Integrationsforum

Konferenser, kurser och utbildningar.

 

Sveriges största utbildare inom integration, mångfald, flerspråkighet och kultur.

Urval av våra konferenser och kurser

27 april 2021, Stockholm
Årets viktigaste utbildningsdag om etablering och hur man snabbare får ut utrikes födda kvinnor och lågutbildade ut på arbetsmarknaden.

19 maj 2021, Stockholm
Kursen ger dig kunskaper och behörighet att använda PATRIARK vid bedömning av risker för våld med hedern som motiv

25 maj 2021, Stockholm
Årets viktigaste utbildningsdag om framgångsrika satsningar och åtgärder i arbetet mot
utanförskap och gängkriminalitet.

3000+
medverkande årligen

97%
nöjda deltagare