Konferens: HR & mångfald 8 maj 2019

Ett normkritiskt förhållningssätt på arbetsplatsen

• Vad innebär begreppet normkritik och hur fungerar det i praktiken?

• Hur man skapar strategier för att det normkritiska perspektivet ska genomsyra hela verksamheten

• Verksamhetsutveckling – praktiska exempel på tillämpad normkritik

Wendy Francis, utbildare & projektledare, Amphi Produktion

Wendy Francis är utbildare inom bland annat normkritisk och inkluderande organisationsutveckling. Wendy arbetar som utbildningsledare på Amphi produktion, där hon projektleder olika typer av utbildningsinsatser inom organisationsutveckling. Hon har tidigare arbetat med inkluderande arbetsprocesser inom såväl mediebolag som ideell sektor.

 

Inkluderande arbetsplats och hållbar mångfald

Genom att ta avstamp i sin egen historia och sina upplevelser kring mångfald samt utanförskapet arbetar Fadi Barakat med inkludering och att ändra attityder för att skapa en hållbar mångfald på arbetsmarknaden.

• Skapa en mer inkluderande arbetsplats och en hållbar mångfald

• Öka sysselsättningen bland utrikesfödda genom att arbeta med attitydförändring inom den offentliga sektorn

• Vilken roll spelar den offentliga sektorn i att återspegla samhället?

Fadi Barakat, Projektledare, Malmö stad

Fadi Barakat nominerades till Årets Mångfaldschef på Chefgalan 2018. Under anförandet kommer Fadi ge tips och råd på hur du kan verka för en mer inkluderande arbetsmarknad med hållbar mångfald i fokus.

 

Creating an inclusive and diverse workplace environment

The journey to creating a culture of inclusion is now on everyone’s agenda whether it be public, private or the voluntary sector. We have moved from just talking about equality and diversity to talking about diversity, inclusion and belonging. Some organisations have embraced this new narrative and others are still trying to understand how to move from inactive to proactive to challenging the status quo. Gamiel will highlight the movement from one to the other and showcase examples of good and not so good practices.

•Diversity strategies – why it’s important and how to make it relevant for your workplace environment

• How to formulate a strategy that can be implemented into the whole ogranisation and workplace processes

• Examples from the UK public sector – best practice and learning experiences

Gamiel Yafai, Diversity & Inclusion strategist, Diversity marketplace

Gamiel Yafai, recipient of the Global Diversity Leadership Award 2017 and author of ’Demistifying Diversity’, has over 15 years of working experience in the field of inclusion and diversity in the workplace. Gamiel has worked with some of UK’s largest employers to design and implement change/positive action initiatives to both attract new talent from diverse backgrounds and to support existing talent to reach their potential. Gamiel founded and headed up the Diversity Practices for two of UK’s largest HR resourcing and branding agencies. He is currently the facilitator and coach on the Civil Service’s positive action pathway.

 

Utveckla en rekryteringsprocess som ökar mångfalden på arbetsplatsen

Linköpings kommun har sedan tre år tillbaka omarbetet sin rekryteringsprocess. Med metoder som tillåter flera sökande av olika bakgrund att komma vidare i processen är man på god väg att skapa en inkluderande arbetsplats. Mätningar av kandidaternas upplevelse visar även att de sökande ser positivt på rekryteringsprocessen. Målet är att i slutändan skapa inkluderande arbetsplatser genom rekrytering som utmanar cementerade normer.

• Hur man skapar en inkluderande rekryteringsprocess som leder till en ökad mångfald på arbetsplatsen

• Arbetssökandes upplevelse av rekryteringsprocessen

• Lärdomar av inkluderingsarbetet och framtida utmaningar

Patrik Reman, HR-specialist rekrytering, Linköpings kommun
Angelika Nordin, HR-specialist rekrytering, Linköpings kommun

 

Ett interkulturellt förhållningssätt på arbetsplatsen

Botkyrka kommun har sedan 2010 arbetat för att etablera sig som en interkulturell verksamhet och ämnar främja perspektivet både internt på arbetsplatsen men också externt gentemot kommuninvånarna. I sitt anförande talar Botkyrka kommun om deras definition av interkulturalitet, goda resultat och eventuella utmaningar. De tar även upp ett gott exempel från en arbetsgrupp utformad efter interkulturella principer, vilka lärdomar har de dragit av det arbetet?

• Vad innebär interkulturalitet och varför ska man arbeta med det?

• Strategier för hur man skapar och tillämpar ett interkulturellt förhållningssätt på arbetsplatsen

• Interkulturalitet i praktiken – lärdomar och utmaningar

Ingrid Wibom, HR-direktör kommunledningsförvaltningen, Botkyrka kommun
Linda Folke, Flyktingsamordnare, Botkyrka kommun