Konferens: Ledarskap & mångfald 8 oktober 2019

Inkluderande ledarskap och varför chefer måste agera förebilder

• Vad innebär inkluderande ledarskap och hur kan du uppnå det

• Varför mångfald på arbetsplatsen ger mervärde – både socialt och ur ett tillväxtperspektiv

• Framgångsrik ledarskapsmodell som skapar förebilder och motiverar anställda

• Konkreta strategier för att vara en förebild i alla situationer och synliggöra alla i arbetslaget

Milad Mohammadi, Föreläsare, inspiratör & årets talare 2014

”Lika barn leka bäst men olika barn hittar på de bästa lekarna”. Milad Mohammadi är en av Sveriges mest efterfrågade föreläsare och inspiratörer. Med utmärkelser som Supertalang (Veckans Affärer), Superkommunikatör (Resumé) och årets Årets Uppstickare (Shortcut) förmedlar han sin personliga berättelse om sina rötter i Iran och uppväxten i utanförskap. Idag är han jurist och statsvetare samt grundare av Järvaskolan där ledorden mångfald och inkludering har skapat en unik verksamhet där olika perspektiv frodas. Milad säger att olikheter skapar de största möjligheterna och delar med sig av strategier som förbättrar ditt ledarskap.

 

Kulturanpassat ledarskap ger mervärde i din verksamhet

• Samverkan mellan olika kulturer på arbetsplatsen och hur våra värderingar påverkar hur vi uppfattar varandra

• Analysera och tolka de kulturella dilemman om uppstår på din arbetsplats, förstå olika värderingsutgångspunkter och hur du kan bemöta dem

• Hur du som ledare kan behöva navigera mellan olika kulturellt betingade ledarskapsstilar för att främja inkludering och mångfald på din arbetsplats och i bemötandet av kunder, patienter och elever etc

Madeleine Eriksson, Föreläsare & utbildare

Madeleine har bott i Tunisien i över 25 år där hon bl.a arbetade som universitetslärare inom mångkulturellt ledarskap, samt styrelseledamot på den Tunisisk – Skandinaviska handelskammaren. Med detta som bakgrund har hon sedan 2012 föreläst, utbildat och coachat om interkulturell kompetens, integrationsprocessen och interkulturellt ledarskap för yrkesverksamma.

 

Interkulturell kommunikation som främjar dialog och informationsspridning i arbetslaget

• Metoder och verktyg för att inkludera och föra dialog med språksvaga på arbetsplatsen

• Information som är tillgänglig för alla och som tar hänsyn till sammanhanget du verkar i

• Hur du som ledare kan tillämpa ett interkulturellt perspektiv för att skapa goda förutsättningar för kommunikation

Eva Bernhardtson, interkulturell kommunikatör & föreläsare

Eva Bernhardtson har haft hela världen som arbetsplats i 16 år. Hon är en erfaren föreläsare i ämnet interkulturell kommunikation och om Eva ger dig de verktyg du behöver i ditt dagliga arbete för att samtala i en mångkulturell kontext på bästa sätt. Hon delar även med sig av tips för inkluderande information samt strategier för att främja en lyhörd och givande dialog.

 

Inkluderande arbetsplats och hållbar mångfald

Genom att ta avstamp i sin egen historia och sina upplevelser kring mångfald samt utanförskapet arbetar Fadi Barakat med inkludering och att ändra attityder för att skapa en hållbar mångfald på arbetsmarknaden.

• Skapa en mer inkluderande arbetsplats och en hållbar mångfald

• Öka sysselsättningen bland utrikesfödda genom att arbeta med attitydförändring inom den offentliga sektorn

• Vilken roll spelar den offentliga sektorn i att återspegla samhället?

Fadi Barakat, Entreprenör, filantrop & föreläsare

Fadi Barakat nominerades till Årets Mångfaldschef på Chefgalan 2018. Under anförandet kommer Fadi ge tips och råd på hur du kan verka för en mer inkluderande arbetsplats med hållbar mångfald i fokus.

 

Så skapar vi förutsättningar för våra chefer att leda mångfald

• Så integrerar vi mångfaldsfrågorna i ledarskapet

• Vilka förväntningar finns på morgondagens ledarskap inom mångfald och jämställdhet?

• Konkreta tips för att skapa inkluderande synsätt inom organisationen

Brittmari Seppä, Verksamhetsutvecklare Mänskliga rättigheter, Försäkringskassan

Brittmari Seppä arbetar som verksamhetsutvecklare på rättsavdelningen på Försäkringskassan, enheten för Etik och Värdegrundsfrågor. I hennes roll utbildar hon nyblivna chefer med fokus på den statliga värdegrunden, mångfald och ledarskap.