Årets viktigaste utbildningsdag om flerspråkighet och interkulturellt arbete i förskolan – 5:e året i rad

26 oktober 2023 – Bonnier Conference Center, Stockholm och digitalt

Talare

Bim Riddersporre
Författare, leg. psykolog & leg. logoped

Borås stad
Fredric Gieth, Rektor

Laholms kommun
Åsa Gudmundsson,
Integrationspedagog & SKUA-utvecklare förskola

Maria Heimer
Författare, utbildare & handledare

Ur innehållet:

 • Värdegrundsarbete i förskolan i en tid som präglas av mångfald och kulturella olikheter
 • Språkstimulerande arbetssätt där alla barn får förutsättningar att bli språkande individer
 • Implementering av läroplanens interkulturella mål i svensk-homogena förskolor
 • Flerspråkighet och transspråkande som norm för det språkutvecklande arbetet
 • Utforma kompensatoriska insatser som ger effekt på förskolebarnen språkliga utveckling
 • Hur kan du språkstimulera barn som är i början på sin språkresa samt de som har kommit långt och har lätt för att lära sig språket?
 • Råd och tips på hur det normativa mötet mellan hem och förskola kan hanteras utifrån barnets bästa
 • Hur kan du arbeta med flerspråkighet och stärka flerspråkiga barn när nästan alla barn har svenska som modersmål?
Pris och målgrupp
 • 3990 kr – bokning senast 8 september – SPARA 1000 SEK
 • 4990 kr – bokning efter 8 september

OBS! Gå 2 betala för 1 – gäller till 18 augusti. Ange ”2för1” som bokningskod!

Priset är exkl. moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset.

Önskar du delta digitalt? Mejla kundtjanst@integrationsforum.se för mer information och bokning.

Konferensen vänder sig till följande yrkesgrupper inom förskolan:

– Rektorer & huvudmän
– Förskollärare & pedagoger
– Barnskötare
– Utvecklingsledare
– Metodutvecklare
– Förvaltningspersonal inom förskola

Tid och plats

Datum: 26 oktober
Start: kl 09:25
Slut: kl 15:40

Bonnier Conference Center
Torsgatan 21, Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 08-336686

Gå 2 för 1
Gäller till 18 augusti

Citat från tidigare deltagare

 • Värt varenda krona!

  Region Gotland
 • Fantastiskt inspirerande blandat med handfasta tips

  Helsingborgs stad
 • Ett mycket bra koncept som alla anställda inom barnomsorgen borde få åka på

  Eskilstuna kommun
LIKNANDE KONFERENSER & KURSER

Anmäl dig idag!