Aktiva åtgärder med fokus på etnicitet och religion

Kursledare

Jerk Elmén,
Processledare och utbildare i aktiva åtgärder, Malmö mot Diskriminering

 

Melinda Sjunnesson,
Jurist och processledare, Malmö mot Diskriminering

Läs mer här om kursledarna.

Om kursen:

Arbetsgivare bär ansvaret för att skydda både arbetsgivare och arbetssökande från att utsättas för diskriminering. Enligt Diskrimineringsombudsmannens statistik är anmälningar om diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet den vanligaste, efter funktionsnedsättning. Anmälningar som har störst relativt ökningar är diskriminering i samband med religion eller annan trosuppfattning.

Sveriges arbetsplatser blir alltmer diversifierade vad gäller medarbetare med annan etnisk bakgrund eller trosuppfattning, vilket både medför nya möjligheter och utmaningar. Vilka hinder finns det för dessa möjligheter och hur kan de hanteras? Hindren handlar ofta om invanda normer och rutiner som behöver förändras för att arbetsplatsen ska hänga med omvärlden.

Under denna unika kursdag får du konkreta exempel på hur offentliga organisationer kan implementera aktiva åtgärder med fokus på etnicitet och religion. Vi lyfter vanliga utmaningar och organisatoriska förutsättningar för att arbetet ska ge hållbar effekt.

Efter genomförd kurs kommer du ha lärt dig:
  • Grundläggande koncept kring aktiva åtgärder och deras betydelse för mångkulturalitet på arbetsplatsen
  • Implementera de fyra stegen i aktiva åtgärder: undersöka, analysera, åtgärda och följa upp/utvärdera
  • Strategier för att hantera situationer och lyfta svåra samtal kring etnicitet och religion
  • Organisatoriska förutsättningar som är nödvändiga för framgångsrika aktiva åtgärder
  • Identifiera och hantera omedvetna fördomar för att skapa en mer inkluderande arbetsplats för medarbetare oavsett etnisk tillhörighet eller annan trosuppfattning
  • HR:s roll och hur man kan utmana vanliga hinder i implementeringen av aktiva åtgärder
Om kursledarna:

Jerk har en unik kompetens i aktiva åtgärder genom sitt praktiska och processledande arbete med olika typer av organisationer. Hans arbete grundas i en forskningscirkel i ämnet, vilket resulterade i handboken “Att få plats som människa i en organisation”. Jerk är en uppskattad utbildare, som också är storyteller med erfarenhet av interreligiös dialog och konflikthantering.

Melinda har spetskompetens inom diskrimineringslagen med erfarenhet av processledning i aktiva åtgärder inom olika typer av organisationer.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till HR och yrkesverksamma inom mångfald, jämlikhet och hållbarhet i offentlig sektor.

Praktisk info:

Pris:

5990 kr exkl. moms / per deltagare

I deltagaravgiften ingår lunch och kaffe samt:

– Utbildningsmaterial och dokumentation
– Kursintyg efter genomförd kurs
– En timmes enskild konsultation per organisation efter avslutad kurs (värde 1000 kr)
– Handboken ”Att få plats som människa i en organisation”

 

Tid och plats:

3 december 2024

Start: kl 09:00
Slut: kl 16:00

Centrala Stockholm, lokal meddelas senare.

Önskar du delta digitalt? Mejla kundtjanst@integrationsforum.se för bokning.

 

3 december 2024
Stockholm och digitalt
Intyg efter genomförd kurs
Kursmaterial, handbok + en timmes konsultation ingår i deltagaravgiften
5990 kr exkl. moms / per person
LIKNANDE KONFERENSER & KURSER
Anmäl dig idag!