Kurs: Mångfald i praktiken 9 maj 2019

Kursbeskrivning:
Enligt diskrimineringslagen måste alla offentliga organisationer aktivt arbeta med jämlikhets- och mångfaldsfrågor i sina arbetsprocesser. Under 2018 har diskrimineringslagen skärpts och offentliga organisationer står nu inför utmaningen att formulera mångfaldsstrategier som fungerar i praktiken.

Kursen Mångfald i praktiken ger förståelse för både varför och hur man kan arbeta konkret med mångfald och inkludering på arbetsplatsen. Vilka rutiner och processer måste finnas på plats för att kvalitetssäkra arbetet? Vilka undermedvetna fördomar påverkar arbetsplatsen och arbetet med mångfald?

Under kursdagen talar vi även om hur man arbetar med inkluderande ledarskap och går igenom begreppet nudging, beteendeförändring genom små ändringar i rutiner och handlande. Kursdeltagare får även ta del av exempel på aktiviteter som kan främja mångfaldsarbetet på arbetsplatsen.

Ur innehållet:
– Varför mångfald och inkludering och vad omfattar arbetet?
– Mångfaldsarbetet och diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder.
– Inkluderande arbetsplatskultur och inkluderande beteenden.
– Inkluderande ledarskap – vad är det och vilka effekter ger det?
– Nudging, mångfald och inkludering – exempel på aktiviteter ni kan göra som ger effekt på arbetsplatsen.
– Undermedvetna fördomar – vad är det och hur påverkar det arbetsplatsen?
– Inkluderande arbetsplatskultur och inkluderande beteenden.

 

Kursledare:
Gabriella Fägerlind, Jämställdhets- och mångfaldskonsult med uppdrag i offentlig sektor.
Civilingenjör och industridoktorand på KTH
Författare till Mångfald i praktiken – handbok för verksamhetsutveckling

Gabriella har arbetat som jämställdhets- och mångfaldskonsult sedan 1999. Hon är författare till flertalet böcker, rapporter och artiklar på ämnet. Som konsult bistår hon verksamheter med att praktiskt tillämpa ett mångfaldsarbete genom bland annat nulägesanalyser och stöd i att arbeta enligt diskrimineringslagens aktiva åtgärder.