Integrationsforum

Konferenser, kurser och nyheter.

 

Kompetensutveckling för dig som arbetar med integration, flyktingmottagning och mångfald.

Urval av våra konferenser och kurser

18 oktober 2018, Stockholm
Årets viktigaste konferens om radikalisering och våldsbejakande extremism.

24 oktober 2018, Stockholm
Årets viktigaste konferens om språkintroduktionsprogrammet.

6 november 2018, Stockholm
Årets viktigaste utbildningsdag för rektorer och skolledare inom SFI och vuxenutbildning.

7 november 2018, Stockholm
Årets viktigaste utbildningsdag för lärare och pedagogisk personal inom sfi

13 november 2018, Stockholm
Årets viktigaste konferens om inkluderande kommunikation i ett mångkulturellt samhälle

3000+
medverkande årligen

97%
nöjda deltagare