Handlägga och utreda hedersrelaterade ärenden

Kursledare

Kursledaren för denna distanskurs är Maria Hagberg, utbildare och författare. Maria är magister i socialt arbete, socialpedagog, steg 1 utbildad terapeut, handledare, utbildare och författare. Hon är en av Sveriges främsta experter på handläggning av hedersrelaterade ärenden och flitigt anlitad utbildare inom socialt arbete. Läs mer här.

Om distanskursen:

Handläggning inom socialtjänsten som rör våld och förtryck där heder och traditioner spelar en framträdande roll är bland de svåraste att utreda. Komplexiteten i utredningsarbetet och alla de exceptionella krav det ställer på socialarbetaren är en utmaning, trots möjligheten att använda gällande lagstiftning för att skydda och hjälpa de unga.

Under denna distanskurs ger kursledaren Maria Hagberg ett värdefullt och konkret kunskapsunderlag för socionomer och myndighetsutövare i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Distanskursen kommer att ge dig ökad kunskap om heder, kultur och traditioner ur ett handläggarperspektiv. Du kommer även att få konkreta verktyg som du kan använda i ditt arbete.

Efter avslutad kurs kommer du att lära dig hur man utför ett kvalitetssäkrat utredningsarbete med fokus på handläggning och insatser utifrån lagstiftning och relevanta paragrafer. Vad är viktigt att tänka på i arbetet med hedersrelaterat våld utifrån ett barnperspektiv. Varför skadliga sedvänjor upprätthålls och förstärks av yrkesverksamma.

Ur innehållet:
 • Lagar och internationella konventioner
 • Särskild utsatthet
 • Praktiker som upprätthåller skadliga sedvänjor
 • Handläggning, riskbedömning och lagstiftning
 • Konsten att utreda
 • Förebyggande arbete och handlingsplan
 • Regional kartläggning av våldsarbetet
 • Fallbeskrivningar och övningar

Om kursledaren:

Maria Hagberg är magister i socialt arbete, socialpedagog, steg 1 utbildad terapeut, handledare, utbildare och författare. Hon är en av Sveriges främsta experter på handläggning av hedersrelaterade ärenden och flitigt anlitad utbildare inom socialt arbete. Hon har arbetat professionellt med hedersrelaterat våld och förtryck i över 20 år och med kvalificerat socialt utredningsarbete i trettio år.

Maria har gett ut flertalet böcker och år 2022 gav hon ut läroboken ”Skadliga sedvänjor- att handlägga hedersrelaterat våld och förtryck i socialt utredningsarbete”.

Pris och målgrupp:

3990 kr exkl. moms / per deltagare

Distanskursen vänder sig till socionomer och andra myndighetsutövande yrkesgrupper som i sitt yrke möter dem som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Praktisk info:

– Motsvarar en heldagsutbildning
– 65 min videomaterial
– Kursmaterial och fallövningar
– Kursintyg erhålls efter slutförd kurs
– Funkar på dator, surfplatta och mobil
– Inga startdatum och du bestämmer själv när du vill börja
– Utbildningsportalen är tillgänglig dygnet runt så att du kan studera i egen takt
– 3 månaders tillgång till kursen för att gå tillbaka och repetera tidigare kursmoment

3990 kr

Citat från tidigare deltagare

 • Givande dag med intressanta ämnen, allt från det lilla till det stora perspektivet på mångfald, men också stort utrymme för reflektion och mingel med personer med samma hjärtefråga

  Livsmedelsverket
 • Mycket inspirerande och givande dag

  Karlstads kommun
 • Väldigt bra organiserad konferens med duktiga föreläsare

  Region Kalmar
LIKNANDE KONFERENSER & KURSER
Anmäl dig idag!