Årets viktigaste utbildningsdag om utanförskap och gängkriminalitet

13 oktober 2020, Bonnier Conference Center, Stockholm

Talare

Socialstyrelsen
Annika Öquist,
Enhetschef kunskapsstyrning

Socialstyrelsen
Liselotte Perhsson Öhrn,
Utredare

Socialstyrelsen
Petra Bergendahl,
Jurist

Botkyrka kommun
Kadir Yilmaz,
Förste socialsekreterare

Brottsförebyggande rådet
Karin Svanberg,
Enhetschef

Malmö stad
Rebeca Person,
Socialsekreterare

Kriminalvården
Jonas Angermund,
Frivårdsinspektör

BID Sofielund
Hjalmar Falck,
Verksamhetschef

Polismyndigheten
Freddy Nilsson,
Kommunpolis

Polismyndigheten
Stefan Wredenmark,
Kommunpolis
 

Ur innehållet:

 • Socialstyrelsens uppdrag och nationella satsningar för barn och unga i riskzon för att begå brott
 • Effektiva och beprövade metoder för kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete som ger resultat
 • ”Sluta skjut” – satsningen som minskar skjutningar och sprängningar
 • Framgångsrikt operativt arbete för att ingripa och förebygga våld och gängkriminalitet
 • Prisbelönt process för att minska otrygghet och öka trivsel i ett särskilt utsatt område
 • Hur kan socialtjänsten samverka med polis och andra aktörer som skola för att i tidigt skede identifiera utsatthet hos barn och unga för att undvika negativ utveckling?
 • Framgångsrik avhopparverksamhet där kriminella får stöd att lämna våldsamma grupper
 • Utforma en långsiktig strategi för boende, integration, delaktighet för bättre sammanhållning och stabilitet i ett särskilt utsatt område
Pris & Målgrupp

4990 kr

Priset är exkl. moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset. Ställs konferensen in återbetalas hela fakturerade beloppet.

Önskar du delta via webben? Mejla mohamed.elmi@integrationsforum.se för mer information.

Konferensen vänder sig till:
– Socialtjänst
– Polis & säkerhet
– Skola, kultur & fritid
– Bostadsbolag
– Ideélla organisationer
– Områdesutvecklare
– Trygghetssamordnare

Tid och plats

13 oktober 2020

Start: kl 09:15
Slut: kl 16:10

Konferensen arrangeras enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Visitas riktlinjer kring säkra och trygga konferenser. Konferensen arrangeras i en stor luftig lokal med gott om utrymme, för att säkerställa avstånd mellan deltagarna.

Bonnier Conference Centre
Torsgatan 21, Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 08-33 66 86

Delta på distans?

Citat från tidigare deltagare

 • Kompetenta föreläsare berikade dagen och gav mig en bra helhetssyn inom aktuellt ämne

  Anders Olsson Nässjö kommun
 • Bra konferens med ett viktigt tema

  Stefan Anering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Bland de bättre konferenserna jag deltagit i, koncist och handfasta förslag

  Konstantia Karagiannaki Varbergs kommun
LIKNANDE KONFERENSER & KURSER

Anmäl dig idag!