Årets viktigaste utbildningsdag om interkulturellt arbete i förskolan – 4:e året i rad

28 september 2022 – Bonnier Conference Center, Stockholm och digitalt

Talare

Anniqa Sandell Ring
Föreläsare & utbildare

Nacka kommun
Franziska Forssander, Förskollärare

Nacka kommun
Aisha Lundgren Aslla,
Pedagogisk utvecklingsledare

Upplands-Bro kommun
Helene Ottosson Mandahl, Projektledare SKUA förskola

Upplands-Bro kommun
Sarika Lundström, Projektledare SKUA förskola

Eva-Kristina Salameh
Författare, forskare och leg. logoped

Södertälje kommun
Lise-Lotte Rådbjer,
Bitr. rektor

Södertälje kommun
Ninni Lindqvist,
Förskollärare

Ur innehållet:

 • Dialogiskt litteraturarbete i ett andraspråks- och flerspråkighetsperspektiv
 • Våra främsta framgångsfaktorer i det interkulturella och flerspråkiga arbetet
 • Beprövade SKUA-insatser som bidrar till ökad kvalitet och likvärdig undervisning för flerspråkiga barn
 • Interkulturalitet och mångfaldsarbete på förskolor i kulturellt svensk-homogena områden
 • Språkträning inför förskoleklass för att stötta barn i behov som behöver förbättra sina språkkunskaper
 • Utforma aktiviteter och undervisning för flerspråkiga barn som har språkstörning
 • Hur ser språklig uppfostran ut i olika kulturer och hur kan du stötta barn som inte är verbala med att komma gång med talet?
 • Så bygger vi förtroende och skapar relationer med föräldrar genom ett interkulturellt förhållningssätt
 • Hur kan vi främja barnens förståelse för värdet av mångfald och demokrati genom normkritisk pedagogik i områden där svensk kultur är normen?
Pris och målgrupp
 • 3990 kr – bokning senast 26 augusti – Spara 1000kr
 • 4990 kr – bokning efter 26 augusti

Priset är exkl. moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset.

Önskar du delta digitalt? Mejla kundtjanst@integrationsforum.se för mer information och bokning.

Konferensen vänder sig till följande yrkesgrupper inom förskolan:

– Förskolechefer & rektorer
– Förskollärare & barnskötare
– Utvecklingsledare & metodutvecklare
– Modersmålslärare
– Socialpedagoger
– Ansvariga för nyanlända
– Förvaltningspersonal inom förskola

Tid och plats

Datum: 28 september
Start: kl 09:15
Slut: kl 16:15

Bonnier Conference Center
Torsgatan 21, Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 08-336686

Spara 1000kr
Gäller till 26 augusti

Citat från tidigare deltagare

 • Värt varenda krona!

  Region Gotland
 • Fantastiskt inspirerande blandat med handfasta tips

  Helsingborgs stad
 • Ett mycket bra koncept som alla anställda inom barnomsorgen borde få åka på

  Eskilstuna kommun
LIKNANDE KONFERENSER & KURSER

Anmäl dig idag!