Kurs: Mångkulturell kommunikation 7 november 2019

Kursbeskrivning:
Enligt diskrimineringslagen måste alla offentliga organisationer aktivt arbeta med mångfaldsfrågor i sina arbetsprocesser. Kommunikationsinsatser är inte ett undantag och kommunikatörer står inför utmaningen att förmedla lättillgänglig information som når ut till dina mottagare.

Många personer som har ett annat modersmål än svenska kan inte ta del av viktig samhällsinformation vilket ökar klyftorna, skapar segregation och motverkar integration. Det handlar både om att information inte når fram till dem samt om att den inte finns i en form som är tillgänglig att läsa eller förstå. Det är därför viktigt att offentliga organisationer har ett bredare mångfaldsperspektiv i sina kommunikationsinsatser, och särskilt gentemot invånare i mångkulturella områden där man ofta tar till sig information på andra sätt än via traditionella medier. Under kursen Mångkulturell kommunikation får du konkreta metoder och strategier på hur du kan kommunicera samt skapa informationskampanjer som är lättillgänglig. Du får lära dig skapa målgruppsanpassad kommunikation som når din tänkta målgrupp på bästa sätt. Under dagen får du även lära dig att hantera språkliga och kulturella barriärer och utmaningar.

Under kursdagen talar vi även om hur du arbetar med layout och formgivning för att uppnå största möjliga effekt på kommunikationsinsatserna. Teori varvas med praktiska och interaktiva övningar både enskilt och i grupp. Som deltagare får du även en praktisk checklista som kan användas i skarpt läge.

Ur innehållet:
– Läsarperspektivet och skribentperspektivet – vem skriver jag egentligen för?
– Hantera språkliga och kulturella hinder för kommunikation.
– Skapa informationskampanjer som når ut till invånare i mångkulturella områden.
– Hur förmedlar jag information som läsaren kan förstå – verktyg för att skriva tillgängligt för min målgrupp.
– Vem är min målgrupp –hur kommunicerar jag målgruppanpassat?
– På vilka kanaler och plattformar finns min målgrupp?

Kursledare:
Kursledare – Ulla Bohman, Föreläsare, kulturvetare och kommunikationskonsult med uppdrag i offentlig sektor. Ulla har över 30 års erfarenhet av arbete med information och utbildningar. Hon har tidigare arbetat på Myndigheten för tillgängliga medier & Centrum för lättläst

Ulla är kulturvetare och har stor kunskap om tillgänglig kommunikation, både muntlig och skriftlig. Med över 30 års erfarenhet av arbete med informationsspridning inom offentlig sektor placerar Ulla fokus på begriplighet och lättillgänglighet. Genom åren har Ulla hållit i många kurser i att skriva enkelt och begripligt och om interkulturell kommunikation. Hon utbildar även om tillgänglig information och rätten till den.