i samhället.

Kontext, riskfaktorer & radikalisering:
• Förstå kontexten som extremister och återvändande jihadister verkar i
• Hur ser den antisociala karriären ut för de som ingår i våldsbejakande religiösa miljöer?
• Vilka faktorer har betydelse för utträde inom våldsbejakande religiösa miljöer?
• Radikaliseringsprocessen – de psykologiska, emotionella, sociala, ideologiska samt teologiska aspekterna

Avradikalisering & återintegration:
• Initiala bedömningar, eventuell bestraffning samt hållbar återintegration
• Avradikaliseringsprocessen och hur man skapar social, psykologisk samt ideologisk motståndskraft hos den som återvänder

Praktikfall:
• Fallet Shamima Begum – förstå komplexiteten och utmaningar genom fallet ‘UK Bride’ och hennes önskan att återvända från IS i Syrien
• Fallet ‘H’ – ett gott exempel på avradikalisering och återintegrering i samhället

Förebyggande och proaktivt arbete:
• Förutse framtida miljöer där radikalisering och extremism etableras
• Hur du agerar förebyggande och proaktivt i ett tidigt skeede
• Hur du skapar teologisk och ideologisk resistens hos riskpersoner

 

Kursledare:
Alyas Karmani, Imam, psykolog & Phd, London Metropolitan University

Alyas Karmani har fått stort erkännande för sina sociala insatser i civilsamhället i Storbritannien. Han driver den prisbelönta satsningen STREET UK som har utsetts till ”best practice” i Storbritannien och utgjort förebild för satsningar mot religiös radikalisering. Alyas är även en framstående föreläsare som har föreläst och utbildat för myndigheter, kommuner och rättsväsende inom religiös extremism. Hans senaste uppdrag var för “The Global Coalition against Daesh”.