Konferens: SFI-forum etablering 25 oktober 2017

Utveckla sfi – från möjlighet till hållbarhet!

Jenny Hostetter är sfi-utvecklare i Göteborgsregionen, sva-lärare och en av författarna till Boken om sfi. Hon ger handfasta idéer och instruktioner till rektorer och skolledare som vill utveckla sfi-verksamheten genom att:

• Bygga strukturer för kollegialt lärande

• Koppla det pedagogiska arbetet till de vuxna elevernas förutsättningar, erfarenheter och mål

• Leda med sikte på formativt arbetssätt

Jenny Hostetter, Projektledare – Pedagogiskt Centrum, Göteborgsregionens kommunalförbund

 

 

Samhällsorientering utifrån ett empowerment- och jämställdhetsperspektiv – Halmstads modellen

• Så har vi skapat ett samhällsorienteringsprogram som möjliggör jämställdhet och individuell utveckling

• Vilka informationsinsatser krävs för snabb etablering i samhället

• Hjälp till självhjälp – enkla metoder och verktyg som leder till ökat självbestämmande

Houda Axelsson, Sfi-lärare & Samordnare, Halmstads kommun

Samhällsorienteringsprogrammet på vuxenutbildningen och Halmstads modellen som Houda Axelsson skapat syftar till att hjälpa nyanlända att skapa en egen inre styrka och att lösgöra sig från de sociala strukturer som begränsar deras individuella utveckling och självbestämmande så att de blir chefer över sin egen situation.

 

 

Utveckling av sfi samt vuxenutbildningens roll i etableringsprocessen för nyanlända

Rekordmånga läser nu sfi. Från 48 000 elever år 2005 till 138 000 tio år senare. En ökning som lär fortsätta enligt SKL. Det gäller allt från akademiker till analfabeter, en grupp med lång väg till vidare studier eller jobb. Det här ställer tuffa krav på kommunerna samtidigt som det är många som saknar jobb och rätt kompetens bland nyanlända svenskar. Bristfällig matchning på arbetsmarknaden och svårigheter att hitta kvalificerad kompetens är ett av Sveriges största samhällsekonomiska
problem.

Under detta anförande kommer statssekreteraren Erik Nilsson från Utbildningsdepartementet presentera regeringens satsningar samt stöd för hur kompetensbehoven kan matchas på ett ändamålsenligt sätt samt hur sfi undervisningen och etableringsprocesserna kan bli effektivare.

Erik Nilsson, Statssekreterare, Utbildningsdepartementet

 

 

Så kommer ni igång med YFI, yrkesutbildning för invandrare

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) presenterar erfarenheter och lärdomar från YFI-projektet där NC i samarbete med sfi- och yrkeslärare och skolledare i Stockholms stad utvecklat en modell för integrering av yrkesutbildning och sfi för elever på studieväg 2. Presentationen kommer att fokusera såväl på organisatoriska som didaktiska aspekter av ämnesintegrering inom vuxenutbildning utifrån ett skolledarperspektiv.

Malin Dahlström, Projektledare sfi & vux, Nationellt centrum för svenska som andraspråk
Lisa Gannå, Universitetsadjunkt , Nationellt centrum för svenska som andraspråk

 

 

Framgångsrik arbetsmarknadsutbildning med sfi i Gävleborgs län

• Så skapar vi en regional samverkan med Arbetsförmedlingen som kortar ner vägen till arbete

• Kollegialt samarbete mellan yrkeslärare och sfi-lärare för att främja elevernas språkinlärning

• Så integrerar du sfi undervisningen med en yrkesutbildning

Marcus Nilsson, Länssamordnare sfi, Gävleborgs län
Veronica Hjulström, Samordnare, Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsutbildning med Sfi är en modell där yrkesutbildning kombineras med Sfi undervisning. Verksamheten drivs i ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, länets tio kommuner, Älvkarleby kommun och Länsstyrelsen i Gävleborg. Konceptet har inneburit stora framgångar i Gävleborgs län när de gäller att få nyanlända ut i arbete.