Nyheter

Åtta av tio som läser SFX är självförsörjande inom två år

Av: Frida Meinking

bus-77188_1280-1

Svenska för yrkesinriktade (Sfx) är ett samarbete mellan alla kommuner i Stockholms län där man erbjuder utbildning i svenska för personer med tidigare utbildning eller yrkeserfarenhet från sina hemländer.

Sfx startades för att snabbare integrera nyanlända stockholmare på arbetsmarknaden. Tanken med utbildningarna är att erbjuda svenska med fokus på yrkesspråket, orienteringskurser i hur yrket fungerar i Sverige samt att komplettera tidigare utbildning för svenska förhållanden på högskole- eller gymnasienivå.

– Det är gränsöverskridande sfi kan man säga. Det är både akademiska och icke akademiska yrkesområden och alla utbildningar ser olika ut, sa Katarina Stiessel Fonseca, samordnare för SFX, på SFI-forum.

Innan eleverna får läsa Sfx sker en validering för att fastställa att personen har tidigare erfarenheter av yrket.

– Det kan vara att man konkret visar upp att man kan ett yrke med det kan också till stor del handla om att det är en bedömning av dokumentation.

Det finns nio olika yrkesinriktningar inom Sfx så som svenska för ingenjörer, svenska för bussförare, svenska för programmerare och svenska för medicinsk personal. Kraven och utformningarna av utbildningarna ser väldigt olika ut, där vissa utbildningar är heltidsstudier medan andra är deltidsstudier. En del av utbildningarna erbjuder även praktikperiod. Gemensamt för alla utbildningar inom Sfx är att de i hög grad leder till jobb. Enligt Statistiska Centralbyrån befinner sig 80 procent av de som läser Sfx i egenförsörjande inom två år efter avslutad utbildning.

Den här artikeln är baserad på anförande från SFI-Forum i Stockholm, anordnat av Integrationsforum. Konferensen riktade sig till personer som arbetar inom sfi. Ledd av Malin Dahlström, Projektledare på Nationellt centrum för svenska som andra språk vid Stockholms Universitet, belyste konferensen ämnen så som hur yrkesinriktad sfi kan motivera eleverna och hur du som lärare kan digitalisera din undervisning för att göra utbildningen tillgänglig för fler elever. Totalt deltog 330 personer från hela Sverige.

För information om SFI-Forum 2017 anmäl dig till Integrationsforums nyhetsbrev här nedan.