Konferens: Kunskapsdag somalier väst 16 mars 2016

Vad bör du lära dig och känna till om somalier

• Vilka sociala strukturer kännetecknar somalier och hur är klansamhället uppbyggt?

• På vilket sätt skiljer sig de somalier som migrerat till Sverige på 90-talet och de somalier som har migrerat de senaste åren?

• Vilken utbildningsnivå och vilka yrkeskunskaper besitter somalier?

• Hur har somalierna etablerats på arbetsmarknaden?

Harbi Amir, Samhällsvetare & sakkunnig inom somaliskt samhälle och kultur, Försäkringskassan

Harbi som tidigare arbetat på Migrationsverket och Göteborgs universitet kommer att utifrån hans erfarenheter ge dig, som möter somalier i din yrkesroll, verktygen och förståelsen för att arbeta annorlunda för att möta den somaliska målgruppens behov och därigenom öka målgruppens delaktighet i samhället och yrkeslivet.

 

 

Den somaliska familjen i omorientering

• Hur fungerar processen för familjebildningar och separationer etc.

• Somaliska kvinnans roll i familjen då och nu

• Skapa gynnsamma förutsättningar som ökar kvinnors etablering i det svenska samhället

Dr. Amina Jama Mahmud, Forskare & Projektledare, Uppsala universitet & Somali Information & Business Centre

Dr. Amina har doktorsexamen i Tillämpad Hälsoteknik där hennes forskning fokuserar på mångfald och jämlikhet i hälsa. Hon är även projektledare för Somali Information & Business Centre i Skåne. Somali Information and Business Centre syftar till att främja och synliggöra somaliernas entreprenörskap.

 

 

Så stöttar du somaliska ungdomar och förbättrar somaliska elevers skolsituation

• Så kan skolor och lärare arbeta annorlunda för att möta somaliska elevers behov

• Hur kan man engagera föräldrar och göra dem mer delaktiga samt öka samarbetet mellan föräldrar och lärare som förbättrar barnens skolgång?

Abdirizak Waberi, Rektor, Römosseskolan

 

 

Faktorer som påverkar somaliers etablering i Sverige

• Så synliggör du nyanlända somalier som en viktig resurs på den svenska arbetsmarknaden

• Så anpassar och utvecklar du nya metoder efter nyanländas behov för att maximera individens potential

• Somalier som har lyckats i Sverige – vad kan vi lära av dem och deras resa?

Dahir Khalid, Projektledare & entreprenör, Göteborgs Stad

Dahir har bland annat arbetat med jobbcoachning för Arbetsförmedlingen, affärsrådgivning och vägledning till
företagare för ALMI, Nyföretagarcentrum och Business Region Göteborg. Dessutom har han lett kurser i samhällsorientering för nyanlända.

 

Så lyckades Fagersta att få 55 % av nyanlända somalier i egen försörjning efter två år – framgångsfaktorer

Fagersta kommun hade en organisation som var byggd för ett normalt mottagande på 25-30 personer. På kort tid hade kommunen en inflyttning på över hundra somalier under 2010 och 2011. Med extra ordinära åtgärder med fokus på svenskundervisning och praktikplatser samt ett med starkt engagemang utav kommunens dåvarande kommunalråd, så lyckades 55 % av de nyanlända somalierna ha en egen försörjning efter redan två år. Stig Henriksson delar med sig av sina lärdomar och erfarenheter av detta lyckade integrationsprojekt i Fagersta som beskrivs som Sverigemästare på integration av somalier.

Stig Henriksson, Riksdagsledamot & tidigare kommunalråd Fagersta kommun

 

 

Religionens betydelse för somalier i det svenska samhället

• Hur förhåller sig somalier till sin religion respektive sina kulturella traditioner?

• Hur kan man finna konstruktiva sätt att förhålla sig till varandra där man idag upplever en krock mellan omgivningens förväntningar och individens religiösa föreställningar?

• Hur kan man nå ut till och upprätta samarbeten med den somaliska och muslimska gruppen för att adressera gemensamma utmaningar?

Sheikh Abdul Rashid Mohamed, Iman, Göteborgs Moské

Sheikh Abdul Rashid Mohamed är imam vid Göteborgs moské. Imamen har studerat koranvetenskap vid Medina universitetet men också sociologi på Loughborough universitetet i Storbritannien där han har erhållit magisterexamen. Sheikh. Abdul Rashid Mohamed är medlem i Sveriges Imamråd.