Konferens: Mångkulturella bostadsområden 28 november 2023

Inkludering och interkulturella perspektiv för ökad tillit och samarbete i mångkulturella bostadsmiljöer

• Förhållningssätt i ett mångkulturellt sammanhang – hur ett inkluderande och interkulturellt förhållningsätt ger förutsättningar för att bygga förtroende och tillit

• Hur kan man skapa öppen dialog och förståelse i mångkulturella miljöer för ökad gemenskap och minskade motsättningar?

• Tillvägagångssätt för att få med sig hyresgästerna på de regler och bestämmelser som finns

• Utmaningar och möjligheter i kommunikationsarbetet för att överbrygga språk- och kulturbarriärer

Haris Agic, Fil dr i socialantropologi & utbildare

Haris Agic är filosofie doktor i socialantropologi och har arbetat som universitetslärare, forskare, debattör och utvecklingsledare. Haris har förmågan att förklara de olika mekanismer som finns i kulturmöten på ett enkelt sätt och hur vi kan använda dessa mekanismer för att skapa bra möten mellan människor.

 

Att leda med mod och mål i socioekonomiskt svaga områden

• Mitt ledarskap med fokus på stark lokalnärvaro, engagemang och dialog för att bygga relationer

• Hur kan man skapa en vinnande kultur där organisation och boende jobbar mot samma mål?

• Hur kan man balansera mellan gränssättning och relationsbygge? Att göra det obekväma eller svåra i tuffa miljöer

• Vilka kompetenser och egenskaper är viktiga för ledare och medarbetare som vill skapa positiva förändringar i utsatta områden

Ulf Merlander, VD, Gårdstensbostäder

Med nästan 30 års poliserfarenhet och ledande befattningar byter Ulf Merlander rollen som polischef till att bli vd för Gårdstensbostäder sedan början på året. Ulf brinner för nordöstra Göteborg och för ledarskap. Under de år som han har varit polischef har polisens insatser i området hyllats och prisbelönats. Med sitt banbrytande arbete och starka engagemang för lokalsamhället i nordöstra Göteborg har Ulf genom åren verkat för att skapa positiv samhällsutveckling.

 

Framgångsrikt socialt hållbarhetsarbete i utsatta områden ur affärsmässiga perspektiv

Att som privat bostadsbolag arbeta med social hållbarhet i socio-ekonomiska områden skapar en tryggare och trivsammare boendemiljö samtidigt som det främjar den långsiktiga ekonomiska framgången för bostadsbolag. Trianon, ett lokalt men mycket framgångsrikt privat bostadsbolag i Malmö går i spetsen för social hållbarhet inom stadsutveckling. Genom att engagera sig i samhällsutvecklingen i utsatta områden har Trianon startat en positiv spiral. Trianon samarbetar med boende och andra intressenter samt skapar på så sätt en tryggare och starkare social gemenskap. Det är en lönsam satsning som  gynnar alla inblandade parter: samhället, de boende och företagen som investerar.

Under detta anförande kommer Anna Heide att dela med sig av insikter om social hållbarhet ur ett lönsamhetsperspektiv och ge konkreta exempel på framgångsrika initiativ som bygger på affärsmässiga beslut. Du kommer att få höra om hur Trianon tar täten och investerar i samhället, med målet att gynna både de boende och bolaget.

Anna Heide, Affärsutvecklingschef, Trianon

 

Systematiskt arbetssätt för att öka tryggheten och göra bostadsområden säkrare

I Sollentuna klassas Edsberg och Tureberg som utsatta områden av polisen. Otryggheten på ökända Malmvägen i Tureberg var väldigt stor med en öppen drogscen och mycket kriminalitet för många år sedan. Men tack vare ett strukturerat och långsiktigt samarbete senaste åren mellan Sollentunahem, Polisen och kommunen har kriminaliteten minskat och tryggheten ökat dramatiskt i både Tureberg och Edsberg.

• Vårt framgångsrika samarbete med polis, kommun samt andra fastighetsägare som stärker trygghetsarbetet och skapar långsiktiga förbättringar i området

• Vilka konkreta åtgärder har vi prioriterat för att förebygga otrygghet och störningar? Hur arbetar vi med den fysiska miljön?

• Hur engagerar vi boende i trygghetsarbetet? Hur involverar vi föräldrarna vid störningar och oro i området?

Mostafa Alshawi, Trygghet & säkerhetschef, Sollentunahem

 

Innovativt centrumarbete för att lyfta Klockaretorpet från polisens lista

Mellan åren 2013–2016 uppvisade stadsdelen Klockaretorpet i Norrköping en påtaglig negativ trend i centrumområdet, med minskat folkliv, försämrad säkerhet och ökad otrygghet. Det var bilbränder, öppen droghandel, klotter och sönderslagna fönster. Tack vare en bred och nytänkande samverkanssatsning vändes utvecklingen med centrumet som nav för idrott, kultur och kunskap. Att använda centrumfastigheterna på nya sätt blev vägen framåt för Klockaretorpet, som inte längre finns med på polisens lista för utsatta områden.

• Nytänkande samverkanssatsning för att vända en negativ utveckling i ett utsatt område

• Så har vi utvecklat centrumfastigheterna för att skapa en levande, trivsam miljö samt meningsfulla aktiviteter riktade mot olika målgrupper

• Så fångar vi upp de goda lokala krafterna och ökar antalet föreningsaktiva barn och unga

Anna Kanervo, Stadsdelsutvecklare, Hyresbostäder i Norrköping
Marco Briones, Verksamhetssamordnare, Hyresbostäder i Norrköping