Handlägga och utreda hedersrelaterade ärenden

Kursledare

Maria Hagberg
Utbildare, handledare och författare
Maria är en av Sveriges främsta experter på handläggning av hedersrelaterade ärenden och flitigt anlitad utbildare inom socialt arbete. Läs mer här.

Om webbkursen:

Handläggning inom socialtjänsten som rör våld och förtryck där heder och traditioner spelar en framträdande roll är bland de svåraste att utreda. Komplexiteten i utredningsarbetet och alla de exceptionella krav det ställer på socialarbetaren är en utmaning, trots möjligheten att använda gällande lagstiftning för att skydda och hjälpa de unga.

Under denna distanskurs ger kursledaren Maria Hagberg ett värdefullt och konkret kunskapsunderlag för socionomer och myndighetsutövare i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Distanskursen kommer att ge dig ökad kunskap om heder, kultur och traditioner ur ett handläggarperspektiv. Du kommer även att få konkreta verktyg som du kan använda i ditt arbete.

Efter avslutad kurs kommer du att lära dig hur man utför ett kvalitetssäkrat utredningsarbete med fokus på handläggning och insatser utifrån lagstiftning och relevanta paragrafer. Vad är viktigt att tänka på i arbetet med hedersrelaterat våld utifrån ett barnperspektiv. Varför skadliga sedvänjor upprätthålls och förstärks av yrkesverksamma.

Ur innehållet:
  • Lagar och internationella konventioner
  • Särskild utsatthet
  • Praktiker som upprätthåller skadliga sedvänjor
  • Handläggning, riskbedömning och lagstiftning
  • Konsten att utreda
  • Förebyggande arbete och handlingsplan
  • Regional kartläggning av våldsarbetet
  • Fallbeskrivningar och övningar
Moment 1 - Lagar

Kvinno- och barnkonventionen – Avsnitt 1

Socialtjänstlagen och brottsbalken – Avsnitt 2

Viktiga begrepp – Avsnitt 3

Religion, tradition och familjelagar – Avsnitt 4

Reformarbete i Sverige – Avsnitt 5

Moment 3 - Skadliga sedvänjor

Oskuldskontroll och sexualtabun – Avsnitt 1

Barn- och tvångsäktenskap – Avsnitt 2

Könsstympning – Avsnitt 3

Blodet – Avsnitt 4

Moment 2 - Jämställdhet

En fråga om jämställdhet – Avsnitt 1

Synen på våld och kartläggning av våldet –  Avsnitt 2

Särskilt utsatta grupper – Avsnitt 3

 

Moment 4 - Handläggning

Handläggning, paragrafer samt SOL och LVU – Avsnitt 1

Riskbedömning –  Avsnitt 2

Särskilda svårigheter – Avsnitt 3

Utred enligt BBiC – Avsnitt 4

Familjens betydelse – Avsnitt 5

Fall och övningar – Avsnitt 6

Samverkan, tolkar och förebyggande arbete – Avsnitt 7

Rättssäkerhet – Avsnitt 8

Om kursledaren:

Maria Hagberg är magister i socialt arbete, socialpedagog, steg 1 utbildad terapeut, handledare, utbildare och författare. Hon är en av Sveriges främsta experter på handläggning av hedersrelaterade ärenden och flitigt anlitad utbildare inom socialt arbete. Hon har arbetat professionellt med hedersrelaterat våld och förtryck i över 20 år och med kvalificerat socialt utredningsarbete i trettio år.

Maria har gett ut flertalet böcker och år 2022 gav hon ut läroboken ”Skadliga sedvänjor- att handlägga hedersrelaterat våld och förtryck i socialt utredningsarbete”.

Målgrupp:

Webbkursen vänder sig till socionomer och andra myndighetsutövande yrkesgrupper som i sitt yrke möter dem som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Praktisk info:
  •  Pris 3990 kr exkl. moms / per deltagare

– Motsvarar en heldagsutbildning
– 65 min videomaterial
– Kursmaterial och fallövningar
– Kursintyg erhålls efter slutförd kurs
– Funkar på dator, surfplatta och mobil
– Inga startdatum och du bestämmer själv när du vill börja
– Utbildningsportalen är tillgänglig dygnet runt så att du kan studera i egen takt
– 6 månaders tillgång till kursen för att gå tillbaka och repetera tidigare kursmoment

Recensioner och omdömen:

Hannah W, Västerås stad
Juni 2023

Clara R, Sala kommun
Juni 2023

Sophia M, Västerås stad
Juni 2023

Amelia O, Sala kommun
Juni 2023

Kort och konkreta tips i hur man ska handlägga hedersrelaterat problematik

Maria Ö, Västerås stad
Juni 2023

Kort och konkreta tips i hur man ska handlägga hedersrelaterat problematik

Maria B, Arboga kommun
Juni 2023

Agnieszka M, Sala kommun
Juni 2023

Moa E, Västerås stad
Maj 2023

Tydlig och bra information som går att applicera till det praktiska arbetet

Agnes A, Arboga kommun
Maj 2023

Nathalie A, Sala kommun
Maj 2023

Ida L, Sala kommun
Maj 2023

Lättbegriplig kurs på ett komplext ämne

Shamim R, Södertälje kommun
Maj 2023

Maria S, Sala kommun
Maj 2023

Jenny E, Arboga kommun
Mars 2023

Helen K, Västerås stad
Mars 2023

Nadine H, Västerås stad
Mars 2023

Johanna B, Uppsala kommun
Mars 2023

Josefin K, Västerås stad
Mars 2023

En bra kurs som får mig tänka en gång till innan jag beslutar (rättssäkerhet och komplexitet)

Marju T, Sala kommun
Mars 2023

Maria M, Sala kommun
Mars 2023

Amanda L, Botkyrka kommun
Mars 2023

Suzan S, Botkyrka kommun
Mars 2023

Perfekt snabb kurs

Eva B, Stockholms stad
Februari 2023

Motsvarar en heldagsutbildning
65 min videomaterial
Allt kursmaterial och fallövningar ingår
Funkar på dator, surfplatta och mobil
Inga startdatum och du bestämmer själv när du vill börja
3990 kr exkl. moms / per person
Kontakta oss om ni är flera som är intresserade av att gå kursen för att få en prisoffert.
LIKNANDE KONFERENSER & KURSER
Anmäl dig idag!