Nyheter

AMEL – Sveriges enda mottagning med fokus på könsstympning

Av: Frida Meinking

Bita Eshraghi driver Sveriges enda mottagning för könsstympade flickor och kvinnor. Hit söker sig kvinnor med erfarenhet av könsstympning och får möjlighet till specialistvård.

– Majoriteten av patienterna som söker vård hos oss, söker för besvär orsakade av könsstympningen. Det viktigaste arbetet för oss är att bygga upp en tillit från början, säger Bita Eshraghi.

På konferensen Forum om Hederskultur den 21 november kommer hon att berätta mer om könsstympning som tradition, komplikationer, behandlingsmöjligheter och hur kvinnokroppen är ett slagfält inom alla kulturer.

På kvinnokliniken på Södersjukhuset ligger den integrerade mottagningen AMEL-mottagningen. Här arbetar Bita Eshraghi som är specialistläkare inom gynekologi och förlossningsvård. Mottagningen har funnits sedan 2003.

– Amel betyder ”hopp” på arabiska. Vi valde namnet för att vi tror att många kan känna igen det, berättar hon.

AMEL-mottagningen tar emot patienter med besvär kopplade till könsstympningen, men fungerar också som en vanlig gynekologisk mottagning för kvinnor med erfarenhet av könsstympning, men där besvären inte är direkt kopplade till könsstympningen.

Vanligt förekommande problem är efter infibulation, eller försnävning av slidöppningen.

– Då kan det vara omöjligt eller mycket smärtsamt att ha omslutande samlag, och vid en förlossning blir det svårt att monitorera barnet. En öppningsoperation kan då bli aktuell, berättar Bita Eshraghi.

Andra vanliga problem är återkommande cystor på klitorisområdet, urinvägsinfektioner, mensvärk, slidkatarr och bekymmer på det psykologiska planet.

– Vi tar emot patienter med behov av samtal. Det kan röra sig om depressioner och PTSD (posttraumatisk stress) exempelvis, säger Bita Eshraghi.

På föreläsningen kommer Bita Eshraghi att berätta om kulturen kring könsstympning, varför traditionen är så stark och varför det är så svårt att bryta normen. Hon kommer även att prata om de akuta komplikationerna och de långsiktiga komplikationerna, samt komplikationer i samband med graviditet och förlossning. Bita Eshraghi talar om vad det finns för behandling och vad det egentligen är som gör att vår kultur inte skiljer sig särskilt mycket från den kultur som de könsstympade kvinnorna kommer ifrån.

Det viktigaste, enligt Bita Eshraghi, är att etablera kontakt och tillit för att få patienter att söka sig till vården.

– Många kvinnor från regioner där kvinnlig könsstympning är utbrett har inte en automatisk tillit till vården, operation kan vara lika med döden. Vi måste bli bättre på att våga fråga och erbjuda adekvat vård, säger Bita Eshraghi.

Bita Eshraghi är en av talarna på Forum om Hederskultur den 21 november på Folkets Hus, Stockholm.

Text: Elin Bisander
Foto: Torkel Ekqvist/Södersjukhuset