Konferens: Mångkulturella bostadsområden 24 maj 2016

Vad bör du lära dig och känna till om afghansk kultur

• Vilka sociala strukturer kännetecknar afghaner

• Hur är det att komma till Sverige som ensamkommande barn?

• Vilka kulturella regler har man med sig

• Hur är boendemiljön i Afghanistan och vilken kulturkrock kan uppstå med den svenska boendemiljön?

Kasim Husseini, Verksamhetschef & sakkunnig inom afghanskt samhälle & kultur, Nässjö kommun

Kasim var 14 år när han tvingades fly från Afghanistan till Sverige. Idag är Kasim utbildad ekonom, föreståndare för två HVB hem för ensamkommande flyktingbarn samt ofta anlitad som föreläsare.

 

 

Vad bör du lära dig och känna till om syrisk kultur

• Vad har hänt i Syrien senaste åren och vilka är det som flyr till Europa

• Vilka sociala strukturer kännetecknar syrier

• Hur är boendemiljön i Syrien och vilken kulturkrock kan uppstå med den svenska boendemiljön?

Basam Behsh, Universitetslektor byggteknik, Örebro universitet

 

 

Vad bör du lära dig och känna till om somalisk kultur

• Vilka sociala strukturer kännetecknar somalier

• Hur är boendemiljön i Somalia och vilken kulturkrock kan uppstå med den svenska boendemiljön?

• Somaliska familjer och trångboddhet

• Hur kan du nå ut till somalier och skapa delaktighet?

Harbi Amir, Samhällsvetare & sakkunnig inom somaliskt samhälle & kultur, Försäkringskassan

Harbi som tidigare arbetat på Migrationsverket och Göteborgs universitet kommer att utifrån hans erfarenheter ge dig, som möter somalier i din yrkesroll, verktygen och förståelsen för att arbeta annorlunda för att möta den somaliska målgruppens behov och därigenom öka målgruppens delaktighet i samhället och yrkeslivet.

 

 

Kom igång med interkulturell kommunikation

Om du rör dig i en interkulturell miljö d.v.s. i en miljö där du möter, samarbetar och samtalar med människor med olika kulturell och språklig bakgrund, så är interkulturell kommunikation något du bör kunna. Evas föreläsning kommer att ge dig trygghet i det mångkulturella mötet.

• Öka din förståelse för andra kulturella traditioner och synsätt

• Så kan människor uppfatta olika kulturella signaler som ges

• Så förbättrar du din kommunikation och ditt bemötande till dina hyresgäster

Eva Bernhardtson, Kommunikationsexpert – interkulturell kommunikation, Svenska Stenarna

 

 

Vår satsning på integration, mångfald och jobbtillfällen – Telge Hovsjö

• Vårt arbete för att minska segregation, att låta boende ha inflytande och samarbetet med förvaltningar, myndigheter och föreningsliv

• Så skapar vi jobbtillfällen för våra hyresgäster som leder till stolthet och förtroende för sitt bostadsområde

Gülseren Büyükbalik, Chef Boendeservice, Telge Hovsjö

 

 

Hemkunskapen” – så ger vi praktisk kunskap om boendet till nyanlända hyresgäster

• Så sätter vi individen i centrum genom att bygga broar, skapa nätverk och stärka våra hyresgäster

• Så förbereder vi asylsökande om deras skyldigheter och rättigheter när det gäller hyresrätter

Toni Haddo, Introduktionsvärd, Hyresbostäder i Norrköping
Keyse Mohamed Ali, Introduktionsvärd, Hyresbostäder i Norrköping
Robin Larsson, Introduktionsvärd, Hyresbostäder i Norrköping

 

 

Vår strategi för att bättre välkomna nyanlända

• Så tar vi ett socialt ansvar och prioriterar nyanländas etablering i samhället

• Så arbetar vi med utmaningarna kring oriktiga hyresförhållanden

• Hur hanterar vi trångboddhet i vårt bostadsbestånd?

Bo Strandberg, Processledare social hållbarhet, Förvaltnings AB Framtiden
Annika Öby, tf VD Störningsjouren, Förvaltnings AB Framtiden