Skolledarskap i mångkulturella utbildningsmiljöer

3 oktober 2024
Årets främsta konferens om ledarskap i mångkulturella skolmiljöer – 6:e upplagan

Leda mångfald framgångsrikt

16 oktober 2024
Ny omgång med succékursen där du får utveckla din förmåga att leda över kulturella gränser och lära dig strategier för att bygga inkluderande team samt hantera kulturkrockar.

PATRIARK-V2

20 november 2024
Kursen för dig som vill ha kunskaper om och behörighet att använda PATRIARK-V2 vid bedömning av risker för våld med hedern som motiv.

Forum om Hederskultur

21 november 2024
Delta i årets viktigaste utbildning och få den senaste kunskapen och beprövade metoder för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck – 8:e året i rad.

Aktiva åtgärder med fokus på etnicitet och religion

3 december 2024
Unik utbildning där du får konkreta exempel på hur offentliga organisationer kan implementera aktiva åtgärder med fokus på etnicitet och religion.

Interkulturellt förskolearbete i praktiken

Webbkurs
Från teori till praktik – denna unika kurs kommer ge er fördjupade kunskaper och praktiska verktyg för att effektivt omsätta läroplanens interkulturella mål i konkret undervisning.

Handlägga och utreda hedersrelaterade ärenden

Webbkurs
Denna unika utbildning kommer att ge dig ökad kunskap om heder, kultur och traditioner ur ett handläggarperspektiv samt hur man utför ett kvalitetssäkrat utredningsarbete.

Tidigare konferenser och kurser

Läs mer om de konferenser och kurser som vi tidigare har arrangerat.

Citat från tidigare deltagare

 • En strålande dag med möjlighet till nya viktiga kontakter och många nya tankar om hur vi kan hjälpa våra nya medmänniskor i vårt land.

  Johan Karlsson Sundsvalls kommun
 • Jag fick med mig idéer som jag kommer att kopiera och delge med mina kollegor

  Anita Cole Uppsala stad
 • En inspirerande dag med proffsiga föreläsare. Jag åkte hem med många nya tankar och idéer.

  Jenny Nilsson Östra Göinges kommun
 • Bra plattform för personer som arbetar med integrationsfrågor.

  Jan-Olof Wallentin Jönköpings kommun
 • Fantastisk lärorik och kunskapsgivande föreläsning. Ett måste till alla som är intresserade utav integration.

  Toni Haddo Hyresbostäder i Norrköping

3000+
medverkande årligen

97%
nöjda deltagare