Konferens: Kunskapsdag somalier 17 november 2015

Vad bör du lära dig och känna till om somalier

• Vilka sociala strukturer kännetecknar somalier och hur är klansamhället uppbyggt?

• På vilket sätt skiljer sig de somalier som migrerat till Sverige på 90-talet och de somalier som har migrerat de senaste åren?

• Vilken utbildningsnivå och vilka yrkeskunskaper besitter somalier?

• Hur har somalierna etablerats på arbetsmarknaden?

Harbi Amir, Samhällsvetare & sakkunnig inom somaliskt samhälle och kultur, Försäkringskassan

Harbi Amir som tidigare arbetat på Migrationsverket och Göteborgs universitet kommer att utifrån hans erfarenheter ge dig, som möter somalier i din yrkesroll, verktygen och förståelsen för att arbeta annorlunda för att möta den somaliska målgruppens behov och därigenom öka målgruppens delaktighet i samhället och yrkeslivet.

 

 

Den somaliska familjen i omorientering

• Hur fungerar processen för familjebildningar och separationer etc.

• Somaliska kvinnans roll i familjen då och nu

• Skapa gynnsamma förutsättningar som ökar kvinnors etablering i detsvenska samhället

Dr. Amina Jama Mahmud, Projektledare, Somali Information & Business Centre

 

 

Raising achievement of Somali pupils

• Recognising and tackling the barriers to Somali achievement in schools

• Strategies that contribute to the success of Somali pupils in London schools including leadership and management in schools; an inclusive curriculum; innovative pedagogy; diversity of staff and support for English language learning

• Building partnerships with parents and the local community that support Somali pupils achieve higher standards in schools

Dr. Kirstin Lewis, Head of MA School-Based Explorations, University of London

 

 

Somaliska framgångsföretagare i Minnesota och hur deras erfarenheter kan användas i en svensk kontext

Benny Carlson kommer att ge unika insikter från intervjuer med framgångsrika somaliska företagare i Minnesota hösten 2015. Vilka faktorer ligger bakom deras framgångar? Kan deras företagande verka överbryggande mellan den somaliska diasporan i Minneapolis, somaliernas ”huvudstad” i Nordamerika, och den amerikanska mainstream-ekonomin och -kulturen? Kan deras erfarenheter ge lärdomar som är användbara i en svensk kontext?

Benny Carlson, Professor, Lunds universitet

 

 

Så lyckas vi med integrationen med nya initiativ som ger resultat

En studie av Li Jansson mfl visar att ett bra lokalt företagsklimat leder till högre sysselsättning bland utomeuropeiskt födda. Med en vuxenutbildning och kompetensutveckling som möter arbetsmarknadens behov så ökar möjligheterna för en snabbare integration. Li Jansson ger goda exempel från kommuner och andra länder på konkreta reformer som ger resultat.

Li Jansson, Arbetsmarknadsekonom, Almega

 

 

Så lyckades Fagersta att få 55 % av nyanlända somalier i egen försörjning efter två år – framgångsfaktorer

Fagersta kommun hade en organisation som var byggd för ett normalt mottagande på 25-30 personer. På kort tid hade kommunen en inflyttning på över hundra somalier under 2010 och 2011. Med extra ordinära åtgärder med fokus på svenskundervisning och praktikplatser samt ett med starkt engagemang utav kommunens dåvarande kommunalråd, så lyckades 55 % av de nyanlända somalierna ha en egen försörjning efter redan två år. Stig Henriksson delar med sig av sina lärdomar och erfarenheter av detta lyckade integrationsprojekt i Fagersta som beskrivs som Sverigemästare på integration av somalier.

Stig Henriksson, Riksdagsledamot & tidigare kommunalråd Fagersta kommun

 

 

How Leicester became a model for successful integration and Somali community development

• Promoting measures and initiatives to co-operate with local authorities and communities to support Somali integration

• How to develop a community that serves the individual needs

• How the Somali community has been proactive in pushing the local authorities to address the educational challenges

Jawaahir Daahir, CEO, Somali Development Center

Alongside directing and managing Somali Development Services, Jawaahir has an extensive experience of researching the needs of the Somali community. She works proactively to assist the Somali community and other disadvantaged local people in partnership with other organisations. She has twenty years of proven management, directorship and developmental skills within the community sector. Jawaahir Daahir is acknowledged locally, regionally and nationally for her work in supporting local disadvantaged communities. Lately she has been honoured with British Empire Medal by Her Majesty, The Queen for her work in Leicester.