Årets viktigaste utbildningsdag om interkulturellt arbete i förskolan – 3:e året i rad

29 september 2021 – Bonnier Conference Center, Stockholm och digitalt

Talare

Göteborgs stad
Anna Palmqvist Rundström,
Leg. förskollärare

Mälardalens högskola
Jonas Stier,
Professor & författare

Göteborgs universitet
Annika Åkerblom,
Universitetslektor & forskare

Pia Håland Anveden
Utbildare och författare

Västerås stad
Sara Jansson,
Rektor

Västerås stad
Shaonem Ramazani,
Socialpedagog

Västerås stad
Majja Neverland,
Utvecklingsledare

Ur innehållet:

 • Utveckla ett interkulturellt förhållningssätt medläroplanen som grund
 • Så arbetar vi för att uppnå en likvärdig förskola i ett mångkulturellt område
 • Skapa ett systematiskt språkutvecklande arbetssätt utifrån Lpfö18 med flerspråkighet och andraspråksutveckling i fokus
 • Hur närmar man sig frågor om interkulturalitet och mångfald i förskolor där nästan alla har svenska som modersmål?
 • Transspråkande förhållningssätt i praktiken
 • Utveckla personalens professionella bemötande och arbetssätt i mötet med flerspråkiga barn och föräldrar
 • Konkreta exempel på aktivt arbete med flerspråkighet samt framgångsrika språkutvecklande insatser
 • Hur kan vi organisera och bredda kompetensen inom förskolan om vi ska verka för en likvärdig utbildning?
Pris och målgrupp

4990 kr

Priset är exkl. moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset.

Önskar du delta digitalt? Mejla kundtjanst@integrationsforum.se för mer information och .

Konferensen vänder sig till följande yrkesgrupper inom förskolan:

– Förskolechefer & rektorer
– Förskollärare & barnskötare
– Utvecklingsledare & metodutvecklare
– Modersmålslärare
– Socialpedagoger
– Ansvariga för nyanlända och administrativa funktioner

Tid och plats

Datum: 29 september
Start: kl 09:15
Slut: kl 16:10

Konferensen arrangeras enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Visitas riktlinjer kring säkra och trygga konferenser. Konferensen arrangeras i en stor luftig lokal med gott om utrymme, för att säkerställa avstånd mellan deltagarna.

Bonnier Conference Center
Torsgatan 21, Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 08-336686

Delta på plats eller digitalt

Citat från tidigare deltagare

 • Värt varenda krona!

  Region Gotland
 • Fantastiskt inspirerande blandat med handfasta tips

  Helsingborgs stad
 • Ett mycket bra koncept som alla anställda inom barnomsorgen borde få åka på

  Eskilstuna kommun
LIKNANDE KONFERENSER & KURSER

Anmäl dig idag!