Nyheter

Nå fram med boendeinformation i mångkulturella bostadsområden

Av: Elin Bisander

Många personer med annat modersmål än svenska kan inte ta del av viktig boendeinformation. Ett bristande informationsarbete får stora konsekvenser för trivseln och ger förutom irritation också ökade kostnader i förvaltningen. En satsning på den hyresgästnära sociala relationen är även en tydlig framgångsfaktor för arbete i mångkulturella miljöer. På konferensen Mångkulturella Bostadsområden den 21 mars kommer Ulla Bohman från Myndigheten för tillgängliga medier prata om hur bostadsbolag kan nå fram med viktig boendeinformation och trivselregler till flerspråkiga hyresgäster. 

– Vi behöver inte krångla till det så mycket. De allra flesta människor vill vara delaktiga, med tillgänglig information har de en större chans att bli det.

Myndigheter för tillgängliga medier (MTM) har regeringens uppdrag att göra information, litteratur och nyheter tillgänglig för personer som av olika anledningar inte kan ta del av den vanliga texten. Ulla Bohman är koordinator på MTM och har i mer än 15 år arbetat med lättläst svenska och samarbetat med kommuner och myndigheter för att göra information tillgänglig för personer som är nya i Sverige eller har bristande språkkunskaper.

Mångkulturella Bostadsområden den 21 mars i Stockholm kommer Ulla Bohman att prata om lättläst svenska och hur viktigt det är att göra boendeinformation tillgänglig för hyresgäster med annat modersmål än svenska.

– Om du är ny på svenska språket kan du behöva information på lättläst svenska för att lätt kunna förstå informationen, berättar Ulla Bohman.

Hon menar att informationsarbetet handlar om att göra informationen tillgänglig för mottagaren. På konferensen kommer hon att prata om tillgänglig och otillgänglig information.

– På sopsorteringsstationer exempelvis står det ofta skyltar om vad man inte får slänga. Men för många är det otydligt vad man får slänga, för det står inte. Det tas bara för givet att alla ska förstå. Men så är det inte.

– Alla är inte uppkopplade och kan läsa webben. Otillgänglig information kan handla både om språket, utformningen av informationen och platsen man förmedlar informationen, berättar Ulla Bohman.

Ulla Bohman menar att det inte alltid handlar om att hyresgästerna ska hitta informationen, utan att informationen ska hitta hyresgästerna.

Generellt anser hon att vi krånglar till information i onödan, vilket gör att informationen blir otillgänglig.

– Jag tror att många känner sig dumma om man inte skriver med ett krångligt språk och använder tjusiga synonymer. Det viktigaste är att informationen går fram och ofta är det bättre att upprepa ett ord flera gånger än att använda synonymer. Om det är viktig information som ska fram till en person som precis håller på att lära sig svenska språket så måste prioriteringen ligga i att personen förstår och inte i att använda ett vackert och varierande språk, avslutar Ulla Bohman.

Ulla Bohman är en av talarna på Mångkulturella Bostadsområden. Information om kommande konferenser och kurser hittar du här, eller registrera dig på vårt nyhetsbrev här nedan.