Nyheter

BID får Gamlestaden att blomstra

Av: Integrationsforum

Gamlestaden i Göteborg var länge känt som ett utsatt område med organiserad kriminalitet och stor otrygghet. Sedan millennieskiftet har lokalföreningen Fastighetsägare i Gamlestaden tillsammans med Bostad AB Poseidon i spetsen låtit den internationella samverkansmodellen BID, Business Improvment District, inspirera i det strategiska arbetet att vända utvecklingen i stadsdelen. Idag är området ett av Göteborgs hetaste nybyggnationsområden och en stadsdel där invånarna trivs.

På konferensen Mångkulturella Bostadsområden 21 mars 2018 kommer Helena Holmberg, verksamhetschef på Fastighetsägare i Gamlestaden, berätta om stadsdelens utveckling.

– Situationen vid millennieskiftet i Gamlestaden var att stadsdelen hade gått ner sig under flera decennier. Dels var det ett fysiskt förfall men också en stark prägel av organiserad kriminalitet som låg bakom mycket av det lokala näringslivet. Det var också hög nivå av vardagsbrottslighet och otrygghet, berättar hon.

Efter många års hårt, målmedvetet och resultatorienterat arbete har man lyckats forma ett långsiktigt partnerskap mellan lokala bostadsbolag, föreningsliv, näringsliv, boende och kommunen och på så sätt vänt utvecklingen i stadsdelen.

– Idag ser vi att medborgare trivs, människor är mycket tryggare än de var tidigare och de gillar att bo här, säger Helena Holmberg.

För att lyckas vända utvecklingen i ett bostadsområde menar Helena Holmberg att det krävs samverkan och långsiktiga samarbeten.

– Ofta kvarstår problem för att det inte är någon som kan hantera gemensamma problem. Ofta är det inte en aktör som kan lösa ett problem utan det måste göras gemensamt. För att lyckas med det krävs att man har det gemensamma institutionaliserade långsiktiga samarbetet. När man väl börjar hitta gemensamma lösningar på problem så kan man göra en mängd olika saker, säger hon.

Enligt henne handlar arbetet mycket om att identifiera vilka förändringar som är mest nödvändiga för området.

– Om du ska jobba med stadsutveckling måste du först göra det som är nödvändigt, sedan det som är viktigt och därefter det som är roligt. Det är så lätt att man börjar med det som är roligt. Men tappar man fokus på det som är nödvändigt så som att ha ett fungerande lokalt liv då kan man inte hantera andra problem på ett trovärdigt sätt, förklarar hon.

Trots ett lyckat utvecklingsarbete menar Helena Holmberg att man aldrig får glömma att livet i en stadsdel fortsätter, vilket gör att olika problemnivåer ökar. I Gamlestaden har man de senaste åren märkt av en ökning av öppen narkotikahandel och med det följer även hot- och våldssituationer.

– Skillnaden idag i jämförelse med millennieskiftet är att nu finns det personer som först och främst lägger märke till när problem börjar uppstå, vilka typer av problem det handlar om och sedan har vi personer som ser till att man gör något åt det, säger hon.

Helena Holmberg är en av talarna på konferensen Mångkulturella Bostadsområden den 21 mars. Information om andra konferenser och kurser hittar du här.