Årets viktigaste utbildningsdag om den mångkulturella förskolan

28 mars 2019, Norra Latin – Stockholm City Conference Centre (OBS! Ny lokal)

Talare

Stockholms stad
Marianne Wågström, Förskolestrateg

Stockholms stad
Karin Wallin, Språkutvecklare förskolan

Mölndals stad
Lena Borghesi, Verksamhetsutvecklare Språkcentrum

Mölndals stad
Mahroo Khousravi, Förskollärare & Språkutvecklare

Mälardalens högskola
Pirjo Lahdenperä, Professor emerita i pedagogik med inriktning mot ledning och styrning

Nyköpings kommun
Susanne Svedberg, Enhetschef Kvalitet och Integration

Rädda Barnen
Anna Hellberg, Leg psykolog, specialist i pedagogisk psykologi med inriktning mot förskolan

Ur innehållet:

 • Prisbelönta Mölndals stad berättar om ett framgångsrikt utvecklingsarbete med flerspråkighet i förskolan som har skapat en stor medvetenhet ute i arbetslagen om modersmålets betydelse och placerat kommunen i topp på Förskolans modersmålsbarometer.
 • Professor emerita Pirjo Lahdenperä, Mälardalens högskola, visar utifrån bred, praxisnära aktionsforskning i olika utvecklingsprojekt inom förskolan hur förskolan med rätt metoder kan utvecklas till en god interkulturell lärmiljö.
 • Nyköpings kommun visar hur huvudmän kan skapa förståelse i hela styrkedjan för uppdraget kring nyanlända och flerspråkiga barn samt hur ett framgångsrikt systematiskt kvalitetsarbete främjar ett interkulturellt pedagogiskt arbete.
 • Psykolog Anna Hellberg, Rädda Barnen, presenterar konkreta strategier och arbetssätt för att kunna möta traumarelaterade behov hos föräldrar och små barn med syfte att bidra till återhämtning och läkning.
 • Lyssna till Karin Wallin och Marianne Wågström som arbetar i Stockholm stad med att ge förskolor strategiskt utvecklingsstöd och erbjuda kompetensutveckling i arbetet med flerspråkiga barn.
Pris och målgrupp

4990 kr

Priset är exkl. moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset.

Konferensen vänder sig till följande yrkesgrupper inom förskolan:

– Förskolechefer & huvudmän
– Förskollärare & barnskötare
– Utvecklingsledare & metodutvecklare
– Modersmålslärare
– Ansvariga för nyanlända och administrativa funktioner

Tid och plats

28 mars 2019

Start: kl 09:15
Slut: kl 16:15

Norra Latin – Stockholm City Conference Centre
Drottninggatan 71 B, Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 08-506 166 00

Fåtal platser kvar

Citat från tidigare deltagare

 • Mycket inspirerande och lärorik dag

  Lina Fransson Värnamo kommun
 • Finns inget annat liknande forum för de som jobbar med EKB. Otroligt givande tillfälle att mingla och uppdatera sig om aktuella frågor

  Kenan Parlak HVB Andra Hemmet
 • En dag fylld av inspirerande och motiverande förläsningar och möten med “kollegor” från hela landet

  Anette Eismar Växjö kommun
LIKNANDE KONFERENSER & KURSER

Anmäl dig idag!