Interkulturell Förskola

Årets viktigaste utbildningsdag om flerspråkighet och interkulturellt arbete i förskolan – 5:e året i rad
26 oktober – Bonnier Conference Center, Stockholm och digitalt
Talare
Bim Riddersporre,
Författare, leg. psykolog & leg. logoped
Borås stad
Fredric Gieth,
Rektor
Laholms kommun
Åsa Gudmundsson,
Integrationspedagog & SKUA-utvecklare förskola
Maria Heimer,
Författare, utbildare & handledare
Ur innehållet:
 • Värdegrundsarbete i förskolan i en tid som präglas av mångfald och kulturella olikheter
 • Språkstimulerande arbetssätt där alla barn får förutsättningar att bli språkande individer
 • Implementering av läroplanens interkulturella mål i svensk-homogena förskolor
 • Flerspråkighet och transspråkande som norm för det språkutvecklande arbetet
 • Utforma kompensatoriska insatser som ger effekt på förskolebarnen språkliga utveckling
 • Hur kan du språkstimulera barn som är i början på sin språkresa samt de som har kommit långt och har lätt för att lära sig språket?
 • Råd och tips på hur det normativa mötet mellan hem och förskola kan hanteras utifrån barnets bästa
 • Hur kan du arbeta med flerspråkighet och stärka flerspråkiga barn när nästan alla barn har svenska som modersmål?
Målgrupp:

Konferensen vänder sig till följande yrkesgrupper inom förskolan:

– Rektorer & huvudmän
– Förskollärare & pedagoger
– Barnskötare
– Utvecklingsledare
– Metodutvecklare
– Förvaltningspersonal inom förskola

Utställare:

Praktisk info:

4990 kr – per person

Priset är exkl. moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset.

Önskar du delta digitalt? Mejla kundtjanst@integrationsforum.se för mer information och bokning.

Datum: 26 oktober
Start: kl 09:25
Slut: kl 15:40

Bonnier Conference Center
Torsgatan 21, Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 08-336686

Delta på plats eller digitalt

Citat från tidigare deltagare

 • Värt varenda krona!

  Region Gotland
 • Fantastiskt inspirerande blandat med handfasta tips

  Helsingborgs stad
 • Ett mycket bra koncept som alla anställda inom barnomsorgen borde få åka på

  Eskilstuna kommun
LIKNANDE KONFERENSER & KURSER
Anmäl dig idag!