Konferens: Mångkulturella bostadsområden 28 september 2021

Så tar du ungdomars röster och utveckling på allvar

• Hur kan ungdomar med enkla medel driva och ansvara för aktiviteter?

• Så har SWAT lyckats minska kostnaderna för klotter och skadegörelse

• Så skapar man bättre gemenskap i bostadsområdet samt ökar ungdomarnas självtillit för positiv utveckling

• Utforma ett lokalt ungdomsarbete där unga gör positiva insatser för sina bostadsområden

Ali Al-Djaber, Barn- & ungdomsstrateg, SWAT

Uppmärksammade SWAT i Järfälla vann SABO-pris för sitt arbete med unga i utsatta bostadsområden. SWATs mångprisbelönade ungdomsarbete har idag blivit en ledande arbetsmodell som tillämpas i flera andra bostadsområden av andra organisationer och aktörer. Sedan SWAT startade har ungdomarnas aktiviteter och fritid blivit mer meningsfull ,vilket medfört att skadegörelse och klotter minskat kraftigt och bostadsområdet blivit lugnare.

 

Vårt renoveringsprojekt med fokus på dialog, beteendeförändringar och sophantering

I flera bostadsområden är det ett problem att de boende inte sorterar sitt avfall. Miljonprogramsområdet Nordost i Gävle var inget undantag där det dumpades möbler på gårdarna och sopor slängdes från fönstren. Efter flera renoveringsprojektet i Nordost gick området från slitet och otryggt till rent och hållbart. Genom dialog har beteenden förändrats och stor förbättring vad gäller sortering av avfall uppnåtts. Det har resulterat i att bostadsbolaget Gavlegårdarna vunnit pris för ”Årets Renovering 2020” av Sveriges Allmännytta.

• Så skapade vi delaktighet, bättre gemenskap och en hållbar utemiljö i ett miljonprogramsområde

• Så arbetade vi med beteendeförändringar och lyckades förbättra sorteringen av avfall i Nordost

Hans Lundberg, Projektledare, AB Gavlegårdarna
Fiona Tranberg, Miljösamordnare, AB Gavlegårdarna

 

Göteborg – en stad utan särskilt utsatta områden 2025

Göteborg är den kommun som har flest, (6), särskilt utsatta bostadsområden. Framtiden koncernen tar nu nästa steg för att bryta segregation, öka jämlikheten och tryggheten i Göteborg. Koncernen har beslutat om en strategi samt investeringar på 11 miljarder som möjliggör att Göteborg inte ska ha några särskilt utsatta områden kvar på polisens lista 2025.

• Vårt stadsutvecklingsarbete i kombination med superförvaltning skapar uthållighet • Så tar vi ett socialt helhetsansvar och ökar insatserna för att kunna agera långsiktigt

• Hur följer vi upp att våra åtgärder ger effekt?

Terje Johansson, VD, Förvaltnings AB Framtiden
Anna-Karin Trixe, Stabschef, Förvaltnings AB Framtiden

 

Brottsförebyggande förvaltning för att minska brottsligheten och öka tryggheten

Bostadsområdena runt Järvafältet (Rinkeby, Tensta, Akalla och Husby) var tidigare ett av landets mest inbrottsdrabbade. På tio år har antalet anmälda inbrott sjunkit från tre om dagen till ett i veckan, vilket är mindre än vissa områden i Stockholms innerstad. Föreningen Fastighetsägare i Järva har arbetat i över tio år med samverkan med fastighetsägare och utfört åtgärder i den fysiska miljön för att öka trivsel och trygghet. Alla större fastighetsägare, privata som allmännyttiga, och flera bostadsrättsföreningar är medlemmar i föreningen.

• Hur kan fastighetsägare arbeta trygghetsskapande och brottsförebyggande?

• Trygghetsbesiktningar och andra viktiga verktyg för att minska brottsligheten i sina fastigheter

Lennart Levander, Brottsförebyggare & f.d. polis, Fastighetsägare i Järva

 

Social utveckling av utsatta områden – en lönsam investering

Genom att arbeta med social hållbarhet i stadsutvecklingen i miljonprogramsområden är det möjligt att skapa en positiv utvecklingsspiral som ett privat bostadsbolag. I samverkan med boende och andra aktörer går det att stärka det sociala kapitalet och medborgarna samt öka tryggheten. En lönsam satsning som gynnar alla parter; samhället, de boende och företagen som investerar. Under detta anförande berättar Jorunn om social hållbarhet ur ett lönsamhetsperspektiv och ger konkreta exempel på mer och mindre lyckade satsningar och hur Hembla tar täten och investerar i samhället, för de boende och det egna företaget.

Jorunn Rådberg, Bosocial chef, Hembla

Jorunn Rådberg är beteendevetare som jobbat med bostadsfrågor i 25 år för bland annat Boverket och flera fastighetsbolag som Wihlborgs, Stena Fastigheter och nu på Hembla. Hon har arbetat i miljonprogramsområden som Rinkeby, Tensta, Skärholmen och Fisksätra och ser en enorm potential i miljonprogramsområden.