Nyheter

Borlänge kommun: Rasism ger näring till samtliga våldsbejakande miljöer

Av: Frida Meinking

ska%cc%88rmavbild-2016-12-20-kl-14-21-35

Tidigare i år klubbade kommunfullmäktige i Borlänge en lokal handlingsplan för att främja demokrati genom att arbeta med att förebygga våldsbejakande miljöer. Beslutet kom efter att det blev tydligt att vit makt-rörelse utgjorde ett hot inom kommunen. På Forum mot Extremism pratade samordnare Josefin Bergström och tidigare samordnare Jan-Olof Lundberg om projektet.

Arbetet mot våldsbejakande extremism började redan för drygt ett år sedan då kommunalstyrelsen beslutade att en lokal kartläggning skulle genomföras.

– Utifrån hur mediabilden ser ut är det lätt att fokusera på en form av extremism. När vi gick in i det här trodde vi att det var den religiösa extremismen vi skulle fokusera på, sa Bergström.

Men kartläggningen visade istället att det fanns stora problem med rasism i kommunen och det blev också tydligt att vit makt-miljö var det absolut största hotet lokalt och regionalt.

Enligt Bergström och Lundberg visade analysen att rasismen ger direkt näring till samtliga våldsbejakande miljöer.

– Att rasism ger näring till vit makt-miljö är inte så långsökt men när de gäller den religiösa extremismen så stärks den retoriken av rasism. Rasismen förstärker bilden av att det pågår ett krig mot islam och att man inte kan leva som muslim i Sverige, sa Bergström.

Utbredd rasism ger också näring till den autonoma vänstern som har antirasism som en av sina stora frågor. Enligt kartläggningen har den autonoma vänstern visat begränsad aktivitet i kommunen.

Samordnaren menade också att rasismen har en indirekt påverkan på diskriminering, skolresultat, psykisk ohälsa och chanserna att få ett arbete.

-Det här är faktorer som skulle kunna verka förebyggande [mot våldsbejakande extremism] men här verkar de istället tvärt om, förtydligade hon.

Genom arbetet blev det tydligt att kommunen måste arbeta med det som rör sig under ytan för att främja och förebygga extremism. I dagsläget håller man på att ta fram en kompetensutvecklingsplan som riktar sig till chefer och människor som möter barn och unga i sitt arbete. Planen fokuserar på demokrati, mänskliga rättigheter och diskriminering och ska hjälpa människor att bidra till ett demokratiskt tänkande och synsätt.

Den här artikeln är baserade på anförande från Forum mot Extremism, anordnat av Integrationsforum. Ledd av Anna Ardin, Projektledare på Forum, belyste konferensen ämnen så som hur man utformar en handlingsplan som motverkar radikalisering och extremism och hur kommuner upprättar allianser med myndigheter och civilsamhället i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Totalt deltog över 200 personer från hela Sverige på konferensen den 10 november 2016.

För information om kommande konferenser anmäl dig till Integrationsforums nyhetsbrev här nedan.