Årets viktigaste utbildningsdag om den mångkulturella förskolan

28 mars 2019, Folkets Hus, Stockholm City Conference Centre

Talare

Stockholms stad
Marianne Wågström, Förskolestrateg

Stockholms stad
Karin Wallin, Språkutvecklare förskolan

Mölndals stad
Lena Borghesi, Verksamhetsutvecklare Språkcentrum

Mölndals stad
Mahroo Khousravi, Förskollärare & Språkutvecklare

Mälardalens högskola
Pirjo Lahdenperä, Professor emerita i pedagogik med inriktning mot ledning och styrning

Nyköpings kommun
Susanne Svedberg, Enhetschef Kvalitet och Integration

Rädda Barnen
Anna Hellberg, Leg psykolog, specialist i pedagogisk psykologi med inriktning mot förskolan

Ur innehållet:

 • Prisbelönta Mölndals stad berättar om ett framgångsrikt utvecklingsarbete med flerspråkighet i förskolan som har skapat en stor medvetenhet ute i arbetslagen om modersmålets betydelse och placerat kommunen i topp på Förskolans modersmålsbarometer.
 • Professor emerita Pirjo Lahdenperä, Mälardalens högskola, visar utifrån bred, praxisnära aktionsforskning i olika utvecklingsprojekt inom förskolan hur förskolan med rätt metoder kan utvecklas till en god interkulturell lärmiljö.
 • Nyköpings kommun visar hur huvudmän kan skapa förståelse i hela styrkedjan för uppdraget kring nyanlända och flerspråkiga barn samt hur ett framgångsrikt systematiskt kvalitetsarbete främjar ett interkulturellt pedagogiskt arbete.
 • Psykolog Anna Hellberg, Rädda Barnen, presenterar konkreta strategier och arbetssätt för att kunna möta traumarelaterade behov hos föräldrar och små barn med syfte att bidra till återhämtning och läkning.
 • Lyssna till Karin Wallin och Marianne Wågström som arbetar i Stockholm stad med att ge förskolor strategiskt utvecklingsstöd och erbjuda kompetensutveckling i arbetet med flerspråkiga barn.
Pris och målgrupp

4990 kr

Priset är exkl. moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset.

Konferensen vänder sig till följande yrkesgrupper inom förskolan:

– Förskolechefer & huvudmän
– Förskollärare & barnskötare
– Utvecklingsledare & metodutvecklare
– Modersmålslärare
– Ansvariga för nyanlända och administrativa funktioner

Tid och plats

28 mars 2019

Start: kl 09:15
Slut: kl 16:15

Folkets Hus – City Conference Centre
Barnhusgatan 12-14
Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 08-506 166 00

Fåtal platser kvar

Citat från tidigare deltagare

 • Mycket inspirerande och lärorik dag

  Lina Fransson Värnamo kommun
 • Finns inget annat liknande forum för de som jobbar med EKB. Otroligt givande tillfälle att mingla och uppdatera sig om aktuella frågor

  Kenan Parlak HVB Andra Hemmet
 • En dag fylld av inspirerande och motiverande förläsningar och möten med “kollegor” från hela landet

  Anette Eismar Växjö kommun
LIKNANDE KONFERENSER & KURSER

Anmäl dig idag!