Integrationsforum

Konferenser, kurser och nyheter.

 

Kompetensutveckling för dig som arbetar med integration, flyktingmottagning och mångfald.

Urval av våra konferenser och kurser

13 november 2018, Stockholm
Årets viktigaste konferens om inkluderande kommunikation i ett mångkulturellt samhälle.

14 november 2018, Stockholm
Årets viktigaste utbildningsdag om hur du förebygger hedersförtryck och våld samt få till attitydförändring kring heder och jämställdhet.

20 november 2018, Stockholm
Under denna lärorika heldagskonferens kommer du få de verktyg och arbetssätt du behöver för att främja nyanlända elevers hälsa och lärande.

30 januari 2019, Stockholm
På denna lärorika heldagskonferens kommer du att få verktygen du söker för att utveckla den klassrumsnära undervisningssituationen utifrån förutsättningarna på just din skola.

3000+
medverkande årligen

97%
nöjda deltagare