Konferens: Ledarskap & mångfald 11 maj 2022

Rasism, normer och minoritetsstress i arbetslivet

• Hur påverkar stereotypa förväntningar och fördomar medarbetarnas välbefinnande?

• Vad är minoritetsstress och hur påverkar det individen på arbetsplatsen?

• Hur kan vi bemöta arbetstagare som anser sig ha blivit utsatta för trakasserier?

• Hur kan man som chef och ledare agera när det fälls rasistiska och diskriminerande kommentarer?

Hanna Wallensteen, Leg. psykolog och utbildare

Hanna, en av årets mest hyllade sommarpratare 2021, har i över 20 år arbetat med att utbilda organisationer om normer, rasism och inkludering. Hannas föreläsningar behandlar känsliga frågor på ett samtidigt seriöst och lättsamt sätt. Socialpsykologiska teorier varvas med konkreta exempel, egna erfarenheter och tips på strategier en kan använda sig av i arbetslivet.

 

Framgångsrikt ledarskap som övervinner kulturella barriärer samt ökar inkluderingen

• Hur kan du som ledare få ihop en arbetsgrupp med många olika etniska bakgrunder?

• Hur kan du överbrygga olikheter samt bemöta kollegor med annan kulturell bakgrund för att nå fram med ditt budskap

• Hur hanterar man kulturkrockar och missförstånd på arbetsplatsen orsakade av kulturella olikheter på ett konstruktivt sätt?

Dr. Riyadh Al-Baldawi, Docent, utbildare & författare

Dr. Riyadh Al-Baldawi är författare till flertalet böcker. Han är docent, specialist i psykiatri och har mångårig erfarenhet av arbete med interkulturella arbetsplatser och ledarskap. Han arbetar som handledare för chefer och ledare på både kommuner och myndigheter där han ger verktyg för att förbättra ledarskapet och främja en integrerad arbetsplats.

 

Ledarens roll i mångfaldsarbetet för att skapa fler kompetenser, infallsvinklar och referensramar

Satsning på personal av utländsk bakgrund är ingen ny personalpolitik inom Kriminalvården. Myndigheten har i större utsträckning än andra myndigheter satsat på etnisk mångfald i mer än 20 år. Myndigheten har en högre andel av utlandsfödda jämfört med till exempel med polisen och Försvarsmakten. Satsningen på etnisk mångfald har fört med sig mycket goda resultat för Kriminalvården.

• Personlig berättelse – min 24-åriga resa inom en mångfaldfrämjande myndighet

• Ledningens roll inom mångfaldsarbetet

• Så skapar vi ett bättre arbetsklimat samt ökad verksamhetsnytta med en mångfaldig arbetsgrupp

• Så breddar vi mångfalden och kompetensen inom myndigheten

Jacques Mwepu, Kriminalvårdschef – Kumla, Kriminalvården

Ett sommarvikariat som vårdare på Hällbyanstalten 1998 ledde till ett flertal chefsbefattningar inom kriminalvården. Jacques Mwepu har hyllats för sina ledaregenskaper och är idag chef för Kumla, Sveriges största fängelse.

 

Ledarskapsstil som främjar en hållbar mångkulturell arbetsplats

Äldreomsorgen är en av de mest mångkulturella arbetsplatserna, där allt fler anställda och boende har vuxit upp i länder med olika kulturella bakgrunder. Sedan 2016 har fler än 1200 nyanlända gjort praktik eller haft anställning inom Ambea-koncernen, en av Sveriges största vård- och omsorgsgivare. För chefer och arbetsledare inom Ambea är det viktigt att navigera rätt när förväntningar krockar och missförstånd lätt uppstår pga språkförbistring.

• Leda en mångfaldig arbetsgrupp

• Hur kan man skapa goda förutsättningar för kommunikation när språkkunskaperna är bristfälliga?

• Vår ledarskapsstil för att hantera fördomar, kulturkrockar och känsliga frågor inom arbetsgruppen

Emma Teiwik, Verksamhetschef, Vardaga

 

Senaste kunskaps- och forskningsläget om rasifierade processer i arbetslivet och åtgärder för likabehandling

Trots att nästintill samtliga stora organisationer har mångfaldsplaner, antidiskrimineringspolicys och jämlikhetskommittéer så är det bevisat att det råder stora ojämlikheter och strukturella skillnader baserade på hudfärg och etnicitet på svenska arbetsmarknaden. Lunds universitets genomförde i fjol en studie där 3000 personer deltog om vilka mekanismer som vidmakthåller diskriminering och rasifierade ojämlikheter på arbetsmarknaden.

• Hur kan skillnader och ojämlikheter baserade på hudfärg/etnicitet uppkomma och reproduceras – trots att en majoritet tar avstånd från rasism och diskriminering?

• Hur skall man som chef bemöta motstånd inom organisation med att arbeta med likabehandlingsfrågor och antidiskriminering?

• Vilka åtgärder kan du genomföra som chef för att bryta etablerade mönster och utjämna strukturella skillnader på arbetsplatser baserade på etnicitet?

Martin Wolgast, Universitetslektor psykologi, Lunds universitet