Integrationsforum har det största och bästa nätverket med utbildare. Integrationsforum har det största och bästa nätverket med utbildare. Integrationsforum har det största och bästa nätverket med utbildare.

Integrationsforum har det största och bästa nätverket med utbildare.

Demokrati, normkritik och mångfald i förskolan

Demokrati Förskola Inkludering Mångfald

Demokratiuppdraget är förskolans största uppdrag då det är ett område som ska undervisas om men samtidigt också ska genomsyra all annan undervisning och hela verksamheten. Förskolan arbetar ofta mycket och aktivt med normer och värderingar men trots detta kan demokratiuppdraget i sin helhet upplevas som vagt beskrivet och målen otydliga. Normkritisk pedagogik har under det […]

Läs Mer

Länderkunskaper

Inkludering Interkulturalitet Kultur Mångfald

I det mångkulturella Sverige kan det finnas många skäl till att förstå de nya svenskarnas bakgrund och förhållanden i hemlandet. Kunskaper om länder kan bidra till en bättre arbetsmiljö och samvaro genom...

Läs Mer

Kvinnor i kriminiella grupper

Gängkriminalitet Heder

Kvinnors deltagande inom gängkriminaliteten har ökat under de senaste åren och de tar allt större plats i gängen. Från att tidigare vara möjliggörare är de nu allt oftare aktiva utförare...

Läs Mer