Konferens: Mångkulturella bostadsområden 21 maj 2019

Vår strategi för social hållbarhet som skapar engagemang och främjar integration i våra bostadsområden

• Så har vi skapat förutsättningar för en långsiktig integration som fungerar i praktiken – exempel på aktiviteter och program

• Strategier för samverkan mellan lokala aktörer och varför samverkan ger goda förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle

• Varför vi valde att flytta huvudkontoret till ett av Trollhättans mest socialt utsatta områden och vilka effekter det har gett i vårt arbete att främja positiv social utveckling

Nina Andersson, Boendekonsult –sociala hållbarhetsfrågor, Eidar Fastigheter

AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag har med sina 6000 bostäder i Trollhättan arbetat under många år för att främja integration. 2016 centraliserade företaget sin verksamhet till ett huvudkontor i ett av Trollhättans socialt mest utsatta områden och är idag en viktig drivkraft i utvecklingen av ett social hållbart samhälle. Vid sidan av stora satsningar på upprustning och renoveringar av fastigheter fokuserar Eidar på kultur- och fritidsaktiviteter samt arbetsmarknadsprojekt. Genom samverkan med olika föreningar, myndigheter och aktörer skapas gemensamma lösningar som ger goda förutsättningar för integration i praktiken.

 

Inkluderande kommunikation som främjar informationsspridning och dialog mellan bostadsbolag och hyresgäster

• Förhållningssätt i ett mångkulturellt sammanhang – varför det interkulturella perspektivet ger förutsättningar för en god kommunikation

• Så skapar du information som är tillgänglig för alla och som tar hänsyn till sammanhanget ni verkar i

• Tillvägagångssätt för att skapa dialog som främjar hyresgästernas inflytande och relation mellan bostadsbolag och hyresgäst

Eva Bernhardtson, Kommunikationsexpert – interkulturell kommunikation

Eva Bernhardtson är SFI-lärare sedan 16 år och en van föreläsare i frågor om interkulturell kommunikation samt inkluderande samtal för dig som verkar i mångkulturella sammanhang. Eva ger dig de verktyg du behöver i ditt dagliga kommunikationsarbete för att bemöta och samtala i en mångkulturell kontext på bästa sätt. Hon delar även med sig av metoder för inkluderande informationsspridning samt strategier för att främja en lyhörd och givande dialog mellan samtliga aktörer.

 

Hur du motiverar och ger framtidstro till unga vuxna och tonåringar som bor i mångkulturella områden

• Social Change – vad det innebär och varför alla har ett ansvar att bidra till en positiv samhällsutveckling som främjar inkludering

• Strategier och tillvägagångssätt för att skapa engagemang och ökar drivkraften bland tonåringar och unga vuxna i socioekonomiskt utsatta bostadsområden

• Personlig berättelse om motivation och drivkrafter som leder till förändring och främjar integration i praktiken

Siduri Poli, entreprenör, Changers Hub

Siduri Poli är entreprenören från Botkyrka som utsetts till framtidens 99 mäktigaste av TCO, Sveriges 100 mest lovande unga företagare och årets digitala inspiratör år 2017. Hon pratar ofta om digitalisering och demokrati- och inkluderingsprocesser. Hon är en av grundarna till innovationshusen Changers Hub vars mål är att demokratisera framgång och ge unga invånare i socioekonomiskt utsatta område en chans att förvekliga sig själva och sina drömmar. Changers Hub har utsetts till Sveriges mest lovande företag av Företagarna och årets supertalanger inom kategorin Samhällsbyggarna av Veckans Affärer. Siduri talar om sina egna erfarenheter som ung i Botkyrka och hur man kan gå tillväga för att engagera och motivera unga vuxna.

 

Medbestämmande hyresgäster som har inlytande över områdets utveckling

Gårdstensbostäder i Göteborg är unika i sitt slag när de stärkt konceptet bondeinflytande genom direkt medbestämmande i styrelsen. Majoriteten av ledamöterna i bolagets styrelse, förutom ordförande, i bolagets styrelse är Gårdstensbostäders egna hyresgäster. Initiativet tilllåter ett inifrånperspektiv och har visat sig vara värdefullt för både bolaget och hyresgästerna i området. Lyssna till ordförande Mohamed Hama Ali samt hyresgäst och ledamöter Lars Svensson och Amela Turulja.

• Så har vi vänt utvecklingen i ett särskilt utsatt område och skapat en styrelsemodell som ger hyresgäster ett direkt inflytande

• Varför medbestämmande ökar trygghet, främjar integration samt stärker sammanhållningen i närområdet

• Erfarenheter från hyresgäster som idag är ledamöter – och hur man kan gå tillväga för att engagera och uppmuntra hyresgästers deltagande och boendeinflytande

Mohamed Hama Ali, Styrelseordförande, Gårdstensbostäder
Lars Svensson, Ledamot & hyresgäst, Gårdstensbostäder
Amela Turulja, Ledamot & hyresgäst, Gårdstensbostäder

 

Så stärker du kvinnors etablering som leder till ökad trygghet och skapar fler arbetstillfällen

Projektet Qvinna är en jämställdhetssatsning som är en del av Botkyrkabyggens hållbarhetsarbete. Satsningen innebär att tidigare långtidsarbetslösa kvinnor som även bor i Botkyrkabyggens hus får arbete samt undervisning i svenska. Initiativet har sedan start spridit sig från Fittja till närområdet Norsborg. Satsningen är nominerad till svenska jämställdhetspriset.

• Så har vi gått tillväga för att skapa möjligheter och arbetstillfällen till långtidsarbetslösa kvinnor

• Hur jämställdhetsarbete och satsningar på social hållbarhet ökar tryggheten i närområdet

• Framtida målsättningar med projeket Qvinna och hur vi ska gå tillväga för att nå fler kvinnor i våra områden

Susanne Axelsson Heldring, HR-chef, Botkyrkabyggen