Årets viktigaste konferens om radikalisering och våldsbejakande extremism

14 november 2017, Bonnier Conference Center, Stockholm

Talare

London Metropolitan University
Alyas Karmani, Phd & Co-Director of STREET UK

Regeringskansliet
Adel Elsayed Sparr, Kommittésekreterare – Nationella
samordnaren mot våldsbejakande extremism

Navigator
Moa Fahlander, Projektledare

Islamakademin 
Salahuddin Barakat, Grundare & imam

Stiftelsen Expo
Jonathan Leman, Researcher

Göteborgs universitet
Christer Mattsson, Utvecklingsledare Segerstedtinstitutet

Ur innehållet:

 • Nationella samordnaren berättar om vikten av att höja beredskapen samt arbetet för att omsätta kunskap och strategier till beprövade arbetssätt och konkreta metoder
 • Alyas Karmani berättar om de mänskliga faktorerna bakom radikaliseringen av unga samt om den prisbelönta satsningen STREET som utsetts till ”best practice” i Storbritannien och utgjort förebild för satsningar mot religiös radikalisering bland unga
 • Salahuddin Barakat presenterar kritiska redskap och kunskaper som krävs i organisationer som arbetar mot våldsbejakande islamism
 • Jonathan Leman, från Expo, visar på trender i den radikala extremhögern och arbetet för att motverka rörelsen och höja beredskapen på kommunnivå
 • Christer Mattsson, från Segerstedtinstitutet på Göteborgs universitet, redogör för sin analys av de kommunala handlingsplanerna
Pris och målgrupp
 • 2990 kr – bokning senast 8 september
 • 3990 kr – bokning senast 13 oktober
 • 4990 kr – bokning efter 13 oktober

Fullsatt senast. Anmäl dig redan idag för att säkra din plats.

Priset är exkl. moms. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset.

Konferensen vänder sig till personer som arbetar med/inom:
– Integration och socialtjänst
– Utbildning, kultur och fritid
– Säkerhet
– Ideella organisationer och trossamfund

Tid och plats

Start: kl 09:10
Slut: kl 16:30

Bonnier Conference Center
Torsgatan 21, Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 08-33 66 86

Spara 2000 kr
Gäller till 8 september

Citat från tidigare deltagare

 • Kompetenta föreläsare berikade dagen och gav mig en bra helhetssyn inom aktuellt ämne

  Anders Olsson Nässjö kommun
 • Bra konferens med ett viktigt tema

  Stefan Anering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Bland de bättre konferenserna jag deltagit i, koncist och handfasta förslag

  Konstantia Karagiannaki Varbergs kommun
ÄNMÄL DIG IDAG

Anmäl dig idag!