Ta er kompetensutveckling till nästa nivå med våra uppdragsutbildningar – den perfekta lösningen för att skräddarsy lärande för hela verksamheten. Integrationsforum har det största och bästa nätverket med utbildare inom integration, mångfald, kultur och utanförskap.

Upptäck våra utbildningskoncept, alla flexibelt utformade för att möta just era unika behov och ambitioner. Vi anpassar innehållet och formatet för att skapa en engagerande och effektiv utbildningsupplevelse som garanterat kommer att ge er bestående resultat..

Kontakta oss idag på kundtjanst@integrationsforum.se för en kunskapsboost som stärker er verksamhet och hjälper er att nå uppsatta mål.

Demokrati, normkritik och mångfald i förskolan

Demokrati Förskola Inkludering Interkulturalitet Mångfald

Demokratiuppdraget är förskolans största uppdrag då det är ett område som ska undervisas om men samtidigt också ska genomsyra all annan undervisning och hela verksamheten. Förskolan arbetar ofta mycket och aktivt med normer och värderingar men trots detta kan demokratiuppdraget i sin helhet upplevas som vagt beskrivet och målen otydliga. Normkritisk pedagogik har under det […]

Läs Mer

Länderkunskaper

Inkludering Interkulturalitet Kultur Mångfald

I det mångkulturella Sverige kan det finnas många skäl till att förstå de nya svenskarnas bakgrund och förhållanden i hemlandet. Kunskaper om länder kan bidra till en bättre arbetsmiljö och samvaro genom...

Läs Mer

Kvinnor i kriminella miljöer

Gängkriminalitet Utanförskap

Kvinnors deltagande inom gängkriminaliteten har ökat under de senaste åren och de tar allt större plats i gängen. Från att tidigare vara möjliggörare är de nu allt oftare aktiva utförare...

Läs Mer