Årets viktigaste utbildningsdag om interkulturellt arbete i förskolan – 3:e året i rad

29 september 2021 – Bonnier Conference Center, Stockholm och digitalt

Talare

Göteborgs stad
Anna Palmqvist Rundström,
Leg. förskollärare

Mälardalens högskola
Jonas Stier,
Professor & författare

Göteborgs universitet
Annika Åkerblom,
Universitetslektor & forskare

Pia Håland Anveden
Utbildare och författare

Västerås stad
Sara Jansson,
Rektor

Västerås stad
Shaonem Ramazani,
Socialpedagog

Västerås stad
Majja Neverland,
Utvecklingsledare

Ur innehållet:

 • Utveckla ett interkulturellt förhållningssätt medläroplanen som grund
 • Så arbetar vi för att uppnå en likvärdig förskola i ett mångkulturellt område
 • Skapa ett systematiskt språkutvecklande arbetssätt utifrån Lpfö18 med flerspråkighet och andraspråksutveckling i fokus
 • Hur närmar man sig frågor om interkulturalitet och mångfald i förskolor där nästan alla har svenska som modersmål?
 • Transspråkande förhållningssätt i praktiken
 • Utveckla personalens professionella bemötande och arbetssätt i mötet med flerspråkiga barn och föräldrar
 • Konkreta exempel på aktivt arbete med flerspråkighet samt framgångsrika språkutvecklande insatser
 • Hur kan vi organisera och bredda kompetensen inom förskolan om vi ska verka för en likvärdig utbildning?
Pris och målgrupp

3990 kr – bokning senast 18 juni SPARA 1000 kr
4990 kr – bokning efter 18 juni

Priset är exkl. moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset.

Önskar du delta digitalt? Mejla kundtjanst@integrationsforum.se för mer information och .

Konferensen vänder sig till följande yrkesgrupper inom förskolan:

– Förskolechefer & rektorer
– Förskollärare & barnskötare
– Utvecklingsledare & metodutvecklare
– Modersmålslärare
– Socialpedagoger
– Ansvariga för nyanlända och administrativa funktioner

Tid och plats

Datum: 29 september
Start: kl 09:15
Slut: kl 16:10

Konferensen arrangeras enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Visitas riktlinjer kring säkra och trygga konferenser. Konferensen arrangeras i en stor luftig lokal med gott om utrymme, för att säkerställa avstånd mellan deltagarna.

Bonnier Conference Center
Torsgatan 21, Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 08-336686

Spara 1000 kr
Gäller till 18 juni

Citat från tidigare deltagare

 • Värt varenda krona!

  Region Gotland
 • Fantastiskt inspirerande blandat med handfasta tips

  Helsingborgs stad
 • Ett mycket bra koncept som alla anställda inom barnomsorgen borde få åka på

  Eskilstuna kommun
LIKNANDE KONFERENSER & KURSER

Anmäl dig idag!