Integrationsforum

Konferenser, kurser och nyheter.

 

Kompetensutveckling för dig som arbetar med integration, flyktingmottagning och mångfald.

Urval av våra konferenser och kurser

24 oktober 2018, Stockholm
Under konferensen kommer du att få de verktyg du söker för att skapa en lärande skolmiljö för nyanlända elever i språkintroduktion.

6 november 2018, Stockholm
Utbildningsdag för rektorer och skolledare som söker verktygen för att utveckla en hållbar och behovsanpassad sfi-utbildning som uppnår de pedagogiska målen.

7 november 2018, Stockholm
Heldagskonferens för lärare och pedagogisk personal inom sfi med fokus på att skapa en lärande skolmiljö där flerspråkighet och mångfald ses som en tillgång.

13 november 2018, Stockholm
Årets viktigaste konferens om inkluderande kommunikation i ett mångkulturellt samhälle

3000+
medverkande årligen

97%
nöjda deltagare