Årets viktigaste utbildningsdag om utrikes födda och nyanländas etablering på arbetsmarknaden – 5:e året i rad

3 maj – Bonnier Conference Center, Stockholm och digitalt

Talare

Etableringslyftet
Annika Nordgren,
Projektledare

Helsingør kommun
Nora Berisha,
Projektledare

Svedala kommun
Leena Berlin Hallrup,
Socialchef

Etableringslyftet
Juma Lomani,
Språkstödjare & coach

Etableringslyftet
Joanna Olin,
Utbildningssamordnare

Norrköpings kommun
Linda Uller,
Verksamhetschef arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd

Örebro kommun
Mattias Molin,
Rektor sfi studieväg 1

 

Örebro kommun
Julia Myllylä,
Leg. sfi-lärare studieväg 1

Örebro kommun
Ingierd Elmgren Hallinger,
Leg. sfi-lärare studieväg 1

Norrköpings kommun
Pontus Karlbom,
Enhetschef ekonomiskt bistånd

Ur innehållet:

 • Så utformar vi skräddarsydd stöttning, coachning och matchning för att snabbare lotsa ut deltagare till arbete/vidareutbildning på rekord kort tid
 • Från biståndsberoende till egenförsörjning – så har vi framgångsrikt halverat försörjningsstödet
 • Hur arbetar vi med motivation och vägleder utrikes födda kvinnor till att tro och hitta drivkraften att skapa förändring
 • Så ökar vi måluppfyllelsen och skapar förutsättningar för elever på studieväg 1 göra progression
 • Hur hanterar vi kulturella föreställningar och hinder om utrikes födda kvinnors sysselsättning och delaktighet i samhället?
 • Så arbetar vi på en mindre kommun med etablering och integration för nyanlända och utrikes födda
 • Utforma kollegial samverkan mellan sfi-lärare och språkstöd för att främja elevernas språkutveckling
Pris och målgrupp
 • 4990 kr – konferens

Priset är exkl. moms och per person. Lunch, kaffe och dokumentation ingår i priset. Ställs konferensen in återbetalas hela fakturerade beloppet.

Önskar du delta digitalt? Mejla kundtjanst@integrationsforum.se för mer information och bokning.

Konferensen vänder sig till:
– Arbetsmarknadsenheter
– Sfi & vuxenutbildning
– Etableringsenheter
– Socialsekreterare
– Försörjningsstöd
– Näringslivsenheter

Tid och plats

3 maj 2022

Start: kl 09:15
Slut: kl 16:10

Bonnier Conference Centre
Torsgatan 21, Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 08-33 66 86

Delta på plats eller digitalt

Citat från tidigare deltagare

 • Fantastiskt bra

  Jonathan Hellström Sandvikens kommun
 • En mycket intressant och givande dag med engagerade och entusiasmerande föreläsare

  Josefin Bäck Arbetsförmedlingen
 • Proffsigt upplägg och arrangemang och ett program som höll hög kvalitet och ledde till eftertanke

  Josefina Bylund Ludvika kommun
 • Trots de olika talarnas infallsvinklar fanns en röd tråd genom hela dagen. Välorganiserat och genomtänkt!

  Axel Halje Mullsjö kommun
LIKNANDE KONFERENSER & KURSER

Anmäl dig idag!