Leda mångfald framgångsrikt

3 halvdagar (14 mars, 20 mars & 11 april 2024) – distans
Högaktuell kurs som lär dig hantera mångfald samt leda dina medarbetare framåt på ett sätt där allas olikheter stärker gemenskapen och resultaten.

Motivation och stöd till barn och unga i riskzon

3 halvdagar (12 april, 19 april & 26 april 2024) – distans
Unikt framtagen kurs för dig som vill få konkreta förebyggande metoder för ett effektivt stöttande och motiverande arbete i din lokala kontext.

Arbetsmarknad & Mångfald

23 maj 2024
Den 7:e årliga konferensen om språkprogression och arbetsmarknadsintegration för utrikes födda och nyanlända.

Utanförskap & Gängkriminalitet

29 maj 2024
Årets viktigaste utbildningsdag om beprövade och framgångsrika insatser mot utanförskap och gängkriminalitet – 8:e upplagan.

Interkulturellt förskolearbete i praktiken

Webbkurs
Från teori till praktik – denna unika kurs kommer ge er fördjupade kunskaper och praktiska verktyg för att effektivt omsätta läroplanens interkulturella mål i konkret undervisning.

Handlägga och utreda hedersrelaterade ärenden

Webbkurs
Denna unika utbildning kommer att ge dig ökad kunskap om heder, kultur och traditioner ur ett handläggarperspektiv samt hur man utför ett kvalitetssäkrat utredningsarbete.

Tidigare konferenser och kurser

Läs mer om de konferenser och kurser som vi tidigare har arrangerat.

Citat från tidigare deltagare

 • En strålande dag med möjlighet till nya viktiga kontakter och många nya tankar om hur vi kan hjälpa våra nya medmänniskor i vårt land.

  Johan Karlsson Sundsvalls kommun
 • Jag fick med mig idéer som jag kommer att kopiera och delge med mina kollegor

  Anita Cole Uppsala stad
 • En inspirerande dag med proffsiga föreläsare. Jag åkte hem med många nya tankar och idéer.

  Jenny Nilsson Östra Göinges kommun
 • Bra plattform för personer som arbetar med integrationsfrågor.

  Jan-Olof Wallentin Jönköpings kommun
 • Fantastisk lärorik och kunskapsgivande föreläsning. Ett måste till alla som är intresserade utav integration.

  Toni Haddo Hyresbostäder i Norrköping

3000+
medverkande årligen

97%
nöjda deltagare