Konferens: Mångkulturella bostadsområden 21 mars 2018

Boendeinformation till hyresgäster i mångkulturella bostadsområden

Många bostadsföretag upplever utmaningar med att kommunicera trivselregler och annan viktig boendeinformation till sina nyanlända hyresgäster eller i multietniska bostadsområden. Bostadsföretaget har allt att vinna på att satsa på bättre och mer förståelig kommunikation med hyresgästerna eftersom ett bristande informationsarbete får stora konsekvenser för trivseln och ger förutom irritation också ökade kostnader i förvaltningen. Det är därför viktigt att kommuner och bostadsbolag har ett bredare mångfaldsperspektiv i sina informationsinsatser och ibland söker mer okonventionella vägar och samarbeten för att nå sina hyresgäster.

• Vad menar vi med tillgänglig information – är det detsamma som information översatt till ett annat språk?

• Hur kommunicerar man bäst boendeinformation samt trivsel- och ordningsregler till hyresgäster med bristande språkkunskaper? Exempel och lärdomar

• Så kan man samarbeta med lokala förmedlare för att nå nyanlända

Ulla Bohman, Koordinator, Myndigheten för tillgängliga medier

Ulla Bohman, koordinator på Myndigheten för tillgängliga medier, har i mer än 15 år arbetat med lättläst svenska och samarbetat med kommuner och myndigheter för att göra information tillgänglig för personer som är nya i Sverige eller har bristande språkkunskaper.

 

Pioneering housing and community based training that empowers refugees and newly arrived

Ashley Community Housing (ACH) is a leading provider of resettlement services for refugee and newly arrived communities in the UK. Their #rethinkingrefugee programme helps refugees get into employment more quickly, saving money as well as benefiting the economy and individuals. They have been working in the UK since 2008, and in that time have successfully resettled over 2500 individuals from refugee backgrounds. The past 3 years have seen them recognized for their positive social impact with a number of high profile national awards.

• How do we in a culturally sensitive way communicate the rights and duties as newly arrived tenants?

• Ways to inform of the best way to look after the property and stress the shared responsibility for the communal areas when living in a multi-dwelling property

• How to achieve early social and labour market integration for refugee tenants, to facilitate early transitioning from emergency relief to long-term reintegration

• Challenging the myths that refugees are only a liability and burden on communities. The untapped economic potential of the refugee asset

Fuad Mahamed, CEO, Ashley Community Housing, UK

Chief Executive Officer, Fuad Mahamed, came to the UK as a Somali refugee and in 2008 he set up Ashley Community Housing in order to support the resettlement of refugees. In his presentation Fuad will present the groundbreaking approach to refugee resettlement and integration, revealing how to rethink refugees as assets rather than liabilities. By attempting to understand the best ways to resettle refugees ACH hope to generate new ideas which can turn humanitarian challenges into sustainable opportunities.

 

Tryggare och ökad trivsel i Gamlestaden, Göteborg

• Hur har BID Gamlestaden lyckats forma ett institutionaliserat helhetstänk och långsiktigt utvecklingspartnerskap mellan lokala bostadsbolag, föreningsliv, näringsliv, boende och kommunen?

• Vad krävs för att vända utvecklingen i ett bostadsområde som domineras av brottslighet och förfall samt där många av hyresgästerna upplever bristande trygghet?

• Utvecklingsindikatorer och framgångsfaktorer för ett arbete som har vänt utvecklingen i Gamlestaden, fått området att blomstra igen och fått hyresgäster att känna stolthet över bostadsområdet

Helena Holmberg, Verksamhetschef, BID Gamlestaden

Lokalföreningen Fastighetsägarna i Gamlestaden med Bostads AB Poseidon i spetsen har låtit den internationella samverkansmodellen BID inspirera i det strategiska arbetet med att vända utvecklingen i området. Eftersom Fastighetsägare i Gamlestaden har funnits i många år och utvecklingen i stadsdelen har följts upp på ett noggrant sätt har BID Gamlestaden blivit en förebild för hur man kan arbeta med lokal utveckling.

 

Ökad tillit och delaktighet i mångkulturella miljöer

• Hur uppstår misstron, hur ser den ut och vad kan den få för konsekvenser? Erfarenheter från stadsdelen Angered i Göteborg

• Lärdomar och fallgropar i arbetet med att skapa tillit och öka delaktigheten i mångkulturella miljöer

• Hur kan bostadsbolag och boende bygga en ömsesidig tillit och agera kollektivt för att verka för gemensamma lokala intressen?

• Tips på sätt att få till en dialog, fatta beslut och driva frågor kollektivt som är i allas intressen

Stina Hansson, Lektor & Samordnare, Göteborgs universitet & SDF Angered

I stadsdelen Angered i Göteborg är en stor majoritet utrikesfödda. Här har Stina Hansson forskat om arbetet med att skapa ökad tillit och kollektivt agerande med utgångspunkt i boendes och de lokala tjänstemännens röster. Hon berättar om hinder och möjligheter för att skapa tillit och ett ömsesidigt förtroende mellan bostadsbolag och boende i mångkulturella bostadsområden. 2016 nominerades Stina Hansson till Göta Studentkårs pedagogiska pris.

 

Initiativ som skapar jobb åt utrikesfödda kvinnor

• Så tillvaratar du kompetensen hos utrikesfödda- och nyanlända kvinnor samt stöttar i resan från utanförskap till delaktighet.

• Viktiga arbetet med att lyfta fram förväntningar och skyldigheter på varandra, både ur företagets och deltagarnas synvinkel.

• Så samarbetar vi med lokala bostadsbolag, Arbetsförmedlingen och näringslivet i Malmö i gemensamma arbetsmarknadsinsatser

• Tips på sätt att få igång en verksamhet ihop med boende med sikte på hyresgästernas ekonomiska självständighet och etablering.

Christina Merker Siesjö, Ordförande, Yalla Trappan

Yalla Trappan är ett arbetsintegrerande socialt företag med 30 anställda som drivs av en ideell förening i Rosengård i Malmö. Yalla Trappan skapar jobb och ökad ekonomisk självständighet för utrikesfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Tack vare okonventionella metoder har Yalla Trappan blivit till en förebild för etableringsinsatser för utlandsfödda kvinnor. Yalla Trappan har tilldelats Nyttigaste Affären 2016 för sitt unika samarbete med IKEA samt även Malmö stads Näringslivspris. Grundare Christina Merker Siesjö utsågs i år till Årets Yrkeskvinna 2017 av BPW Sverige.