Konferens: Utanförskap & Gängkriminalitet 25 maj 2021

Att lämna kriminella grupperingar

• Hur ser den antisociala karriären ut för individer som ingår eller har ingått i gängkriminalitet?

• Hur hittar man vägar till förändringsprat med personer som står beredda att lämna kriminalitet?

• Vilka åtgärder och insatser har positiv effekt för ungas utträdde ur gängkriminalitet?

Christoffer Carlsson, Kriminolog, Stockholms universitet

Christoffer Carlsson är en prisbelönt forskare där han har vunnit European Society of Criminology’s ”Young Criminologist Award” för sin avhandling om upphörandeprocesser, vändpunkter och kriminalitet.

 

Fältarbete som skapar positiv förändring i utsatta områden

• Hur kan vi bemöta problematiken med unga som är i kriminella miljöer eller som är i riskzonen?

• Varför är det låg tillit och förtroende till polis och andra samhällsaktörer bland unga?

• Mina avhoppsamtal med unga som vill lämna gängkriminalitet

Moosa Assal, Fritidsledare, Järva området i Stockholm

Moosa Assal har över 15 års erfarenhet av att arbeta med ungdomar i Järva området i Stockholm, där han bland annat arbetar som fritidsledare på Blå huset i Tensta. Han arbetar även för Fryshusets avhoppsverksamhet, Passus, där han coachar unga som vill lämna en kriminell livsstil. 2019 utsågs han på Förortsgalan 2019 till “Årets folkbildare” eftersom han är insatt i gängproblematiken samt talar om skjutningar och det dödliga våldet i området.

 

Uppsökande och förebyggande arbete i ett av Danmarks mest socialt utsatta områden

I Danmark finns 15 socialt hårt utsatta områden som klassas av regeringen som ”hårda ghetton”. Ett av dem är stadsdelen Tingbjerg i Köpenhamn med hög andel unga i kriminella miljöer. Tingbjerg har funnits med på ”ghetto” listan i fem år och för att öka tryggheten och få färre att bära vapen har dansk polis bland annat infört visitationszoner i dessa områden. Begår man brott i dessa områden så får man ett längre straff. Insats- och förebyggarteamet i Tingbjerg arbetar för att tidigt kunna fånga upp problem hos unga, och rör sig där dem finns, till exempel i skolan, på fritidsgårdar och på nätet för att hjälpa dem så att de inte hamnar i utanförskap, missbruk och kriminalitet.

• Så arbetar vi förebyggande, uppsökande och i samverkan med polis och skola för att förhindra att ungdomar begår brott och hamnar i kriminella miljöer

• Så bygger vi förtroende och relationer med unga för positiv utveckling

Reinout Bosch, Insatseam, Köpenhamns kommun
Frederik Nylev, Insatseam, Köpenhamns kommun

 

Brottsbekämpning och förebyggande arbete i parallella samhällsstrukturer med fokus på kriminella släktnätverk

Angeredsnätverket i Göteborg är den mest kända av de familjer som polisen kallar kriminella släktnätverk i Sverige. Enligt flera mediers granskningar har släktnätverket haft en stor negativ påverkan på stadsdelen och kopplats till kriminalitet i form av utpressningar, våldsdåd och vittnen som tystas. I ”Insats Tickan”, som belönades 2020 i den svenska deltävlingen av European Crime Prevention Award tillsammans med Angered SDF, har polisen tillsammans med flera myndigheter motverkat ett kriminellt släktnätverk i området. Resultatet har gett långsiktigt positiva effekter och ökat tryggheten i stadsdelen samt tilliten till polisen.

• Utforma effektiva kunskapsbaserade insatser för att motverka släktbaserat nätverks organiserade brottslighet

• Samverka med andra myndigheter och samhällsaktörer för att bekämpa den dolda brottsligheten och komma åt kriminella släktnätverk på alla fronter

Ulf Merlander, Lokalpolisområdeschef Angered – Nordöstra Göteborg, Polismyndigheten

 

Framgångsrikt arbete för att förebygga och hantera hot samt otillåten påverkan

I Stadsdelen Angered i Göteborg finns flera områden som av polisen räknas som särskilt utsatta områden på grund av grov kriminalitet, parallella maktstrukturer och stor påverkan på civilsamhället. Projektet ”Otillåten påverkan”, som belönades 2020 i den svenska deltävlingen av European Crime Prevention Award, startades 2018, efter att stadsdelsförvaltning konstaterat att antalet hot och påtryckningsförsök mot förvaltningens medarbetare ökat. ”Tar du mitt barn så tar jag ditt” var kommentarer socialsekreterare kunde få höra och det fanns en stor oro hos både handläggare och chefer när de visste eller anade att personer skulle kunna bete sig våldsamt. Den omfattande kriminaliteten i stadsdelen som hotar arbetsmiljön för personalen är även på lång sikt ett hot mot demokratiska system.

• Skapa nya arbetssätt som förebygger och stärker kommunen så att det blir svårare att försöka påverka medarbetare

• Förändra kulturen på arbetsplatsen för att bryta tystnadskulturen och utforma tydliga rutiner för att hantera hot och otillåten påverkan när det uppstår

Lisa Pedersen, Trygghetschef SDF Angered, Göteborgs stad